Tribuna
Constructorul drumului spre Topârcea respinge acuzaţiile Consiliului Judeţean Sibiu
Constructorul drumului spre Topârcea respinge acuzaţiile Consiliului Judeţean Sibiu

Constructorul drumului din­tre Ocna Sibiului şi To­pârcea respinge acuzaţiile făcute de reprezentanţii Consiliului Judeţean Sibiu, referitoare la situaţia dificilă a şantierului pentru moder­nizarea DJ 106 T Ocna Si­biului - Topârcea, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, şi unde lucrările au ajuns la un stadiu foarte mic.

Redăm mai jos punctul de vedere transmis de repre­zen­tanţii Dual Districon:

 

"În urma declaraţiilor făcute de conducerea CJ SIBIU, apărute în presă în data de 18 iunie 2020, suntem nevoiţi să facem următoarele precizări:

1. Referitor la faptul că s-a declarat că societatea DUAL DISTRICON a avut proble­me cu beneficiarii lucrărilor prestate de aceasta în anii 2013 şi 2014 (fiind nomi­nalizate primăriile Gura Rîului şi Biertan), precizăm că s-au încheiat cu aceste primării procese-verbale de recepţie la finalizarea lucră­rilor fără reclamaţii şi există de asemenea şi recoman­dare cu calificativul "foarte bine" emisă de primăria Gura Râului.

2. Afirmaţia doamnei preşedinte că "începând cu luna iulie" un alt constructor va prelua lucrarea contrac­tată de asocierea al cărei leader este Dual Districon SRL, este una foarte gravă, având în vedere faptul că la această dată procedura de achiziţie demarată de C.J Sibiu are un singur ofertant, şi cu toate că oferta acestuia este în evaluare începând cu 11.06.2020, conducerea C.J. Sibiu l-a declarat câştigător (luna iulie fiind posibila dată de începere a execuţiei doar dacă acest ofertant este câştigător în procedura de achiziţie)

 

3, Procentul de execuţie a lucrărilor de 13% declarat în articol, nu este real, existând lucrări executate şi nefactu­rate, C.J Sibiu fiind cu întâr­zieri de confirmare a lucră­rilor şi având întârzieri la plata facturilor începând cu anul 2019

 

4. Conducerea C.J. Sibiu a optat pentru o nouă a­chi­ziţie publică datorită faptului că proiectantul asocierii şi executantul au reclamat, din etapa de achi­ziţie a pre­zentului contract, faptul că studiile iniţiale făcute de o terţă parte (la faza D.A.L.I) NU au respectat normativele în vigoare şi au fost şi efectuate cu nume­roase inexactităţi. În proce­dura iniţiată din acest an, C.J. doreşte optimizarea unui proiect care are avizul tehnic de specialitate şi a respectat toate cerinţele tehnice im­pu­se( optimizarea presupu­nând un cost supli­mentar din banii publici, fără fundament legal).Totodată prin această optimizare se încearcă "aco­perirea" tuturor neconformi­tăţilor pe care asocierea al cărei leader este Dual Dis­tricon, le-a reclamat tot tim­pul şi pentru care nu am pri­mit acceptul de opti­mizare. Facem menţiunea că proiec­tantul PROCON­CEPT DI SRL a elaborat proiectul teh­nic respectând toate cerin­ţele din caietul de sarcini, a predat proiectul conform ca­lendarului stabilit cu bene­ficiarul lucrării, având toate verificările şi avizele necesa­re pentru a fi pus în practică.

 

5. Începând cu 15.03.2020, instaurându-se starea de urgenţă datorată COVID SARS -19, am pre­zentat la CJ certificatul gal­ben care atestă că societa­tea noastră a întâmpinat difi­cultăţi datorate pandemiei. Cu toate că există cadrul le­gal prin care suntem îndrep­tăţiţi să cerem prelungirea termenului de execuţie, a­cest lucru nu ne-a fost acor­dat de conducerea CJ. A­ceeaşi conducere care ,în cadrul lucrării de "moder­nizare DJ 106 C -SIBIU-CISNĂDIE", acordă construc­torului decalarea termenului de execuţie invocând starea de pandemie. Astfel se ob­servă modul dublu de apli­care a legii în aceste cazuri.

 

6. Având în vedere intenţia conducerii CJ de a emite certificat constatator negativ executantului Dual Districon SRL , facem următoarele pre­cizări: Certificatele consta­tatoare negative (sau de ne­conformitate) se eliberează atunci când prestatorul sau antreprenorul, în mod inten­ţionat şi repetat nu îşi înde­plineşte sau refuză să îşi în­deplinească obligaţiile con­tractuale. în cazul contractului încheiat cu CJ Sibiu acestea nu se aplică. În sprijinul a­cestei afirmaţii există cores­pondenţă între noi şi bene­ficiar, prin care am semnalat probleme ce trebuiau urgent rezolvate pentru bunul mers al contractului, probleme a­pă­rute strict din culpa bene­ficiarului, acesta din urmă recepţionând şi plătind studii de teren incomplete "recep­ţionând şi plătind o Docu­mentaţie de Avizare a Lu­crărilor de Intervenţie(DALI) care prezenţa soluţii incom­plete, chiar greşite, aspecte pe care le-am semnalat în mod repetat încă din etapă de clarificări a procedurii de achiziţie şi totodată în timpul elaborării Proiectului Tehnic, la predarea ampla­sa­mentului şi ulterior în etapa de execuţie. În situaţia în care am fi executat lucrările în modul cerut de CJ Sibiu, în acel moment deveneam şi noi responsabili de calitatea proastă a lucrărilor, vină pe care nu dorim să ne-o în­suşim.

Prin urmare orice decizie a CJ Sibiu de a emite un certificat constatator negativ va fi contestată de noi în justiţie.

 

Toate declaraţiile date de conducerea CJ Sibiu au un caracter defăimător, denotă abuzuri în funcţie în timpul derulării contractului de exe­cuţie şi totodată arată un mod nelegal în care înţelege a se cheltui banii publici.

 

Faţă de cele menţionate în alineatul anterior, am depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu şi tot­odată plângere în vederea re­cuperării prejudiciului cauzat".

 

24.06.2020

comentarii
3 comentarii

firme de kkt 2 oameni si o lopata vor sa faca drumuri
anca
25.06.2020 08:44
Firma de jegosi. masini vai de capul lor vechi de 30 de ani si un diriginte de santier indolent si nesimtit. Dupa ce ca au lasat drumul fara asfalt acum vor premiu ? Pai daca faceau chestia asta pe vremea lu nea Nicu isi luau glontul pentru subminarea economiei nationale !
Personal daca prind un muncitor pe drumul de acolo de la firma Dual Districon il bat pana imi plateste reparatiile la masina !
Conform legii de la preluarea drumului si pana la incredintarea altui constructor sau a CJ Sibiu firma Dual este raspunzatoare de absolut toate daunele produse atat infrastructurii existente in zona drumului cat si utilizatorilor acetui drum ! Asta asa ca sa inteleaga si cei 4 muncitori care faceau betonul la lopata si patronii de KKt pe care ii are aceasta firma. Din punctul meu de vedere faceam un calcul cu absolut toate pierderile si le imputam acestor imbecili cu tupeu !
jack
25.06.2020 12:16
BUNA ZIUA LA PUBLICUL GENERAL,
Numele meu este PARNO VASILE Sunt din Moldova.
Vreau să-mi împărtășesc mărturia lumii despre cum mi-am vândut 1 rinichi în India și am devenit bogat, cândva am fost sărac și Bărbat, când am dat publicitate pradhan pe internet, am aplicat prin e-mail medicii Pradhan pe internet și am devenit donatorul lor.
Am donat 1 din rinichi la spitalul lor pentru bani și sunt încă foarte sănătos chiar și după donare.
Mi-au plătit 780.000 de dolari pentru rinichi, acum sunt un om bogat și fericit în Moldovanow, mi-am înființat propria companie cu 780.000 de dolari pe care i-am plătit pentru rinichi.
Îi încurajez pe toți Dacă treceți prin dificultăți / provocări financiare sau doriți să fiți bogat, contactați e-mail: DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM.
PARNO
26.06.2020 21:57
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia