FITS 2024
Tribuna
Institutul pentru Calificări Info Center Group din Sibiu - locul unde performanțele celor 100 de cursuri sunt asigurate la un înalt standard de calitate
Institutul pentru Calificări Info Center Group din Sibiu - locul unde performanțele celor 100 de cursuri sunt asigurate la un înalt standard de calitate

Reprezentativ pentru formarea profesională este Institutul pentru Calificări Info Center Group din Sibiu, str. Rennes, nr.2, un loc unde performanțele celor 100 de cursuri sunt asigurate la standard de calitate. Cu peste 22.000 de cursanți mulțumiți, ce au livrat feedbackuri de excelență, Info Center Group oferă în continuare programe de tip formal, viabile în educație și formare profesională: calificări, inițieri, specializări, perfecționări, instruiri, dar și de tip nonformal, centre de evaluare competențe profesionale și servicii autorizate de asigurare locuri de muncă.

Domeniile ocupaționale în care se realizează 100 cursuri sunt: resurse umane, educație și formare profesională, managementul calității, mediu, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, managementul riscului, tehnic, silvicultură, servicii, alimentație, comerț, igiena, medicină veterinară, sport, management de proiect și multe altele.

Studiile de cercetare ale pieței forței de muncă, pun bazele identificării nevoii de noi programe de educație și formare profesională, ce sunt realizate prin Institut de Calificări Info Center Group, în scopul asigurării locurilor de muncă, pentru cursanți, șomeri, studenți și alte persoane cu nevoi.

Formatorii cursurilor sunt renumiți experți în domeniul în care formează, fiind persoane care au acumulat performanțe în practica de zi cu zi și care au harul, motivația și dorința de a disemina parte din acumulările lor, pentru a contribui ca într-un pazzel, la construcția întregului, a validării competențelor profesionale pe care cei interesați de formare, le pot prezenta la finalul programelor pe care le-au parcurs. Toate aceste oportunități, stând la temelia dobândirii de noi locuri de muncă, mai stabile, mai sigure și mai bine plătite în piața muncii.

Situat într-o locație centrală, la mai puțin de 1 km de zona zero a Sibiului, Institutul pentru Calificări Info Center Group oferă o bază materială generoasă, ce completează posibilitatea realizării programelor de formare profesională de calitate. Există birouri, un secretariat, o bibliotecă și mai multe săli de clasă, amenajate corespunzător și dotate cu tehnologie modernă, de ultimă generație, unde se pot desfășura cursuri atât în mediu fizic, cu respectarea tuturor condițiilor pandemice, cât și cursuri online, realizate prin diferite sisteme de tip videoconferință, ce asigură posibilitatea funcționării integrale, în orice condiții de criză epidemiologică.

Practica la cele peste 100 de cursuri oferite de Institutul pentru Calificări Info Center Group, se realizează la agenți economici reprezentativi domeniului, unde tehnica, tehnologiile și echipamentele de ultima generație sunt prezentate și utilizate cu succes de către cursanți, sub directa îndrumare și monitorizare a formatorilor autorizați și a reprezentanților desemnați.

Performanțele sunt măsurate la fiecare program în parte, atât prin feedbackurile cursanților, al formatorilor și evaluatorilor, dar și prin rezultatele auditurilor interne și externe, al recomandarilor organizațiilor partere, al testimonialelor și nu în ultimul rând al autorizațiilor, diplomelor și premiilor primite, în cei 13 ani de activitate.

Într-o continuă dezvoltare, instituția și-a adăugat noi autorizări ale unor programe de formare profesională, de interes actual, cum sunt Evaluator de risc la securitatea fizică, Specialist pentru prevenire, Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă, Specialist în arii protejate.

Deși aflați într-o perioadă cu mari riscuri epidemiologice, echipa Info Center Group a asigurat cu succes conformitatea spațiilor de lucru și a realizat oportunitățile chiar și în acestă perioadă, asigurând dezvoltarea unor programe cum sunt Igiena, Agent dezinfecție, deratizare dezinsecție, Responsabil de mediu, Auditor de mediu, Auditor în domeniul calitații, Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Tehnician veterinar, Prim ajutor premedical.

 

Oportunităţi pentru perioada pandemică o constituie şi posibilitatea pentru copii-elevi de a participa la program After School zilnic în programul 8,00-16,00. Copii sunt aşteptaţi şi la Şcoala de Vară 2021, care se va organiza în sălile de cursuri, în perioada 15.06-15.09.2021, loc unde aceştia pot participa la ore de lectură, sport, dans, limbă străină, studio la disciplinele şcolare, etc. Locaţia fiind situată în imediata apropiere a parcului Subarini, permite posibilitatea de a efectua zilnic sport în natură, plimbări şi drumeţii în împrejurimi. Copii pot beneficia de cadre didactice bine pregătite profesional, dedicate, care pot participa la realizarea acestui proiect.

 

Am întâlnit-o cu ocazia vizitei la Info Center Group, pe doamna director general prof. Ofelia Mâtcă, o persoană deosebit de plăcută, dedicată profesional, care ne-a prezentat secretul unei reușite de bussines educațional, domeniu atât de încercat de schimbări, dar în care calitatea este acasă, așa cum spune și sloganul “CALITATE ÎN EDUCAȚIE!” reprezentativ pentru Info Center Group tel. 0740087780, 0745369686, e-mail: office@sbinfo.ro, site: https://sbinfo.ro/100-cursuri. 

.
.
.
.
.
[image=168685]
.
.
.


comentarii
1 comentarii

Va mulțumim tuturor celor care ați ales să beneficiați de serviciile noastre de educație și formare profesională pentru adulți! Ne bucurăm de feedbackurile primite, de încrederea, mulțumirea și satisfacția clienților noștri! Vă așteptăm și în continuare, cu noi oportunități în formarea profesională, privind dezvoltarea profesională și cea personală!
17.07.2021 18:20
Din aceeasi categorie
CONTINENTAL

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica