Continental
Tribuna
Dezbatere publică în Muzeul ASTRA
Dezbatere publică în Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA a găzduit o dez­batere publică (ce a durat peste două ore) despre modul cum sunt întreţinute casele din oraş, dar şi din mediul rural zonal. Majoritatea celor prezenţi la dialogul cu experţii - propuşi de iniţiatorii de la Fede­raţia Transylvanet - au fost cu pre­pon­derenţă sibieni. În sala mu­zeului au mai venit şi locuitori din Valea Hârtibaciului şi din Mărgini­mea Sibiului. Aceştia au preferat să ia notiţe pentru a supune discuţiei aceleaşi probleme dar în comuni­tăţile pe care le-au reprezentat. Iniţiativa susţinută de C.N.M. AS­TRA a stârnit prezenţa unor ONG-uri, GAL-uri precum şi interesul Poliţiei Judeţene Sibiu, Parohiei Evan­ghelice, dar şi al Consis­toriului Evanghelic (n.n. cele două au transmis răspun­surile şi poziţia lor oficială privitor la temele supuse dezbaterii pu­blice). La întrebări- cheie cum ar fi: "Cum putem în­curaja proprietarii conştiincioşi de clădiri de patri­moniu şi descuraja delăsarea şi ne­păsarea? Care este raportul optim dintre stimu­lente şi a­menzi?" proprietarii din Sibiu - cei mai activi şi mai vocali - au lansat numeroase propuneri, au oferit chiar şi soluţii, dar nu au ezitat să critice - în egală măsură - bicro­craţia, indolenţa, infatuarea unor factori de decizie. Au fost voci care au lăudat programul GTZ (unul de succes pentru Sibiu), dar şi pro­gramul implementat în 2007 - când au fost restaurate mai multe obiective turistico-culturale. Prof. dr, Eugen Iordănescu, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu (CCIA) şi Andreea Tănase au oferit cele mai multe răspunsuri solicitanţilor din sală, amintind celor prezenţi că ase­menea discuţii vor mai fi pro­gramate. Astfel, cei prezenţi au aflat că în aprilie a.c. Primăria Sibiu va deschide o rundă de consultări publice pe acelaşi subiect. În ace­laşi context cei peste 30 de sibieni au fost informaţi şi despre viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală Integrată. La dezbaterea de la Sibiu au mai participat invitaţi din Sighi­şoara şi Braşov. Subiectele lan­sate în cadrul dezbaterii, propu­nerile şi soluţiile vor fi colectate şi vor fi analizate de un colectiv de evaluare. Acesta urmează să întoc­mească un "raport sinteză" - în ma­xim două săptămâni, şi să prezinte opiniei publice rezultatele finale.

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia