Continental
Tribuna
Înscrierile în Programul Casa Verde, reluate de miercuri! Actele necesare şi care sunt instalatorii validaţi
Rareș BIŢU
1556 vizualizari
Înscrierile în Programul Casa Verde, reluate de miercuri! Actele necesare şi care sunt instalatorii validaţi

Începând de miercuri, 6 noiembrie 2019, înscrierile în Programul Casa Verde au fost reluate. Finanţarea acoperă cel mult 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, însă nu poate depăşi 20.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa e suportată de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Toţi cei interesaţi să-şi instaleze panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică au la dispoziţie lista instalatorilor validaţi, publicată de Administraţia Fondului de Mediu. 
"Persoanele fizice care nu au depus şi nu au înregistrat documentele la instalatorii validaţi până în data de 10 septembrie vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiţia ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicaţia informatică", au transmis reprezentanţii AFM.
Persoanele fizice au nevoie de următoarele acte pentru accesarea programului "sisteme fotovoltaice": 

– cererea de finanțare;

– actul de identitate al solicitantului;

– extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul;

– certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul.


Finanţarea este acordată pentru următoarele tipuri de cheltuieli

– cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);

– cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);

– TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
Finanţarea acoperă cel mult 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, însă nu poate depăşi 20.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.


Documente necesare înscrierii pentru situații deosebite

– dacă sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren

– dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare

 – dacă solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

–  în cazul în care cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;


Bine de ştiut: 


Documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, iar extrasele de carte funciară nu pot fi mai vechi de 30 de zile la data înscrierii.
Cererile de finanțare pot fi depuse pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);

În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată

  •  “Toate documentele înregistrate cu succes în aplicaţia informatică, precum şi cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicaţie până la momentul suspendării accesului în aplicaţia informatică, sunt acceptate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării”, transmit reprezentanţii AFM.

Valoarea contractului de finanţare este de 536 milioane lei, sumă asigurată din Programul Operaţional Regional (POR). 
Programul Casa Verde urmăreşte creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
Lista instalatorilor validaţi o găsiţi pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu, afm.ro.


comentarii
1 comentarii

Multumim pentru informatie. Dar nu va agitati deoarece pentru regiunea centru s-au terminat fondurile imediat ce s-a reluat funtionarea aplicatiei. Poate la anu' :)
Ion
07.11.2019 06:58
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia