Tribuna
Învăţarea bazată pe joc şi explorare – în atenţia educatorilor şi învăţătorilor sibieni
Învăţarea bazată pe joc şi explorare – în atenţia educatorilor şi învăţătorilor sibieni
La aproximativ o lună de la prezentarea oficială, programul de formare „Învăţarea prin joc şi explorare”, adresat cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar, a demarat cu primul modul, constând într-o vizită de studiu la Universitatea „Alice Salomon” Hochschule Berlin (Germania), instituţie de învăţământ parteneră în proiect. La acest program de formare, desfăşurat între 30 octombrie şi 2 noiembrie 2017, au participat 22 de cadre didactice de la şcolile din Arpaşu de Jos, Cîrţa, Cîrţişoara, Porumbacu de Jos, Avrig (cu structurile din Săcădate şi Bradu), Mîrşa, Racoviţa, Turnu Roşu, Boiţa, Şura Mică, Şcoala "Nicolae Iorga” din Sibiu şi Liceul Teoretic "Constantin Noica” din Sibiu.

Unul din obiectivele programului de formare a vizat descoperirea strategiei de învăţare bazată pe joc şi explorare. Acest obiectiv s-a realizat prin intermediul vizitei la Centrul de Cercetare HELLEUM, rezultat al cooperării între administraţia locală a Sectorului Berlin Marzahn - Hellersdorf, Departamentele Şcoală, Sport, Finanţe şi Personal, Universitatea „Alice Salomon” Hochschule Berlin, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Comisia descentralizată a Sena­tului pentru Educaţie, Tineret şi Cercetare.
Gazdă primitoare a fost prof. dr. Hartmut Wedekind şi membrii echipei acestuia, com­pusă din cercetători şi practicieni în dome­niu, care s-au bucurat să împărtăşească dascălilor români din rodul muncii de peste 30 de ani în educaţie.
Centrul de Cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei - HELLEUM este un loc inovator de învăţare, din districtul Marzahn - Hellersdorf din Berlin. Copiii şi adulţii pot descoperi şi experimenta ştiinţele naturii şi tehnologia în atelierul de învăţare spaţios conceput în conformitate cu cele mai recente descoperiri pedagogice. În plus, reţelele acestui centru califică specialişti şi instituţii educaţionale la nivel regional şi naţional. Centrul oferă un spaţiu generos pentru prezentare de proiecte, ateliere, schimburi de experienţă, seminare şi conferinţe.
În urma vizitei desfaşurate în centrul HELLEUM, dar şi în câteva şcoli din Berlin unde sunt aplicate, de peste 15 ani, stra­tegiile de învăţare bazate pe joc şi explorare, în cadrul atelierelor de învăţare organizate, cadrele didactice participante la programul de formare au asimilat diverse noţiuni teo­retice şi sugestii practice, pe care urmează să le aplice în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea.
“Învăţarea experienţială este un demers didactic care furnizează mediul şi instru­mentele de învăţare care îi pot ajuta pe copii în înţelegerea informaţiilor şi dezvoltarea proceselor cognitive. Învăţarea experienţială este definită de David Kolb ca proces în care cunoaşterea este creată prin transformarea experienţei. Cea mai eficientă învăţare este cea pe care o poţi controla, experimentând. S-a demonstrat că procesul de învăţare este mult mai efficient atunci când se desfăşoară pornind de la experienţa proprie, prin implicarea copilului în activităţi stimulative şi plăcute. Astfel, învăţarea care are un su­port motivaţional intrinsec devine un proces firesc, ce se desfăşoară într-un cadru relaxat, sub formă de joc”, ne-a declarat, la întoar­cerea din Germania, prof. univ. dr. Daniel Mara, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio- Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Univer­sităţii “Lucian Blaga” Sibiu.
Proiectul “Învăţarea prin joc şi explorare” este rodul parteneriatului dintre Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, şcolile gimnaziale din mi­cro­regiunea Ţara Oltului şi comuna Şura Mică, Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Sibiu, Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu, companiile Beleduc Lernspielware GmbH şi Happy Arts & Crafts SRL (membre ale grupului Hape Toys) şi Primăria comunei Cîrţa. Se intenţionează realizarea unui centru comunitar suport de formare, unde să poată fi dăruite cu bucurie, tuturor copiilor şi dascălilor care vor fi vizitatori, experienţele dobândite în cadrul programului “Play – Explore – Learn” la reţeaua de centre HEL­LEUM.
În perioada următoare, cei implicaţi în derularea proiectului vor pune la punct detalii despre modulele programului-pilot de for­mare a cadrelor didactice, centrul co­munitar de formare, dar şi despre extinderea progra­mului la scară mai largă.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Transportul Public Sibiu

Comunicat de presa

Comunicat de presa

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Tursib S.A
Sibiu Blues Nights 1st Edition
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA