Tribuna
Comunicat de presa
FOTO: Povestea unui ansamblu folcloric uitat la el acasă: „Dumbrava Sibiului” şi a coregrafului său legendar: Ioan Oltean
FOTO: Povestea unui ansamblu folcloric uitat la el acasă: „Dumbrava Sibiului” şi a coregrafului său legendar: Ioan Oltean
Nefiind în parioada tinereţii mele în relaţii aşa, de prietenie, cu folclorul (chestie de generaţie, aş spune) evident că despre viaţa ansamblurilor de muzică populară ale perioadei anilor '70-'89-'90 aveam doar idei vagi şi câteva participări, ocazionale, pe la spectacolele vremii, ca simplu privitor. Ştiam doar că sunt multe, cam fiecare fabrică mare din oraş avea câte unul (la fel cum avea şi un „club” cu o sală de spectacole), ca să nu mai vorbim de casele de cultură: ale sindicatelor, ale studenţilor, ale tineretului. Deci, nici idee nu aveam de existenţa unul ansamblu numit „Dumbrava Sibiului” al Casei de Cultură a Municipiului iar povestea sa aveam să o aflu abia acum, de la Ioan Oltean Ioan jr., sibian stabilit în Atlanta – Georgia, fiul coregrafului Ioan Oltean, cel care vreme de decenii a fost sufletul acestui ansamblu şi ulterior, în Statele Unite, unul dintre păstrătorii tradiţiei folclorice româneşti „de acasă”.

Ioan Oltean – un iubitor de folclor
 
S-a născut pe 24 august 1947, în comuna Draşov, judeţul Alba. Încă din copilărie, Ioan Oltean iubeşte folclorul, participând la fiecare joc al satului din comuna natală, copil fiind, sau, mai târziu, “june”. Cei care l-au cunoscut spun că iubea foarte mult doina şi îşi găsea liniştea doinind. De tânăr părăseşte însă Draşovul şi se în­dreaptă spre Sibiu unde urmează cursurile profesionale şi liceale. Nu durează mult timp însă până când, un coleg de clasă, dansator în ansamblul folcloric al Clubului “Independenţa”, îl invită să parti­cipe la o repetiţie. A fost de acord, şi, după câteva momente petre­cute ca spectator, este invitat de instructorul ansamblului să “intre în joc”. Iar jocul a început pentru tânărul Ioan Oltean, care, după puţin timp, devine unul din dan­satorii de elită ai ansamblului.
Porţile afirmării artistice i se deschid, iar Ioan Ol­tean participă la concur­suri şi câştigă premii. Urmea­ză stagiul militar, efectual în cadrul Ansamblului “Doi­na” al  Armatei. După armată, urmează o peri­oadă la Ansamblul Profe­sionist “Ciocârlia” din Bucureşti, unde este an­gajat ca dansator pro­fe­sionist. După o perioadă petre­cută la “Ciocârlia”, ia drumul Bana­tului, deve­nind dansator profe­sionist în componenţa Ansam­blului “Doina Banatului” din Caran­sebeş, fiind co­leg cu celebrii doini­tori bă­năţeni  Ana Mun­tean, Ana Pacatiuş, Ma­riana Drăghi­cescu, Iosif Ciocloda, Dumitru Chepe­ţan şi Achim Nica, cu care efectuează turnee în ţară. Este remarcat şi îndrăgit de faimosul solist Achim Nica, cu care străbate satele Banatului pentru a culege folclor. Petrece ani buni în Banat, la un moment dat fiind remarcat, într-un specta­col, de către Valeriu Buciu, coregraf al Ansamblului Naţional “Tran­silvania” din Baia Mare şi pără­seşte Banatul, luând dru­mul Mara­mureşului. Im­pre­sio­nat de această zonă, Ioan Oltean pune accent pe jocurile  mara­mureşene, rămâ­nând aici până i se va deschide o nouă poartă: cea de instructor şi coregraf la Şcoala Populară de Artă din Arad, unde petrece câţiva ani în această func­ţie.
De aici începe cariera sibiană a lui Ioan Oltean, el fiind chemat, la mijlocul anilor '70, să părăsească Aradul pentru a lua drumul Sibiului, ca instructor-coregraf al Ansam­blului Casei de Cultură a Tinere­tului sub egida Uniunii Tineretului Comunist. Preia ansamblul sibian şi lucrează cu plăcere alături de dansatorii săi, înce­pând cu anul 1977. Trec anii şi este propus să ocupe fotoliul de director al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu unde formează şi instruieşte, ca unic coregraf, Ansamblul “Dumbra­va Sibiului”, cu care efectuează o serie de turnee în ţară şi străină­tate. Colaborează o perioadă şi cu legendarul Ioan Macrea, de la “Junii Sibiului”, după care rămâne titular al ansamblului.
Punctul prin care îşi defineşte viaţa artistică si ultimul său turneu este cel din SUA.
În mai 1996, este invitat de către Biserica Ortodoxă “Constantin şi Ele­na” din Lilburn, Atlanta, la festi­valul organizat de această insti­tuţie, unde participă, împreună cu Ansamblul “Dumbrava Sibiului”, urmând ca, la finalizarea turneului, să se stabilească definitiv în Statele Unite.
Aici iniţiază mai multe spectacole organizate de parohie, după care înfiinţează un nou ansamblu fol­cloric, “Rapsodia”, echipa deve­nind un succes. Urmează o legă­tură strânsă intre el şi Biserica “Sf. Maria” din Dacula - Atlanta, prin preotul paroh Nicolae Clempuş. Credinţa ortodoxă şi-o împărtă­şeşte împreună cu enoriaşii de la această biserică, unde se remarcă prin sprijinul pe care îl acorda preo­tului Nicolae la proiectul de con­struire şi dezvoltare a noii biserici şi parohii. În colaborare cu preotul paroh si membri grupului de tineri din ROYA ( Organizaţia de tineret creştin ortodox din America) începe repetiţiile pentru ansamblul de dansuri populare, cu un grup de tineri. Trupa devine cunoscută în comunitatea românească din Atlanta şi în toata zona de Sud-Est a Americii. Ansamblul Folcloric ROYA participă la festivalurile locale din zona Atlantei, dar şi la Festivalul Românesc din Houston - Texas şi Nashville Tennessee. În comuni­tatea românească din zona Atlan­tei, Ioan Oltean rămâne o persona­litate care s-a dedicat familiei, dar şi oamenilor. Pleacă prematur la cele veşnice pe 11 martie 2017, dar rămâne în memoria celor apro­piaţi, a cunoscuţilor şi colabora­torilor din Sibiu, România şi Statele Unite ca un iubitor, păstrător şi promotor al tradiţiilor populare româ­neşti, pe care le-a oferit, în cântec şi joc, compatrioţilor săi.


Ansamblul „Dumbrava Sibiului” - o istorie scurtă şi concretă

A luat fiinţă, în anul 1984, în cadrul Casei de Cultură a Tineretului din Sibiu, continuând, după 1985, sun egida Casei de Cultură a Muni­cipiului. Era compus din grupul de dansatori, orchestră de acom­pa­niament plus solişti instrumentişti şi vocali, proveniţi din ansamblurile populare ale întreprinderilor si­biene şi absolvenţi ai cercurilor şi cursurilor de muzică din cadrul cluburilor sau Şcolii Populare de Artă. Aici s-au lansat şi afirmat solişti vocali precum Maria Mun­tean, Ionică Olteanu sau Maria Costin, Viorica Babă, Lucica Pătru ori instrumentişti ca Adrian Rezeş (clarinet, saxofon alto), Ioan Mă­runţiel (acordeon), Iosif Gherbe jr. (vioară) şi Sinel Drăgulin (vioară). Orchestra era dirjiată de Vasile Busuioc (vioară), urmat, din 1993, de Adrian Rezeş. Ansamblul mai colaborează cu interpreţi de muzi­că populară ca Veta Biriş, Nicoleta Voica, Doiniţa şi Ioan Sâmbotin, Dumitru Giurca-Notar, Lucreţia Ciobanu, Vasile Conea, Traian Barbu şi alţii. Este în strânsă le­gătură cu artişti consacraţi ai folclorului românesc, cu care cola­borează. O colaborare remarcabilă este şi cu actorul sibian Alexandru Bălan şi cu prof. Bebe Petcu. 
Ansamblul „Dumbrava Sibiului” se remarcă în turnee în ţară şi străinătate, concertând în Austria, Germania, Danemarca sau Fran­ţa, (sub egida Casei de Cultură a Tineretului) şi, ca ansamblu al Casei de Cultură a Municpiului Sibiu, în Turcia, Bulgaria, Franţa, Spania, Canada, Italia, Belgia, Grecia, SUA. Anual, pe litoralul românesc, Ansamblul „Dumbrava Sibiului” a încântat turiştii români şi străini, vreme de cinci ani, la res­taurantul „Popasul Căprioarelor” din Olimp.
În 1996, în timpul unui turneu în Statele Unite, majoritatea mem­brilor ansamblului „rămân”, îm­preună cu coregraful Ioan Oltean, cel care a fost decenii la rând ală­turi de ei. Activitatea culturală însă continuă, alături de comunitatea română din zona Atlanta/ Georgia.
Personalităţi artistice despre coregraful Ioan Oltean
„Domnul Ioan Oltean a fost unul dintre marii coregrafi cu care Dum­­nezeu a binecuvântat me­leagurile Sibiene. L-am cunoscut pe Ioan Oltean la un spectacol la Sibiu , de fapt acolo a fost prima mea colaborare cu dânsul şi de la acel spectacol au urmat alte specta­cole în care am lucrat împreună.
Îmi aduc aminte cu plăcere de acele spectacole cu foarte, foarte multă lume care aveau loc la Casa de Cultură a Studenţilor din Sibiu, loc în care eu am cântat pentru prima dată la Sibiu. Cola­borarea cu Ioan Oltean a durat zeci de ani până când a plecat definitiv în America dar nu s-a încheiat, deoarece din Atlanta (USA), tot dânsul mi-a făcut prima invitaţie pe care am onorat-o cu mare plăcere.
Nu pot decât să-i mulţumesc pentru frumoasa colaborare şi nu am să uit niciodată bunătatea a­ces­tui om, caracterul şi bineîn­teles, profesionalismul de care a dat dovadă.
Regret din suflet dispariţia prea devreme a celui care a fost Ioan Oltean, director, coregraf şi orga­nizator de spectacole”.
Veta Biriş

„Pentru mine Ioan Oltean a fost un reper pentru jocul şi cântecul din zona Sibiului şi nu numai.
L-am cunoscut, ca intelect, construcţie umană şi mai ales ca OM. Un om cu o aleasă constituţie sufletească, un prieten adevărăt şi un artist desăvârşit. Un om care avea pentru fiecare un sfat preţios. Se spune că un artist nu moare niciodată, pentru că el trăieşte prin ceea ce lasă în urma lui.
Înseamnă ca Ioan Oltean va trăi veşnic pentru noi şi pentru ge­ne­raţiile care vin, pentru bogăţia şi zestrea incomensurabilă care ne-a lăsat-o. Se spune că lumea uită şi oamenii pot fi înlocuiţi oricând, dar, în opinia mea, sunt oameni pe care nu-i poate înlocui nimeni şi nimic. Rămân unici.
Un astfel de om este şi va ră­mâne Ioan Oltean, pentru noi care am iubit şi vom iubi în continuare tot ceea ce înseamnă românesc, pur şi curat. Cei care nu l-au cunoscut au pierdut şi cei care               l-au cunoscut îi mulţumesc şi îi rămân recunos­cători pentru tot ceea ce ne-a lăsat.
Dormi în pace suflet blând şi să ştii că de acolo de unde eşti o să afli că cei care te-au iubit şi res­­pectat o să o facă şi în continuare”.

Cu aleasa prietenie şi preţuire Nicoleta Voica

"Despre Ioan Oltean aş putea spune că a fost omul potrivit la mo­mentul potrivit. Într-o perioadă cenuşie a reuşit, cu entuziasm, ri­sipă de energie şi iscusinţă managerială, să aducă bucurie şi culoare pentru mii şi mii de spec­tatori care umpleau sălile până la refuz. "Cu Mască - Fără Mască" a fost o reţetă de succes, care pu­nea mari personalităţi ale scenei teatrale şi muzicale în ipostaze inedite, surprinzătoare, savurate în cel mai înalt grad de un public entuziast. Tamara Bu­ciuceanu, Rodica Popescu Bită­nescu, Florin Piersic, Mitică Popes­cu, Bianca Io­nescu, Adrian Dami­nescu, Do­rin Anastasiu, Horaţiu Mălăele, Co­rina Chiriac, Sava Negrean-Bru­daşcu, Ştefan Mihăi­lescu-Brăila, Matei Alexandru, Mihai Fotino, Horia Căciulescu - sunt doar câteva nume, alese la întâm­plare, din pleiada de mari artişti care au înnobilat cu harul lor spec­tacolele organizate de Ioan Ol­tean, spectacole pe care am avut onoarea să le prezint şi coordo­nez. Chiar dacă destinul i-a în­dreptat paşii spre alte zări, co­munitatea sibiană îi datorează re­cunoştinţă pentru înfiinţarea unei instituţii de prestigiu - Casa de Cultură a Municipiului- şi a unui ansamblu folcloric renumit în             e­po­că - „Dumbrava Sibiului”. Drum bun spre stele, Ioan Ol­tean!"
Alexandru Bălan

Pe Maestrul Coregraf Ioan Oltean l-am cunoscut în anul 1979, când era coregraful An­samblului Artistic al Casei de Cultură a Tineretului din Sibiu. A fost un om de cultură, cu un ca­racter puternic, înzestrat cu ta­lentul jocului popular şi dragoste pentru folclorul românesc au­tentic. A fost un profesor foarte bun pentru generaţiile tinere pe care le-a învăţat tainele jocului nostru popular, creând în acelaşi timp pepiniere pentru generaţiile următoare. Mă simt onorat că am colaborat şi am fost angajat al domniei sale la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, a cărui director era. Exprimându-mi în a­cest fel regretul dispariţiei fulge­rătoare dintre noi, aduc un elogiu celui mai profesionist om de artă cu care am lucrat vreodata!”
Adrian Rezes

„Este o datorie de suflet, aceea de a aduce un omagiu unei per­so­nalităţi de excepţie a artei popu­lare scenice sibiene, regreta­tului Ion Oltean. Ca fost coregraf al presti­giosului ansamblu folcloric al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, acesta a depus strădanii uriaşe în slujba folclorului sibian. Pasiunea lui pentru tradiţiile populare, precum şi modul profesionist în care a ştiut să pregătească pentru actul artstic mai multe grupuri de dansatori, a făcut ca succesul acestui an­samblu să fie deplin. A făcut ca acest ansamblu să aibă o pe­rioadă de mare glorie. Cele mai aplaudate momente au fost prestaţiile scenice din ţară şi străinatate. Stau mărturie turneele făcute în Franţa, Spania, Belgia, Canada, Turcia. Datorită şi lui, tradiţia portului popular şi cea a jocului din Mărginimea Sibiului nu va dispărea”.
Bebe Petcu


“Mă bucur că am avut fericita ocazie de a-l cunoaşte pe d-l Ioan Oltean, fost director la Asamblul Folcloric “Dumbrava Sibiului”. Cei care au stat în preajma lui, au colaborat şi au făcut parte din ansamblu pot să afirme cu tărie că a fost un bun coregraf, un bun conducător şi un bun prieten pentru fiecare în parte.
Atunci când te aflai în preajma lui, aveai un sentiment de sigu­ranţă, încredere, şi nu-ţi făceai probleme că în actul artistic care urma a fi realizat, nu o să fie bine sau nu o să fie apreciat de cei din afară.
Era apropiat de fiecare per­soană în parte, le cunoştea pro­blemele, încerca şi reuşea în cele mai multe cazuri să le rezolve, avea, pentru fiecare, altă metodă de colaborare.  Ştia să colabo­reze cu oameni buni profesionişti şi cu un caracter sănătos. Dacă promitea ceva, atunci puteai fi sigur că se ţine de cuvânt.
Te simţeai bine în prezenţa lui, chiar şi atunci când el era obosit sau stresat. Din cauza  observa­ţiilor  care ţi le făcea, nu puteai să te superi pe el, deoarece ele erau adevărate şi corecte.
Regret că a plecat aşa de repede dintre noi şi că nu a reuşit să-şi realizeze un ultimu proiect de care discutam anul trecut, în toamnă.
M-am bucurat să rervăd mulţi cunoscuţi (colaboratori) care au participat la slujba religioasă care a avut loc la Sibiu, sincer să fiu, mă aşteptam să văd şi alte per­soane din diferite instituţii din Sibiu, care să-i aducă un ultim omagiu pentru tot ce a făcut Ioan Oltean pentru folclorul din judeţ.
Va rămâne veşnic în amintirea mea ca un bun prieten, bun pro­fesionist şi un om cu un caracter aparte.
Odihnă veşnică.”
Ionică Oltean


Foto: arhivele personale Ioan Oltean şi Adrian Rezeş

 


comentarii
1 comentarii

Scrie, domnule, o monografie ca sa o publice Biblioteca Astra!
Sfatosu
29.05.2017 14:32
Din aceeasi categorie
Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Hoghilag erata
Licitatie publica

accentmedia