Tribuna
PNL
File de calendar
Săptămâna Sfintei Cruci şi a Bunei Vestiri
Preot Nicolae STREZA
2695 vizualizari
Săptămâna Sfintei Cruci şi a Bunei Vestiri

Cuvântul Părintelui Arsenie: " Vă îndemn să nu facem de ruşine Crucea Domnului Iisus Hristos. Crucea şi Învierea au făcut parte din planul lui Dumnezeu cu omul încă din ziua creaţiei lui Adam şi Eva în Paradis. Mai mult nouă nu ne-a îndesat nimeni cununa de spini pe cap, nici nu ne-au bătut cu piroane pe cruce. Deci să luăm şi noi Crucea Domnului ca să ne purtăm cu uşurinţă crucea noastră şi să ne bucurăm de Învierea lui Hristos şi învierea noastră."
Această săptămână a IV din postul Sfintelor Paşti stă sub ocrotirea şi binecuvântarea Duminicii Sfintei Cruci care am petrecut-o deja dar şi a Bunei Vestiri ce vine în 25 ale lunii. S-a citit în bisericile noastre Evanghelia de la Marcu (un ucenic iubit al Sfântului Apostol Pavel; este cea mai scurtă, are doar 16 capitole). Iisus ne spune: "Cine vrea să îmi urmeze Mie să se lepede de sine, să îşi ia crucea sa şi să vină după Mine" (8,34).
Aşa cum au hotărât Sfinţii Părinţi în vremea postului chiar la jumătatea săptămânilor s-a aşezat Duminica Sfintei Cruci. Se face referire - după cum a evidenţiat Părintele Patriarh Daniel în cuvântul de învăţătură de Duminică "La lupta noastră prin post şi rugăciune pe calea postului şi a spiritualităţii creştine autentice."
"În Duminica a treia din Postul Sfintelor Paşti nu se vorbeşte despre pătimirile lui Hristos ca la Înălţarea Sfintei Cruci. Evanghelia se referă la cruce ca exerciţiu de luptă cu patimile egoiste pentru a dobândi învierea sufletului. De aceea veşmintele care se poartă în această Duminică sunt luminoase având întâietate Taina Învierii. Duminica Sfintei Cruci nu se referă direct la Crucea lui Hristos, ci la crucea pe care trebuie să o poarte cei ce cred în Hristos. Sfinţii Părinţi au rânduit ca această duminică să fie o încurajare pentru credincioşii care au postit până acum şi să li se arate Crucea lui Hristos, de viaţă făcătoare pentru a-i întări în urcuşul lor către Sfintele Paşti. După cum în mijlocul Raiului se afla pomul vieţii, la fel Biserica a hotărât ca în mijlocul postului să fie rânduită sărbătoarea Sfintei Cruci, crucea fiind nu doar simbol ci şi o realitate sfântă care actualizează Crucea lui Hristos. Crucea este semnul biruinţei atât a lui Hristos cât şi a noastră, asupra păcatului, a diavolului, a iadului şi a morţii, prin Răstignire şi Înviere", a spus Părintele Patriarh Daniel.
Important este să ne închinăm Crucii lui Hristos ca să ne putem duce crucea noastră. Puterea Crucii este Sfinţenia lui Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat în lucrarea Sa teandrică pe care a împlinit-o cât era pe pământ şi continua să o actualizeze în Biserica Lui prin Sfântul Duh.
Cred cu tărie că în poporul român care are aşezată Sfânta Cruce în inimă, pe case şi la întretăieri de drumuri, pe vârfuri de munţi cum o avem pe Caraiman şi pe Ceahlău, Crucea lui Hristos lucrează cu putere şi ocroteşte acest popor creştin.
În 25 Martie prăznuim Buna Vestire, ziua însemnată în care Fecioara Maria din Nazaret l-a primit pe Arhanghelul Gavriil trimis din cer ca să o binecuvânteze şi să vestească Naşterea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, o naştere fără de bărbat. Chiar Maria afirmă că ea nu ştie de bărbat şi se întreabă cum se va petrece asemenea naştere. Dar Gavriil o asigură că "Duhul Sfânt se va pogorî şi puterea Celui prea Înalt te va umbri. De aceea pruncul va fi sfânt. Se va numi Iisus Emanuel care înseamnă Dumnezeu este cu noi". (Evanghelia de la Luca) Aducem un cuvânt rostit la Buna Vestire de Sfântul Andrei Şaguna: "Iubiţilor, să luăm seama cu câtă cucernicie vine Arhanghelul la Prea Sfântă Fecioară Maria şi cu câtă cinstire se apropie de fiitoarea maică a Domnului; cu atât mai multă cucernicie să arătăm şi noi în Biserica lui Dumnezeu spre a mulţumi îndurării celei nespuse a Lui"
Această sărbătoare este fixă şi vine imediat după 21 martie, ziua Echinocţiului de primăvară când ziua este egală cu noaptea. Ea prevesteşte cu 9 luni de zile înainte Naşterea lui Iisus Hristos în 25 Decembrie. A fost o rânduială sfântă şi tainică a lui Dumnezeu ca Buna Vestire să se petreacă în plină primăvară când natura se trezeşte la viaţă şi renaşte. Gavriil are în mână o floare, însemnând tocmai primăvara. Postul este binecuvântat prin dezlegare la peşte şi o Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur indiferent în ce zi a săptămânii suntem. În acest an pică sâmbata. Să ne bucurăm de această mare sărbătoare.
În 22 martie o sărbătorim pe Sfânta Mucenică Drosida, fiica împăratului Traian. Era de o frumuseţe rară şi urma să fie dată de soţie unui general tânăr cu numele Adrian. Dar ea dorea să rămână fecioară şi să se boteze cu botezul lui Hristos. A văzut de multe ori pe furiş rugăciunile şi Liturghia creştinilor din Roma. A fost martoră la uciderea celor 5 fecioare creştine în persecuţia poruncită de Traian. Deşi era poruncă dată ca nimeni să nu ia trupurile fecioarelor, Drosida şi-a schimbat hainele şi cu slujnicele ei, noaptea a luat trupurile martirelor creştine şi le-a aşezat la un loc ascuns. A văzut cum îngerii luminau cu lumânări trupurile fecioarelor şi s-a aruncat în bazinul din apropiere şi s-a botezat ea însăşi, spunând: "Se botează roaba lui Dumnezeu Drosida în Numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Amin." A fost descoperită de Adrian şi pâtâtă lui Traian. Urma să fie ucisă ca şi creştină cu sabia. Dar la 8 zile după botez şi-a dat sufletul în braţele lui Hristos. Totuşi este socotită ca Muceniţă.
Să ne rugăm Sfintei Drosida şi celorlalţi sfinţi pomeniţi în această săptămână ca să ne ajute pe calea Postului. Să ne bucurăm de Buna Vestire a Naşterii lui Hristos care este sărbătoarea învierii naturii în fiecare primăvară.


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica