Tribuna
AFF
Grupul Stop triplarea taxei de salubrizare !! nu renunță la luptă: a treia scrisoare trimisă către Primăria Sibiu, CJ, ADI Eco și SOMA
Grupul Stop triplarea taxei de salubrizare !! nu renunță la luptă: a treia scrisoare trimisă către Primăria Sibiu, CJ, ADI Eco și SOMA

GRUPUL ,,STOP TRIPLAREA TAXEI DE SALUBRIZARE!! SIBIU!!”  nu abandonează lupta. A fost elaborată o a treia scrisoare pe care membrii acestuia au transmis-o către autoritățile locale, județene, dar și către ADI Eco și SOMA Sibiu: 

Redăm integral conținutul acestuia:                                                                                                              

            „După adoptarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, în ședința extraordinară a Consiliului Local Sibiu din data de 05.02.2021, Primăria Sibiu ne-a comunicat la data de 12.02.2021, cu adresa nr. 710, prin Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecţia Mediului – Director Marian Popa, răspunsul la Scrisoarea deschisă a Grupului ”Stop triplarea taxei de salubrizare!! Sibiu!!”, înregistrată la dânșii cu nr. 548/28.01.2021 (nr. înregistrare la Primărie 5687/26.01.2021).  La aceeași Scrisoare, A.D.I. Eco Sibiu ne-a răspuns în data de 09.02.2021.

            Ambele răspunsuri au vrut să ne convingă că s-a făcut tot posibilul ca noi, cetăţenii Sibiului, să beneficiem de cel mai eficient serviciu de salubrizare, că s-au aplicat întocmai prevederile legale în vigoare.

            A.D.I. Eco ne-a comunicat următoarele în legătură cu taxa de salubrizare: ,,Pentru că am ajuns în acest punct, al taxei de salubrizare, dorim să arătăm că orice ,,Regulament de taxare” propus nu va putea depăși Planul de evoluție al tarifelor calculat pentru întreg judeţul Sibiu. Pentru îndepărtarea oricăror temeri vă comunicăm faptul că taxa de salubrizare putea fi dimensionată în anul 2020 în mediul urban la valoarea de 15,35 lei/persoană/lună, fiind menținută la valoarea de 11 lei/persoană/lună în cazul UAT Sibiu, iar pentru anul în curs nu poate trece peste valoarea de 16,01 lei/persoană/lună.”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Taxa votată este la limita admisă, adică 16 lei/persoană/lună – dar numai pentru persoanele singure sau familiile cu două persoane. Pentru familiile cu trei sau mai multe persoane, taxa/persoană/lună scade pe măsură ce numărul de membrii al familiei crește. Acest lucru reprezintă o inechitate față de persoanele singure sau familiile cu două persoane.

            A.D.I. Eco: ,,În altă ordine de idei niciun regulament sau proiect investițional nu poate trece peste calculele gradului de suportabilitate ale cetățeanului”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Sunt mii de cetățeni care nu pot susține financiar această taxă!!!

            A.D.I. Eco: ,,Împreună cu Consiliul Județean Sibiu sperăm să putem anunța la finele anului 2021 un nou proiect de dezvoltare cu valoare de 4 ori mai mare decât cel implementat deja. Acesta este scopul nostru primordial și aici ne concentrăm zi de zi eforturile, însă, dacă trebuie, și trebuie după cum se vede, o să elaborăm în cel mai scurt timp și un regulament de instituire a taxei de salubrizare echitabil tuturor”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Unde este echitate în acest Regulament? Cu cât sunt mai mulți membrii într-o familie cu atât mai mult scade taxa/persoană/lună!!! Persoanele singure sau familiile cu două persoane au tariful maxim admis, fiind defavorizate astfel comparativ cu restul cetățenilor.

            A.D.I. Eco: ,,Zona 1 Sibiu este pregătită din punct de vedere logistic să atingă și această nouă cerinţă a legii (PPCA – plătești pentru cât arunci), însă, e bine de știut că orice investiție în sistemul de gestionare a deşeurilor se reflectă direct în taxele pe care noi (n.n. noi cetăţenii) trebuie să le achităm”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Da, trebuie să susținem investiția, dar nu investiția viitoare ci pe cea care este implementată. Sunt străzi întregi în cartierele de case unde nu s-au montat dispozitivele RFID iar cele 17 platforme SMART din cartierele de blocuri încă nu există, deși promisiunea era că în luna martie devin funcționale.

            A.D.I. Eco: ,,Facem precizarea că, în patru ani de la <startul> colectării selective avem cel mai avansat sistem de management al deşeurilor din Romania, majora diferență constituind-o colectarea fracției bio (în pubela maro) și transformarea acestor deşeuri în compost la cele doua amplasamente (staţii autorizate) din localitățile Șura Mica și Târnăveni.”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Dacă suntem atât de avansați în colectarea selectivă cum se explică faptul că nu se regăsesc în investițiile SOMA Sibiu banii obținuți din reciclare și ne spuneți că avem obligaţia de a susține investițiile. Mai mult chiar, Ministerul Mediului care monitorizează implementarea programului cu privire la gestionarea deşeurilor la Sibiu, s-a pronunțat astfel: ,,Reevaluarea tarifelor pe coordonate eficiente, realiste și coroborate cu indicatorii de performanță stabiliți, ar putea reduce cheltuielile cu aproximativ 5 mil. lei anual, fapt ce ar echilibra considerabil tarifele suportate de populație și percepute de primării”. Aceasta demonstrează că, deși ați fost atenționați, nu ați făcut nimic pentru o mai bună gestionare a serviciului de salubrizare.

            A.D.I. Eco: ,,În concluzie, oricum ai calcula costurile sistemului, legiuitorul a avut grijă să taxeze suplimentar orice comportament situat în afara rigorii de a colecta selectiv. După cum am arătat, o colectare selectivă corectă a fracției bio (50% din deşeuri) ar reduce drastic orice formă de taxare suplimentară a utilizatorilor serviciului de salubrizare, la fel cum nici fracția de deşeuri reciclabile (plastic, metal, hârtie, sticla) nu implica costurile de mai sus”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Suntem conștienți că trebuie să ne schimbăm felul în care facem selecția deşeurilor (ceea ce de fapt se întâmpla deja), tocmai pentru a proteja mediul și a reduce costurile pentru serviciul de salubrizare, dar atunci de ce ne obligați să mergem prin oraș cu sacii plini de deşeuri reciclabile, pentru a le preda la centrele de colectare? Împreuna cu cei de la SOMA Sibiu și Primărie, trebuie să găsiți o modalitate ca SOMA să preia aceste deşeuri din puncte special amenajate, după un grafic bine stabilit, de la cei care doresc sa ,,Recicleze activ” (de exemplu prin campanii de colectare trimestriale, care să dureze trei zile, similar celor pentru deșeuri periculoase).

            Ne obligați să prezentăm dovada că am predat 10 kg de deşeuri reciclabile, pentru a putea solicita abonamentul ECO. V-ați gândit că nu toți sibienii pot să se deplaseze la acele centre pe care le-ați nominalizat??? Găsiți o modalitate NORMALĂ, nu o bătaie de joc!!! ACEST COMENTARIU SE ADRESEAZĂ ȘI PRIMĂRIEI.

            Pentru Primărie comentariile le facem pe puncte, așa cum ne-a fost trimis răspunsul:

            Pct. 1, alin. 5 – cu privire la implementarea instrumentului PPCA faceți precizarea că: ,,pentru casele individuale este realizată platforma digitala care permite monitorizarea și contorizarea numărului de goliri ale recipientelor”.

            Comentariul nostru la acest răspuns: Sunt străzi întregi în cartierele de case unde nu s-a montat dispozitivul RFID (CIP-ul). Când veţi reuși să montați dispozitivele la toate pubelele din oraș?

            Un alt aspect, chiar mai neplăcut, este faptul că unde este montat CIP-ul s-a constatat că evidența alocării pubelelor nu corespunde cu realitatea din teren. Exemplificăm: La solicitarea unui membru al Grupului nostru (care locuieşte la casă și are montat CIP-ul) de a i se comunica numărul de ridicări ale pubelei negre (deșeuri reziduale) de la data montării CIP-ului și până acum, i s-a comunicat că monitorizarea se face doar din 01.02.2020 și că este înregistrat cu o ridicare a pubelei. Răspunsul a fost primit de la Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecţia Mediului din Primăria Sibiu. Întrebarea a fost adresată pentru a verifica corectitudinea evidențelor la nivelul Primăriei. În realitate pubela neagră nu a fost scoasă pentru golire în luna februarie 2021 pentru că nu era plină. Urmărind unde este greșeala, SPMSPM solicită să i se comunice codul de pe autocolantul lipit pe capacul pubelei. Codul este TSL4 dar în evidența SPMSPM figurează codul ZWEI. După cca 20 min, funcţionarul de la SPMSPM comunică solicitantului că, la adresa precizată, cu pubela având codul TSL4, mai figurează o pubelă, cu codul ZWEI, pubelă despre care nu se știe cui aparține. În aceste condiții, persoana care ne-a sesizat acest aspect a solicitat să i se trimită pe adresa de e-mail răspunsul. Redăm răspunsul primit de la Primăria Sibiu – SPMSPM: ,,Bună ziua. Referitor la solicitarea dvs. anterioară și a discuției telefonice, vă comunicăm faptul că au fost făcute verificări și începând cu data de 01.02.2021, pentru recipientul cu codul TSL4, asociat adresei ..... nu este înregistrată nici o golire. Cu deosebită considerație, Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecţia Mediului”.

            Pe Grupul de Facebook, reprezentantul Salubrizare SOMA Sibiu a intrat în legătura cu persoanele care sesizau că nu au montat CIP-ul pe pubelă, urmând să se deplaseze cineva de la SOMA pentru a monta dispozitivul RFID. Întrebarea noastră este: câte astfel de cazuri pot să fie la nivel de municipiu? Câți oameni au inițiativa de a verifica exactitatea datelor existente în evidențele SPMSPM? Câți oameni vor plăti în plus pentru că aceste evidențe nu corespund cu realitatea?

            Pct. 2 – Taxarea imobilelor nelocuite, coroborat cu aliniatele 7, 8 și 9 de la pct. 9 (referitor la stabilirea unui mod de taxare echitabil). Încă nu sunt clare aspectele privind dovada nelocuirii unui spațiu aflat într-o locuinţă individuală (casă) sau un condominiu cu mai multe locuințe (case cu curte comună). Solicităm un răspuns clar întrucât, la întrebările puse de membri grupului, de la Primărie s-au primit răspunsuri diferite, în funcţie de cine răspundea la întrebare nu de situația în sine care era acceași pentru toți solicitanții.

a) Cum se face dovada că un astfel de spațiu nu este locuit (nu ne referim la locuințele care aparțin unei Asociații de proprietari). Întrebăm întrucât deși acel spațiu nu este locuit, totuși proprietarul lasă in funcţiune unele aparate electrice, o centrala pe gaz pentru încălzirea minima a spațiului, etc. Deci in aceste condiții o factura de utilități conţine un consum minim, care depinde de suprafața locuinței. Ați prevăzut o cota maxima in care sa se încadreze un astfel de consum lunar?

b) Ce înțelegeți prin ,,alte documente doveditoare” când vă referiți la aceste imobile nelocuite?

            c) Puteți să faceți o listă cu aceste documente și să concepeți un FORMULAR UNITAR pentru toți furnizorii de servicii de la care ar putea să se aducă DOCUMENTUL DOVEDITOR?

            d) Întrucât o parte din imobilele nelocuite aparțin unor cetățeni care locuiesc în străinătate se impune ca aceste documente doveditoare să poată fi obținute și online și să fie precizate adresele de e-mail ale furnizorilor de servicii unde să se facă schimbul de corespondență, de informații.                                                                                                                                 

            Pct. 3 – Referitor la dezvoltarea infrastructurii serviciului de salubrizare, pentru cartierele de blocuri s-au promis 17 platforme SMART dar, deși mai sunt doar câteva zile până la 1 martie, încă nu le-a văzut nimeni și nici cartele de acces nu s-a anunțat ca vor fi distribuite. Așa cum ați precizat, acest program pilot va permite monitorizarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor de către cetăţenii arondați la aceste platforme. Ce răspuns ne puteți da? Când vor deveni funcționale platformele SMART?

            Pct. 8 – ”Primăria Municipiului Sibiu prin Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecţia Mediului (SPMSPM) nu poate anticipa eventualele modificări de taxe pentru anul 2021”. Noi am întrebat ce alte scumpiri sunt prevăzute pentru anul 2021. Această întrebare se referea la toate departamentele, direcțiile, serviciile subordonate Primăriei Municipiului Sibiu sau Consiliului Județean Sibiu. Nu doar serviciului SPMSPM. A fost Scrisoare deschisă. Deci repetăm întrebarea: Ce alte scumpiri sunt prevăzute pentru anul 2021? Și așteptăm răspuns din partea conducerilor celor doua instituții administrativ-teritoriale care acum ne-au scumpit salubrizarea. La vară ne vor scumpi apa și tot așa ... până ajungem la taxă pe oxigen!

            Pct.9 – La acest punct am găsit cele mai revoltătoare explicații pe care le-ați putut da concetățenilor dvs. Faceți referire la volumul deşeurilor colectate și valoarea abonamentelor propuse, la (inechitabilul) abonament PRACTIC impus obligatoriu pentru toata lumea și la posibilitatea de a solicita un alt abonament în funcţie de volumul de deşeuri produs de o familie. Pentru abonamentul ECO, pentru care  regularizarea se va face în anul 2022, trebuie făcută dovada înscrierii și a încadrării în programul ,,Reciclează activ”. În plus, precizăm că suntem singurul oraș din țară unde cetăţenii vor merge cu sacii de deşeuri reciclabile ca să le predea unor centre de colectare, care nici acelea nu au fost indicate cu precizie și unde, când ai ajuns ai parte de alte surprize neplăcute. Deci, dacă locuiești la bloc și nu vrei să fii penalizat la sfârșit de an ești obligat sa accepți cel mai inept sistem de salubrizare. Împreună cu cei de la SOMA Sibiu și Consiliul Județean – A.D.I. Eco, trebuie să găsiți o modalitate ca SOMA să preia aceste deşeuri din puncte special amenajate, după un grafic bine stabilit pentru cei care doresc sa ,,Recicleze activ”. Ne obligați să prezentăm dovada că am predat 10 kg din fiecare aceste deşeuri reciclabile, pentru a putea solicita abonamentul ECO. V-ați gândit că nu toți sibienii pot să se deplaseze la acele centre pe care le-ați nominalizat??? Găsiți o modalitate NORMALĂ, nu o bătaie de joc!!!

            Pentru persoanele singure sau familiile cu două persoane, faptul că ați redus cu 328 lei/an, respectiv cu 152 lei/an preţul față de abonamentul de 504 lei/an, reflectă doar că aceste persoane plătesc cel mai mare tarif prevăzut de lege, conform precizărilor făcute de A.D.I. Eco Sibiu, care este 16,01 lei/persoană/lună. Cu cât sunt mai mulți membri în familie cu atât scade preţul/persoană/lună pentru salubrizare. Concluzia este clară: ați pus povara pe cei singuri sau cupluri. Așa vedeți dvs. echitatea?

            Cum spunea A.D.I. Eco: ,,... niciun regulament sau proiect investițional nu poate trece peste calculele gradului de suportabilitate ale cetățeanului”. Vă facem cunoscut că ați depășit gradul de suportabilitate pentru mii de sibieni!!! Verificați registrele de la departamentele pentru evidenta populației și de la asistența socială și abia atunci veți avea imaginea reală a impactului asupra gradului de suportabilitate al populaţiei.

            Cu regret vă spunem că nu doream să mai avem astfel de scrisori, dar ne vedem obligați să vă atenționăm mereu și mereu cu privire la neregulile pe care le întâlnim la fiecare pas”.

Au consemnat din partea Grupului Stop triplarea taxei de salubrizare !! Sibiu !!

            Marcela Ropotin și Corina Grigorescu

                

 

comentarii
5 comentarii

De ce nu se doreste aflarea exacta a numarului de locuitori ai orasului?
Avem sefi de scara, administrator asociatie de locatari, politist de proximitate, de ce este asa greu sa se tina cont de numarul exact de persoane.
Cresteti tot la cei care platesc. De la 7.89 lei am ajuns la 16 lei. Unde sunt banii de pe hartia reciclata, plastic, sticla, aluminiu? Acestea genereaza venituri.
De ce nu depistati numarul exact de persoane existente in Sibiu, de ce nu ii sanctionati pe cei care nu selecteaza gunoiul?
Aceste lucruri tin de Primarie si trebuie rezolvate. Nu sunt de vina cetatenii care recicleaza, nu ei trebuie sa plateasca mai mult.
Este bataie de joc!!!!!!!!!!!!
profu
25.02.2021 18:19
gunoiul asta de regulament este ilegal. El TREBUIE sa respecte Legea nr. 101/2006:
"Articolul 3
Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;"
dupa ce arogantii din primarie au facut o pseudo-dezbatere doar pentru ca scandalul a aparut in presa, nimic din opiniile sibienilor nu a fost implementat in noul regulament. Mai mult , cand au prezentat noul regulament dupa dezbatere, au zis ca abonamentele sunt reduse cu anumite procente.
In fapt tarifele erau crescute cu 50% si chiar cu 300% - o ridicare suplimentara la casa costa 15 lei fata de 3 lei!
Art 3 , lit g) din legea de mai sus nu permite discriminarea utilizatorilor:
--Abonatii de la casa daca au 10kg de carton in containerul albastru, nu sunt luati in considerare pentru programul ,,Reciclează activ” = discriminare.
--"indexarea taxei in vigoare pentru utilizatorii non-casnici cu rata inflatiei de 3,8%" mentionat in pag. 2 a HCL 35. Total discriminatoriu si ILEGAL conf. legii de mai sus. Daca taxa pentru firme a crescut cu inflatia, LA FEL TREBUIE SA CREASCA SI PENTRU RESTUL UTILIZATORILOR!
si nenumarate astfel de discriminari precum mentionat si in scrisoarea de mai sus.
jos cu hotii si incompetentii din primaria fdgr-ista si pnl-ista !!!
25.02.2021 21:33
Monitorizarea si contorizarea numarului de goliri nu inseamna ca platesti cat arunci !
Inseamna ca platesti cat numara cel cu "ocaua mica".

Varianta cu saci, pe culori, sigilati, e singura pe care o cunosc si care respecta principiul "platesti cat arunci'.

Primaria, daca ar vrea, ar putea organiza in acest mod strangerea gunoiului.
Dar atunci ar castiga doar mediul si sibienii.
dacu
26.02.2021 06:40
Tot respectul ptr aceste DOAMNE bataioase care se zbat ptr adevar si echitate!
26.02.2021 09:59
Buna ziua.
Cum pot sa iau legatura / sa adere la acest grup " Stop gruparea taxei de salubritate"? Si eu am o mare problema, nu cu taxa efectivă ci cu modul ei de aplicare si aberațiile propuse, gen reciclarea a 10 kg in centrele specializate ...
În momentul de față am trimis o solicitare celor de la managementul salubritatii la care astept un raspuns oficial, dupa care pot merge mai departe ( articole în ziar, chiar instanta).
Radu
28.02.2021 11:49
Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA