Continental
Tribuna
Înmatricularea sau schimbarea sediului social

Având în vedere modificările aduse art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, societăţile comerciale, la înmatriculare sau la schimbarea sediului social, au obligaţia să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social. Potrivit unui comunicat remis redacţiei noastre de Biroul de Presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, pentru obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, contribuabilul completează formularul „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social, sau se transmite prin poştă.
Formularul de cerere este prevăzut în Anexa 2 la ordinul nr. 2.112 / 2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, se poate obţine de la unitatea fiscală, se poate descărca de pe site-ul www.anaf.ro – (linkul: Toate formularele cu explicaţii), sau de pe site-ul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu, www.finantesibiu.ro.
Cererea depusă la unitatea fiscală va fi însoţită de următoarele documente, în original şi copie: actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă, după caz); actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz; actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.
În situaţia în care cererea se transmite prin poştă, documentele însoţitoare vor fi anexate în copie legalizată.
Organul fiscal va elibera contribuabilului câte un exemplar din “Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” precum şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”. Informaţii detaliate se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031.40.39.160 sau accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.comentarii
1 comentarii

Aoleu, neica, ce de hartoage!
omu'
06.07.2010 13:24
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia