Tribuna
Jidvei
Decanul Facultății de Științe Socio-Umane din Sibiu, Daniel Mara: Fiecare specializare este interesantă, cu o „piață” specifică
Decanul Facultății de Științe Socio-Umane din Sibiu, Daniel Mara: Fiecare specializare este interesantă, cu o „piață” specifică

Prof. univ. dr. Daniel Mara, decanul Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, vorbește, într-un interviu pentru Tribuna, despre admiterea care are loc zilele acestea, despre ce specializări sunt disponibile pentru tineri, care este corelarea între piața muncii și învățământul superior și despre alte aspecte referitoare la activitatea instituției de învățământ superior.

 

 • Care sunt proiectele pe care intenționați să le puneți în practică în timpul mandatului dumneavoastră de decan?

Prof. univ. dr. Daniel Mara: În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a realiza împreună cu dumneavoastră acest interviu, primul în calitate de decan al Facultății de Științe Socio-Umane.

Proiectele pe care dorim să le realizăm la nivelul Facultății de Științe Socio-Umane vizează toate domeniile de activitate (activitatea didactică, cercetarea științifică, dezvoltarea și inovarea, internaţionalizarea, relația cu comunitatea și sustenabilitatea, managementul organizațional etc.). Nu în ultimul rând, ne dorim să facem pași importanți pe drumul consolidării parteneriatului cu studenții facultății. Am considerat întotdeauna studenții ca fiind partenerii noștri în actul educațional.

Obiectivul fundamental este acela de a consolida prestigiul național și internațional al Facultății de Științe Socio-Umane, de a susține toate specializările din cadrul facultății în demersurile de dezvoltare, evoluție și consolidare, de a crea o școală de elită pentru comunitatea locală, regională, națională și, de ce nu, internațională.

 

 • Ce ofertă are Facultatea de Științe Socio-Umane pentru tineri, atât studii de licență, cât și master?

D. M.: Suntem o facultate mare, cu multe specializări. Facultatea de Științe Socio-Umane are în componență cinci departamente: Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relații Publice și Sociologie, Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă, Departamentul de Psihologie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate. În cadrul acestora funcționează mai multe programe de licență, 14 programe de masterat și o școală doctorală. Prin urmare, oferta noastră este una deosebit de variată, oferind posibilități atât pentru absolvenții de liceu de anul acesta, cât și pentru cei care doresc să-și completeze pregătirea într-unul din domeniile noastre de studiu.

 

 • Câte locuri și ce specializări sunt disponibile?

D. M.: Vă spuneam înainte că suntem o facultate mare. Ei bine, capacitatea noastră instituțională numără 970 de locuri disponibile pentru programele noastre de licență: Conservare şi restaurare; Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale; Asistenţă socială; Istorie; Psihologie; Relaţii internaţionale şi studii europene; Resurse umane; Sociologie; Comunicare şi relaţii publice; Jurnalism; Studii de securitate; Științe politice; Teologie protestantă pastorală (în limba germană); Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (atât în limba română cît și în limba germană). De asemenea, avem 570 de locuri disponibile (capacitate instituțională) pentru programele noastre de masterat: Publicitate şi brand; Managementul relaţiilor publice; Elite politice româneşti (sec. XVIII-XX); Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine; Restaurare lemn policrom; Leadership şi management organizaţional; Selecţia şi gestiunea resurselor umane; Psihologie clinică. Consiliere psihologică și psihoterapie; Psihologie medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție; Intervenții educaționale în școala incluzivă; Management educațional; Managementul integrării europene şi administraţiei publice; Securitate şi relaţii internaţionale; Familia - Resurse și asistență socială.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina noastră de internet: http://socioumane.ulbsibiu.ro/admitere/

 

 • Mai sunt interesante pentru tineri științele socio-umane?

D. M.: Cu siguranță, da!. Dacă analizăm datele statistice privind numărul de persoane care s-au înscris și care studiază la programele de studii de licență, master, doctorat și modul psihopedagogic existente în cadrul FSSU, putem spune că acest domeniu este dorit, căutat și urmat de mulți tineri. Întotdeauna a fost un procent semnificativ al celor care au urmat domeniul socio-uman.

 

 • Care sunt cele mai căutate domenii din cadrul facultății?

D. M.: Aș putea spune că fiecare specializare este interesantă, cu o „piață” specifică. Pot exista anumite fluctuații ale cererii, de la an la an, pentru specializări, în ansamblu. Aceasta este o ciclicitate sănătoasă în toate domeniile de activitate. Absolvenții noștri, fiecare în domeniul său, ajung să modeleze lumea din jurul lor, iar acest lucru mă face să fiu mândru că sunt decanul acestei facultăți. Așadar, pornind de la întrebarea Dvs., nu aș putea să indic o specializare sau alta. Toate sunt importante pentru societate și, prin urmare, toate sunt căutate.

 

 • Există o corelare între cererea de pe piața muncii și specializările din universități?

D. M.: Desigur. Mai trebuie însă spus ceva. Acesta este un proces complex și de durată. Întotdeauna dinamica pieței muncii este foarte importantă pentru învățământul superior. Dar tot acest proces de apariție a unor specializări noi sau de dezvoltare pentru altele trebuie să țină cont de o serie de elemente. Iar aceste elemente sunt vizibile sistematic doar într-un anumit orizont de timp. Vă invit să analizăm doar prima jumătate a anului 2020, perioadă dominată de problema pandemiei, infectarea cu noul tip de virus, coronavirus SARS-CoV-2, care a produs schimbări majore în toate domeniile socio-economice. Aceste schimbări se vor resimți cu adevărat doar în perioada următoare. Viața noastră a fost clar afectată, dar, nu vom cunoaște toate efectele decât în perioada următoare. Și acest fapt se va răsfrânge în toate sectoarele de activitate, așa cum menționam înainte.

 

 • Cum se va desfășura admiterea în condițiile actuale, impuse de pandemia de coronavirus?

D. M.: Admiterea în condițiile actuale, impuse de pandemia de coronavirus se va desfășura online. Există o platformă pe care conducerea ULBS și echipa implicată în admiterea 2020 s-au străduit să o utilizăm pentru admiterea din acest an. Pentru ca admiterea să se desfășoare în cele mai bune condiții am pregătit în fiecare facultate echipe de profesori și personal auxiliar care să îi sprijine pe acei candidați care au nevoie de mijloace electronice și tehnice dar și de consiliere privind acest proces. Așadar, cei care nu au posibilitatea de a scana, pregăti, trimite prin e-mail documentele necesare înscrierii o pot face cu ajutorul acestor resurse umane și tehnice pregătite de fiecare facultate pentru admiterea 2020, deci și de Facultatea de Științe Socio-Umane.

 

 • Au fost dificile ultimele luni pentru profesori și studenți? Cum s-a desfășurat învățământul online?

D. M.: Din fericire la Facultatea de Științe Socio-Umane, ca de altfel în toată instituția ULBS, activitățile didactice au fost reorganizate și desfășurate online. Perioada de reorganizare a durat foarte puțin, astfel încât putem spune că totul a fost gestionat foarte bine din mers. Suntem la finalul semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, chiar la final de sesiune și suntem bucuroși că și această etapă foarte importantă de evaluare am trecut-o cu bine. Vreau să mulțumesc atât profesorilor, cât și studenților care au demonstrat în aceste condiții de pandemie, pe lângă o pregătire substanțială și o capacitate de adaptare, flexibilitate care au permis proiectarea și implementarea de măsuri corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor propuse la nivelul instituției noastre.

 

 • Cum estimați că va fi anul universitar următor? Luați în calcul posibilitatea ca mare parte din cursuri să fie în continuare online? Aveți infrastructura pregătită pentru o astfel de situație?

D. M.: Dacă suntem pragmatici, posibilitățile sunt multiple, dar trei situații pot fi conturate în raport cu evoluția acestui fenomen mondial. O variantă pe care și-o doresc foarte mulți este aceea a revenirii la modalitatea existentă înainte de pandemie (față-în-față). O altă posibilitate ar fi aceea a continuării activităților didactice în format online. A treia, în care eu cred, mai ales acum după ce am aplicat o serie de strategii didactice noi, este aceea a unei variante mixte, adică o parte din activități să fie desfășurate față-în-față și cealaltă parte online. Asta desigur, cu o proiectare și o implementare riguroase, respectate de studenți și profesori.

 

 • Spuneți-ne, vă rugăm, câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea de până acum.

D. M.: Profesor universitar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din anul 2013.

Conducător de doctorat, abilitat din anul 2016 la Universitatea din București prin O.M.E.N.C.S. 5362/29.09.2016, afiliat la Școala Doctorală de Psihologie din cadrul I.O.S.U.D.-Universitatea de Vest din Timișoara, domeniul Științe ale educației (din anul 2018).

Membru internațional al Colegiului de doctorat în Științe pedagogice la Universitatea din Bologna, Italia (din anul 2018).

Din luna aprilie a acestui an ocup funcția de decan a Facultății de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Membru și vicepreședinte al Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) - MEC, Direcţia Formare Continuă din cadrul Direcţiei Generale Management Preuniversitar din anul 2017.

Expert evaluator ARACIS din anul 2014.

Membru în comisia Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică și sport din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020 – 2024.

Director proiect CNCSIS: Programul IDEI, Proiect de cercetare exploratorie, „Adaptarea curriculară - instrument fundamental în educaţia incluzivă”, cod 471, nr. 882/19/01/2009; 2009-2011.

Manager proiect:

 • Proiect POCU „Dezvoltarea si implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru scoala sibiană incluzivă”, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, implementat în perioada 11.04.2018-10.10.2020.

 

 • Proiect POSDRU „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, nr. POSDRU/157/1.3/S/140877, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 02.05.2014-02.11.2015.

 

Membru în echipa de cercetare şi implementare a următoarelor proiecte:

 

 • Proiect Erasmus+ „MASTER TO EDUCATE IN DIVERSITY AND SOCIAL INCLUSION (MEDUSA)”, nr. 2019-1-ES01-KA203-065752, în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate strategice, implementat în perioada 01.09.2019 – 31.06.2022.
 • Proiect Erasmus+ „Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity”, nr. 2017-1-ES01-KA201-037990, finanţat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate strategice, implementat în perioada 01.09.2017-31.08.2019.
 • Proiect Erasmus+ „Innovative Academic Course on Integrative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders” (IACIIC-ASD)”, nr. 2017-1-RO01-KA203-037296, finanţat în cadrul Programului Erasmus+, Parteneriate strategice, implementat în perioada 05.11.2017 – 04.01.2020.
 • Proiect POSDRU „e-Incluziune:Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă bazat pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi”, nr. POSDRU/156/1.2/G/141055, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 14.05.2014-14.09.2015.
 • Proiect POSDRU „Psihologi pentru generaţiile de mâine”, nr. POSDRU/109/2.1/G/82279, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.01.2012-30.06.2013.
 • Proiect POSDRU „O nouă şansă pe piaţa muncii pentru personalul din sectorul public de apărare”, nr. POSDRU/106/5.1/G/75426., cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.11.2010-31.10.2011.
 • Proiect POSDRU „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, nr. POSDRU/86/1.2/S/63951, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.11.2010-31.12.2013.
 • Proiect POSDRU „Formarea profesorilor – mentori din învăţământul gimnazial”, nr. POSDRU/87/1.3/S/52150, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada-01.09.2010-29.02.2012-asistent de proiect.
 • Proiect LEONARDO DA VINCI - „Play and Learning for Inclusion”, nr. LLP-Ldv/PAR/2009/RO/010;
 • Proiect POSDRU „Stagiile de practică – Coordonate în dezvoltarea profesională a studenţilor”, nr. 22/2.1/G/19312, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01.04.2009-31.07.2010-consilier în cadrul echipei de implementare;
 • Proiect POSDRU „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în Ocupare”, nr. 43/4.2/G/14015, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni”, implementat în perioada 01 iulie 2009-31 decembrie 2010;
 • Proiect PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.712 „Locuri de muncă pentru şomerii de lungă durată”; Partener AJOFM SIBIU, derulat în localităţi rurale din judeţul Sibiu, 2008;
 • Program de cercetare, PNCD II, PROMOESED „Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar”, nr. 91064/18.09.2007;
 • Proiect CNCSIS tip AT - „Cultură politică şi comportament electoral în România în anii democraţiei parlamentare 1866-1937”, cod 25, nr. 67GR/2006;
 • Proiect CEEX. Modulul III - PROCED „Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei”-2006-2008, nr. 158/2006;
 • Proiect PHARE extindere 2003/2005 - 551.01.02/21-„O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”, 2006;
 • Contractul Socrates - Grundtvig 1 225891 – CP- 1 – 2005, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 2005.

Constantin NECULA

Sorana MAIER

comentarii
1 comentarii

Care piata specifica, dle decan? Fiti sincer si recunoasteti ca scoateti someri pe banda! Cati absolventi vor lucra ca socilologi? Dar in relatii publice? Iar la Facultatea de istorie e jale... Multi profesori de acolo sunt in periclo sa ramana fara catedra. Dar noi ne laudam ca sa atragem absolventii online de anul acesta...
09.07.2020 14:30
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia