Tribuna
Jidvei
Documentaţie tehnico – economică pentru extinderea Primăriei Avrig
Dan FRÂNCU
1441 vizualizari
Documentaţie tehnico – economică pentru extinderea Primăriei Avrig
Începută în primăvara acestui an, cu achiziţionarea unui imobil situat exact peste drum de sediul actual, extinderea şi modernizarea Primăriei oraşului Avrig continuă cu o nouă etapă.

În cadrul ultimei şedinţe ordinare, Con­siliul Local Avrig a adoptat o hotărâre prin care a aprobat întocmirea documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivul "Re­abilitare şi modernizare imobil - con­strucţii, proprietatea oraşului Avrig - strada Gheor­ghe Lazăr, nr. 31" (corpurile A şi B). Prin aceeaşi hotărâre, legislativul local a fost de acord cu alocarea, din bugetul local pe anul 2018, a sumelor necesare achitării do­cu­mentaţiilor respective (17.500 lei + 15.500 lei, sume fără TVA). De asemenea, hotă­rârea mai prevede că Lista de Investiţii afe­rentă anului 2018 (aprobată prin adoptarea bugetului local al oraşului Avrig pentru anul 2018), va fi completată în mod cores­punzător.

Extinderea şi modernizarea Primăriei ora­şului Avrig completează, într-un mod inspirat, procesul de reconfigurare a zonei centrale a Avrigului, demarat de adminis­traţia locală a oraşului în urmă cu ceva timp. Astfel, pe lângă modernizarea structurii rutiere, ame­najarea de trotuare, a unor spaţii verzi şi a locurilor de parcare, relocarea în subteran a tuturor cablurilor aeriene, con­ducerea actuală a administraţiei publice locale a reuşit şi achiziţionarea unor imobile (clădiri şi terenuri) din imediata vecinătate a sediului primăriei (strada Gheorghe Lazăr, numerele 27, 29 şi 31). Imobilele de la nu­me­rele 27 şi 29 au fost deja demolate, tere­nul rezultat în urma acestor operaţiuni ur­mând a fi transformat în parcări, zone pie­tonale şi diverse alte amenajări.

Pentru plata celor două corpuri ce consti­tuie imobilul unde se va extinde Primăria oraşului Avrig, în primăvara acestui an a fost achitată suma de 83.700 euro, sumă rezultată în urma evaluării întocmite de un expert autorizat dar şi a parcurgerii proce­sului de negociere directă cu reprezentanţii proprietarilor imobilului.

Întenţia conducerii administrative a ora­şului este ca acest imobil achiziţionat să fie folosit pentru extinderea sediului Primăriei Avrig, prin mutarea aici a unor birouri din ve­chiul sediu (biroul de achiziţii, casieria şi bi­roul de impozite şi taxe, arhiva instituţiei etc.).

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia