Tribuna
PNL
Educația financiară și rolul băncii centrale, discutate într-o conferință, la B.N.R.Sibiu
Liuba STARII
3792 vizualizari
Educația financiară și rolul băncii centrale, discutate într-o conferință, la B.N.R.Sibiu
Peste 65 de persoane din mediul afacerilor locale au participat joi, 19 septembrie, la o conferință organizată de Banca Națională a României, la Sibiu. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Academica BNR”, ce include o serie de acțiuni de comunicare, dezbateri și pune în evidență rolul și funcțiile băncii centrale. La conferință au participat Gheorghe Aldea, președintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, Mircea Mureșan, reprezentantul Direcției Muzeu și Educație Financiară.

”Această conferință face parte din seria de acțiuni de comunicare și proiecte educaționale organizată de BNR , Direcția Muzeu și Educație Financiară, Direcția Comunicare, conferințe, seminarii, dezbateri care aduc în prim planul scenei publice teme de actualitate facilitând o mai bună înțelegere la nivelul diverselor categorii de audiență a rolului și funcțiilor băncii centrale, oferă o imagine asupra politicilor și a măsurilor adoptate în baza legii 312/2004 privind Statutul BNR, pe teme de actualitate din domeniul economic de interes pentru activitatea reprezentanților mediului de afaceri local. Menționez că aceasta este prima conferință de acest gen organizată de către BNR cu public țintă- mediul de afaceri local, o conferință pilot cu intenția de a dezvolta si permanentiza acest tip de comunicare ca un mod cât mai util de a ne face înțeleși de către mediul de afaceri, de a încerca să explicăm măsurile noastre cât și de a răspunde temelor de discuții propuse și a preocupărilor dumneavoastră. Mulțumim Direcției Muzeu și Educație Financiară și Direcției Comunicare pentru sprijinul acordat și pentru alegerea orașului Sibiu pentru această conferință. Mulțumim, de asemenea, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, reprezentată de presedintele instituției, domnul Gheorghe Aldea, pentru sprijinul acordat acestei întâlniri, care sperăm să fie utilă atât pentru dumneavoastră, cât și pentru Banca Națională a României”, a spus domnul Mircea Mureșan, reprezentantul Direcției Muzeu și Educație Financiară. La lucrările conferinței a participat și domnul Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Câteva file din istoria Agenției BNR Sibiu

La istoricul Agenției BNR sibiene s-a referit, pe larg, domnul Petru Goron, directorul Agenției Sibiu.

BNR a intrat în posesia imobilului din Sibiu încă din 4 martie 1921. Încă de la început, funcționarii Agenției Sibiu au fost implicați în operațiunea de retragere a coroanelor austro-ungare. Dificultățile întâmpinate au fost arătate în raportul trimis guvernatorului BNR la 25 decembrie 1921 de către directorul Mărculescu. Prima decizie a CA al BNR privind personalul acestei agenții a fost luată la 16 septembrie 1920, când s-a decis transferul la Sibiu a directorului Agenției Târgoviște, Nicolae Mărculescu, și al contabilului Agenției Ploiești, C. A. Rădulescu. Ultimul a fost numit provizoriu, până la sosirea contabilului Grigore Băluțescu, de la Agenția Tulcea. Directorul Nicolae Mărculescu a condus Agenția Sibiu până la 15 aprilie 1926, când a fost înlocuit de G. Zankov, transferat de la Agenția Bălți și care a rămas aici până în 1933. La scurtă vreme după înființare, primii scontatori ai Agenției BNR Sibiu au fost: Banca Românească, Banca de Scont a României, sucursala locală a Băncii Chrissoveloni, Banca „Albina” În 1923, la Agenția Sibiu au fost prezentate la scont 2.463 efecte.

Volumul operaţiunilor desfăşurate la Sibiu a fost în continuă creștere - la 26 mai 1927, „ridicarea la rangul de sucursale” a cinci „agenţe clasa întâi”, între care era şi Agenţia Sibiu. În 1931 beneficiul brut realizat de Sucursala Sibiu a fost de 18.201.000 lei din scont și 36.000 lei din împrumuturi, ocupând locul trei după sucursalele Craiova și Cluj. În 1934, beneficiul brut realizat de Sucursala Sibiu a fost de 13.158.000 lei din scont și 40.000 lei din împrumuturi, ceea ce i-a asigurat primul loc după administrația centrală, depășind atât Sucursala Craiova, cât și pe aceea din Cluj. În anul 1935, Sucursala Sibiu a înregistrat un profit de 2.102.000 lei, ocupând locul al treilea după sucursalele Cluj și Timișoara.

Evacuarea tezaurului la Sibiu

În cadrul măsurilor preconizate de conducerea Băncii Naționale a României la începutul anului 1944, în vederea evacuării instituției „în eventualitatea unei invazii dușmane”, Sucursalei Sibiu i s-a acordat un loc important. Astfel, la 1 martie 1944, trei mașini de tipărit bilete erau deja instalate la Rășinari. Instaurarea regimului comunist a determinat schimbări profunde în organizarea și funcționarea BNR. mai întâi, a fost etatizată începând cu 1 ianuarie 1947. În august 1947, a fost înfăptuită reforma monetară, iar în anul 1948, numele instituției a fost schimbat în Banca Republicii Populare Române – Bancă de Stat. Sucursala județeană Sibiu avea în subordinea sa opt agenții noi (Sibiu, Ocna Sibiului, Avrig, Tălmaciu, Miercurea Sibiului, Săliște, Poiana, Nocrich). Primele trei agenții (Secția specială Sibiu și agențiile Miercurea Sibiului și Avrig) s-au deschis la 15 mai 1948. Decizia Consiliului de administraţie nu s-a concretizat imediat, deși prezența Băncii Naționale a României la Sibiu s-a remarcat încă din anul 1915, când 20.000 de coroane din Fondul cultural „Eugeniu Carada” au fost încredințate episcopului ortodox Ioan Meţianu, pentru susținerea școlilor confesionale din Transilvania.De asemenea, în anii războiului, sprijinul financiar al BNR s-a îndreptat către ziarul „Tribuna”, care apărea la Sibiu din 1884, și către Octavian Tăslăuanu, redactorul-șef al revistei „Luceafărul”. În același timp, sprijinul financiar al BNR a continuat și în anii următori. La 17 martie 1969, Sucursala județeană Sibiu avea gradul I și era condusă în continuare de Ion Munteanu, de Cornel Mitrea și Nicolae Babă, directori-adjuncți din 1968. În 1973, sucursala era condusă de Dumitru Dădârlat, director, și Nicolae Babă, director-adjunct. În 1984, Ioan Bogdan și Vsevolod Potireanu conduceau sucursala în calitate de director, respectiv, director-adjunct, iar cele două filiale erau conduse de Vasile Suciu (Mediaș) și Gheorghe Horumbete (Agnita). În 1979, clădirea de pe strada General Magheru a intrat în proprietatea statului, fiind astăzi sediul Consiliului Județean Sibiu, iar din anul 2003, imobilul din strada Mitropoliei nr. 16, care are parter și etaj, a devenit proprietatea BNR, fiind sediul Agenției BNR Sibiu.

Atribuții actuale

La momentul actual, Banca Națională a României efectuează acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate reglementările privind recircularea numerarului, supraveghere prudențială tezaur casierie, DETC; asigură implementarea în teritoriu a activităților specifice proiectelor de educație financiar-bancară adresate elevilor și mediului academic (proiectul ”Să vorbim despre bani și bănci”); participă la colectarea de date pentru Cercetări statistice derulate de BNR. De asemenea, instituția cercetează statistica trimestrială pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD) și statistica trimestrială Comerţul internaţional cu servicii (CIS). Cercetarea statistică privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare şi capacitatea acestora de a face faţă unor evoluţii financiare nefavorabile (FCNEF) -semestrial. Informaţii financiare în relaţia cu nerezidenţii, altele decât cele de natura investiţiilor străine directe (IFRN)-trimestrială. Comportamentul agenților economici și al populației cu privire la utilizarea numerarului și a mijloacelor de plată electronică-CPON.

Foto: Răzvan NEGRU

 

 

 comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Festivalul Gradinilor Sibiu

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica

ACCENT MEDIA