Continental
Tribuna
Întreruperi de curent

Pentru efectuarea unor lu­crări programate, se va între­rupe furnizarea energiei elec­trice, după cum urmează:
Sâmbătă, 13 decembrie 2014, între orele 14–17 în Si­biu, străzile: Oituz (între Hipo­dromului şi Cal. Dumbrăvii), Calea Dumbrăvii (între Cal. Cisnădiei şi Lomonosov), Mărăşeşti, Mărăşti.
Luni, 15 decembrie 2014, între orele 9–13 în Ernea, sa­tul Sătuţ; între orele 9–14 în Sibiu, străzile: Avrig şi Fun­dătura Avrig, I. C. Drăguşanu, O. Goga – parţial, Hochmeis­ter, Luarea Bastiliei, Bd. Victoriei – parţial.
Marţi, 16 decembrie 2014, între orele 8–10,30 în Sălişte – zona Dealu Fur­-cilor (antene Orange; Voda­fone; Telekom); între orele 9,30–12 în Cristian – zona SC Electromontaj Carpaţi SA; între orele 11–13 în Ocna Sibiului – zona fost SMT; între orele 12,30–15 în Slimnic, străzile: Câmpului, Cetăţii, După Cetate, Mân­drei, Principală, Şureni, Văii, Viilor; între orele 13–16 în Slimnic, străzile: Mediaşului, Ruşilor, 1 Mai, Cărămidăriei, Dealului, Gh. Doja, Lungă; între orele 9–12 în Şelimbăr, strada Constantin Brâncuşi.
Miercuri, 17 decembrie 2014, între orele 8–14 în: Păuca, Presaca, Bogatu Român, Broşteni, Ungurei; între orele 9,30–11 în
Turnu Roşu, stră­zile:
Gării, Principală, Şcolii, Boiţei; între orele 8–9,30 în Tălmaciu, străzile: M. Viteazu (69-95 fără soţ), Băii (11-17,14-18); între orele 11–12,30 în Tălmăcel, străzile: Principală (1-8, 280-288, 415-443), Râului (9-12, 147-171, 257-277), Râuşor (286-315, 377-415), Tălmăcuţ (13-146); între orele 12,30–14 în Lotrioara, strada Prin­cipală.
Joi, 18 decembrie 2014, între orele 8–14 în Bogatu Român, Bro`teni (total); între orele 09–16 în Târnava, străzile: Dumbrăvii, Unirii, Tran­dafirilor, Somart; între orele 8–09,30 în Şelimb[r, DN1; între orele 9,30–11 în Bungard; între orele 11–12,30 în Veştem, strada Principală – parţial; între orele 12,30–14 în Sadu, străzile: Dispensarului – parţial, Câmpului, Merilor, Livezii, Crinului, Balatrugului, Podului – parţial.
În cazul apariţiei unor si­tua­ţii neprevăzute, lucrările pot fi reprogramate.
Informaţii actualizate des­pre întreruperile programate sunt disponibile şi pe pa-
gina de web a societăţii:  www.electricats.ro  , rubrica ^n­treruperi programate-Sucursala Sibiu sau la Call Center, telefon 0800-801-929.
Mulţumim pentru înţe­legere.
Biroul de Relaţii Publice, Corina ENEcomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia