Tribuna
Cum te poţi pensiona mai repede în 2018! Condiţii de îndeplinit şi acte necesare
Rareș BIŢU
6284 vizualizari
Cum te poţi pensiona mai repede în 2018! Condiţii de îndeplinit şi acte necesare

Veşti bune pentru angajaţii care doresc să iasă mai repede la pensie: soluţia e pensionarea anticipată, însă cu îndeplinirea unor condiţii. 
Pensionarea anticipată poate fi obținută cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei de pensionare, însă doar de către persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi de cele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani, anunţă avocatnet.ro.
 
Iată ce condiţii trebuie îndeplinite în 2018 pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, dar şi actele de care e nevoie: 
În sistemul public de pensii din România se acordă cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.
 
Cine doreşte dobândirea acestui tip de pensie are de îndeplinit două condiţii: 
# pe de o parte, trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani, sau chiar să-l fi depășit cu până la opt ani;
# pe de altă parte, poate cere pensia cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, care este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei.
  • "În cazul bărbaţilor se aplică deja această vârstă standard, în timp ce pentru femei va fi valabilă, în urma creșterilor eșalonate, din ianuarie 2030. În mod similar, pentru stagiul complet de cotizare trebuie să știm că în cazul femeilor încă se mai fac creșteri eșalonate, urmând să se ajungă la stagiul complet de cotizare de 35 de ani abia în ianuarie 2030", scrie avocatnet.ro.
Atunci când se solicită acest tip de pensie, la calculul stagiului de cotizare nu se iau în considerare așa-zisele perioade asimilate la care face referire Legea pensiilor:
# perioadele când s-a acordat pensie de invaliditate;
# perioadele de timp în care au urmat cursurile la zi ale învățământului universitar (dacă le-au absolvit cu diplomă);
# timpul cât au satisfăcut serviciul militar sau au fost elevi ai școlilor militare/de agenți de poliție ori studenți ai unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
 
Cum este calculată pensia

 

  • "Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare", prevede legea în discuție. În acest sens, actul normativ vine cu un tabel care să reflecte procentul de diminuare, în funcție de perioada de stagiu:
 

Perioada de cotizare realizată peste
stagiul standard complet

Procentul de diminuare pentru fiecare
lună de anticipare

până la un an

0,50%

peste un an

0,45%

peste doi ani

0,40%

peste trei ani

0,35%

peste patru ani

0,30%

peste cinci ani

0,25%

peste șase ani

0,20%

între șapte și opt ani

0,15%

 
 
 
 
Bine de ştiut! La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere legală, întrucât acordarea acestei pensii presupune oricum ieșirea din activitate mai devreme decât ar trebui.
După îndeplinirea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi este recalculată prin eliminarea diminuării stabilite conform tabelui de mai sus şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale. Practic, cel care solicită pensia anticipată parțială nu trebuie să facă o cerere pentru recalcularea pensiei, întrucât asta se produce din oficiu.
 
Până la jumătatea lui 2016, cuantumul pensiei anticipate parțiale era stabilit din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă ce s-ar fi cuvenit solicitantului, însă prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare. Modul de calcul actual este mult mai avantajos decât cel vechi, pentru că acum calculul se face în funcție de anii munciţi în plus faţă de stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
Pentru că cei pensionaţi anticipat parţial în perioada 2011 - 2016, a intrat în vigoare, toamna trecută, un act normativ care le permite să obțină recalcularea pensiilor. Această recalculare a început deja să se aplice de anul trecut și se face doar la cerere. 
 
Acte necesare pentru pensia anticipată parţială
 
O solicitare în acest sens trebuie depusă la casa teritorială de pensii din raza domiciliului propriu. Potrivit CNPP, solicitarea trebuie să fie însoţită de:
 
# cererea pentru înscrierea la pensie anticipată;
# carnetul de muncă (original și copie);
# carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
# alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
# actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
# livretul militar (original și copie);
# diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
# adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
# adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă (original);
# procura specială pentru mandatar (original și copie);
# acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
# dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
# adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
# alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
 
 
Pensia anticipată parțială este stabilită prin decizia casei teritoriale și este acordată de la data înregistrării cererii, potrivit Legii nr. 263/2010. Cererea de pensionare este admisă sau respinsă în cel mult 45 de zile de la depunerea cererii, iar decizia de pensionare trebuie comunicată în cinci zile de la emiterea ei.
Cererile de pensionare anticipată pot fi retrase înainte de emiterea deciziei de pensionare, iar deciziile de pensionare deja emise pot fi anulate, la cererea solicitantului, în 30 de zile de la comunicare. De asemenea, trebuie reținut că deciziile de pensionare pot fi contestate, în 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, iar apoi în instanță.
 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia