Tribuna
PNL
Elevii călătoresc la preţ redus cu trenul doar dacă au CNP-ul menţionat pe carnet!
Elevii călătoresc la preţ redus  cu trenul doar dacă au CNP-ul menţionat pe carnet!
Deşi a trecut mai bine de o jumătate de an de la adoptarea HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern pentru elevi şi studenţi, încă apar situaţii din care rezultă că prevederile acestui act normativ nu sunt bine cunoscute, popularizate sau însuşite.

Una dintre modificările impuse prin hotărârea amintită este aceea că elevii pot beneficia de bilet de călătorie cu trenul la preţ redus (50 % din preţul întreg) doar dacă posedă carnetul de elev completat şi vizat, în care să fie menţionat şi codul numeric personal (CNP).
Joi dimineaţa, un grup de elevi din Mîrşa, împreună cu diriginta lor, au fost pe punctul de a-şi strica excursia la Sibiu, programată în cadrul Săptămânii „Şcoala Altfel”, din cauza necunoaşterii aspectului menţionat. Astfel, în momentul în care diriginta elevilor s-a prezentat la controlor pentru a achiziţiona biletele de tren necesare călătoriei către municipiul reşedinţă de judeţ, s-a constatat că pe niciunul din carnetele de elev prezentate nu există menţionat CNP-ul posesorului, eliberarea titlurilor de călătorie, în această situaţie, nefiind posibilă. Şi asta chiar dacă fiecare carnet de elev avea toate rubricile completate cu grijă, fotografia titularului şi viza instituţiei de învăţământ pentru anul şcolar în curs.

În urma discuţiilor purtate, elevii au putut să-şi continue călătoria cu trenul după ce CNP al fiecăruia a fost extras de pe un alt document oficial prezentat de cadrul didactic, dar situaţia ivită poate constitui un semnal de alarmă, ca atenţionare pentru toţi cei ce s-ar mai putea afla într-o asemenea postură.

www.cfrcalatori.ro menţionează că „Pentru a beneficia de facilitatea acordată de Legea 1/2011 a educaţiei naţionale modificată cu HG 42/2017, un elev trebuie să prezinte, conform HG 42/2017 art. 1 ali. (7) şi (8): carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având CNP trecut pe prima pagină) şi un act de identitate (carte de identitate/permis de şedere sau paşaport); elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai carnetul de elev”.

În ceea ce priveşte studenţii, acelaşi site menţionează: „Un student trebuie să prezinte, conform HG 42/2017 art. (6) şi (8): legitimaţia de student pentru reducere la transport şi un act de identitate (carte de identitate/permis de şedere sau paşaport); în cazul în care datele de pe cele două documente prezentate nu coincid (urmare căsătorie, CNP românesc permis de şedere etc.), beneficiarul trebuie să prezinte şi documentulul care atestă modificarea datelor respective”.

În primăvara acestui an, CFR Călători menţiona, într-un comunicat de presă preluat de www.news.ro, următoarele: „Biletele de tren pentru elevi pot fi eliberate în baza carnetului de elev în care CNP-ul este menţionat de către instituţia de învăţământ sau de mână, de către titular sau de părinte. În cazul în care au certificatele de naştere la ei, casierele îi pot îndruma pentru completarea CNP în carnete”.
Conform HG 42/2017, legitimaţiile de călătorie cu reducere pentru elevi se emit în baza CNP, acesta fiind necesar şi pentru decontare.
D.F.

comentarii
2 comentarii

Stiti cumva daca elevii si liceeni au reducere si la transportul rutier daca invata in alt oras? La o distanta de peste 200-300 km? Ma refer la microbuze sau autocare?
sibian
06.11.2017 17:08
Nici gartuit nu ma duc cu CFR .Am un bilet gratuit de persoana cu dizabilitati si o sa-l tip,la anu`iau numa `de bus
Dana
06.11.2017 18:03
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

anunt de intentie consultanta

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia