Continental
Tribuna
De 25 de ani în folosul comunităţii - Rotary Club Sibiu
De 25 de ani în folosul comunităţii - Rotary Club Sibiu

Joi, 14 mai 2020, a fost zi de mare sărbătoare pentru Rotary Club Sibiu, care a aniversat împlinirea a 25 de ani de activitate, 25 de ani de când a intrat în marea şi distinsă familie Rotary şi 25 de ani de când a dat naştere faptelor bune în comunitatea sibiană.

Cu ocazia aceasta, clubul şi-a deschis porţile, virtual, în cadrul evenimentului "Ziua Porţilor Deschise" şi s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de persoane, atât pe platforma Zoom, cât şi Live pe Facebook. Toţi participanţii au fost invitaţi într-o călătorie în timp prin care au aflat înce­puturile rotariene în Sibiu, fun­damentele Rotary, povestea organizaţiilor de tineret Interact şi Rotaract, proiectele prin intermediul cărora s-a lăsat amprenta în societatea sibiană, relaţiile cu partenerii precum şi planurile de viitor.

Clubul Rotary Sibiu îm­preună cu alte 140 de cluburi de pe teritoriul României şi al Republicii Moldova formează districtul 2241 România şi Republica Moldova.

Rotary Club Sibiu a avut mereu în vedere pacea şi prietenia între oameni şi s-a dedicat cu prioritate pro­blemelor stringente ale co­munităţii care vizează: sănă­tatea copiilor şi adulţilor, educaţia acestora, cultura şi sportul, atât în scopul pro­movării talentelor şi valorilor locale şi din ţară, cât şi ca mijloace de propagare a unor proiecte ale clubului, care necesită angrenarea pu­blicului larg.

"Un sfert de veac în care membrii clubului s-au dedicat cu pasiune crezului rotarian "A servi mai presus de sine", cugetare, postulat care constituie firul călăuzitor şi principiul nostru, acela de a asigura transpunerea pasiu­nilor în cauze relevante, capabile să schimbe viaţa comunităţii.

În acest moment festiv am ales să fim alături de prietenii noştri rotarieni sau non rota­rieni, şi să ne deschidem por­ţile, virtual, conform posibili­tăţilor şi condiţiilor momen­tului, către entitatea pe care am servit-o constant cu pa­siune şi loialitate în toţi aceşti ani - comunitatea sibiană. Ce moment mai prielnic poate fi pentru a răspunde la între­bările: "Ce este Rotary?", "Ci­ne sunt Rotarienii din Rotary Club Sibiu?" , "Care sunt acti­vităţile Rotary Club Sibiu?", decât acum, la ceas aniversar?

Aş dori să mulţumesc tuturor celor care au participat alături de noi la "Ziua Porţilor Deschise Rotary Club Sibiu", cărora le-am oferit satisfacţia bilanţului acţiunilor frumoase şi consistente realizate în folosul comunităţii.", a declarat preşedintele clubului, Mihai Rebrişoreanu.

comentarii
1 comentarii

Fac numai bine rotarienii din club și sunt filantropi cu cefe timide exact cum vezi în poză.
22.05.2020 07:20
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

ULBS

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia