FITS 2024
Tribuna
COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „EMIL CIORAN”, ediția a XXX-a, 2024
COLOCVIUL INTERNAȚIONAL „EMIL CIORAN”, ediția a XXX-a, 2024

Cea de-a XXX-a ediție a Colocviului Internațional ,,Emil Cioran” s-a desfășurat la Rășinari în perioada 10-12 mai 2024, bucurându-se de susținerea Primăriei comunei natale a filosofului, care a avut alături Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Sibiu, Liga Culturală Sibiu și Asociația Dram Center 07.

La 10 mai, deschiderea a revenit universitarei Anca Sîrghie, organizatoarea evenimentului, și primarului comunei Rășinari, ing. Bogdan Bucur, care au semnalat semnificația specială a acestei ediții aniversare. Un cuvânt de deschidere a adus și vicepreședintele Marcel Luca, din partea Consiliului Județean Sibiu. În intervenția sa, ministrul culturii, dna Raluca Turcan, a evidențiat importanța acestei manifestări pentru cunoașterea personalității lui Emil Cioran și a asigurat organizatorii de sprijinul instituțiilor implicate în viața culturală.
Conform Programului prezentat tuturor participanților într-un elegant caiet, a avut loc întâmpinarea oaspeților veniți de peste hotare. Ca moderator, Anca Sîrghie a salutat prezența poetului Alex Cetățeanu din Montreal, Canada, a poetei Dana Opriță din Carolina de Nord, SUA, a actorului Sergiu Cioiu din Ottawa, Canada, menționând și alte personalități care vor putea avea intervenții prin zoom. Dintre aceștia, primul invitat pentru prezentarea comunicării sale a fost scriitoarea argentiniană de origine română Alina Diaconu, care, pe fondul unui film și al traducerii din spaniolă datorate lui Ioan Friciu, s-a referit la „Importanța idiomului francez pentru Emil Cioran”. Conducător el însuși al cenaclului ,,Destine literare” din Montreal și redactor-șef al revistei omoloage, Alex Cetățeanu  a vorbit despre „Prezența lui Emil Cioran în cenaclurile literare ale românilor din SUA și Canada”, iar Dana Opriță a prezentat „Amintiri cu familiile Aurel Cioran și Nicu Manta în Mărginimea Sibiului”, manifestându-și mulțumirea de a se simți ca acasă în lumea „paradisului” cioranian.
Un moment special s-a constituit din acordarea unor distincții. Pentru întreaga sa activitate, filosofului Adrian Niță i s-a conferit Premiul „Emil Cioran”, iar participanții la Colocviu au primit Diplome de Excelență, spre a se marca și în acest mod caracterul aniversar al evenimentului.
Sesiunea de comunicări a debutat cu studiul „Cioran și Noica despre cuplul metafizic identitate-diferență”, reliefând bătăliile ideologice ale celor doi gânditori, susținut de conf. univ. dr. la Universitatea din Suceava, Adrian Niță, și intervenția lui Horia Pătrașcu, lector univ. la Politehnica din București, „Cioran: sinuciderea ca mod de viață”, o identificare a unui fond vitalist. Despre o trainică prietenie, „Emil Cioran și Petre Țuțea în oglinzi paralele”, a vorbit conf. univ. dr. Rodica Maria Brad  de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. O altă dimensiune existențială a reliefat Sergiu Cioiu sub titlul „Emil Cioran - o lume în agonie”, recitând apoi poezia „Cioran” de G. Corbu, în timp ce Marius Dobre, cercetător științific la Institutul  de Psihologie și Filosofie  „Const. Rădulescu Motru” din București, a adus prin zoom informații despre ,,Nae Ionescu și Emil Cioran”. Comunicările au vizat numeroase aspecte: „Ideea și analiza declinului civilizațional la Emil Cioran”, de Iulian Cătălui, istoric literar din Brașov; „Emil Cioran între prieteni”, o explorare a corespondenței cioraniene, redactat de universitara sibiană Ana Selejan; „Paradoxul pesimistului”, semnat de prof. univ. dr. Simona Modreanu din Iași; „Luț al meu sau Cioran și Margareta” de prof. univ. dr. Ion Dur, o cercetare a relațiilor filozofului cu feminitatea. Au fost prezentate, de asemenea, comunicările „O viață sub imperiul corespondenței”, reliefând mania epistolară a gânditorului, de Dorin Nădrău (SUA) și „Între rugi și anateme - neantul” de poeta și traducătoarea Paula Romanescu din București.
Prima zi a Colocviului s-a încheiat cu lansări de carte. Prof. dr. Ada Stuparu din Craiova a prezentat cele două volume semnate de Anca Sîrghie, sub titlul „Dialoguri româno-americane” - „Fascinația artei” și „Fascinația adevărului”, iar Horia Pătrașcu s-a referit la volumul „Gramatică și cinste. De la Eminescu la Sandu Tudor. Opt lecții de gazetărie”, având ca autor pe prof. univ. Ion Dur. Acestea au fost continuate de consistente dezbateri.
Respectând tradiția, a doua zi a manifestării dedicate lui Emil Cioran a debutat cu ceremonia slujbei religioase la Biserica „Sfânta Treime” din Rășinari și la mormântul familiei gânditorului afirmat la Paris.
Sesiunea științifică a continuat cu intervenția cioranologului Aurélien Demars, prin zoom, de la Paris, „Portrait et visage selon Cioran” și comunicarea „Emil Cioran, autorul manuscrisului uitat, Mon pays” de Ada Stuparu. Poeta Claudia Voiculescu din București a prezentat „Frânturi ale epistolarului dintre Emil Cioran și Nicolae Steinhardt”. Alte abordări sunt semnate de drd. Adrian Ciocioman, de la Facultatea de Filosofie din București, în „Hermeneutica filozofiei lirice la Emil Cioran”; Eugenia Bogatu, prof. asoc. la Universitatea de Stat din Republica Moldova, „Metafizica identității românești în accepțiunea lui Emil Cioran”; Eugeniu Nistor, cercetător științific la Institutul de Psihologie și Filosofie “Const. Rădulescu Motru” prin zoom, „Lucian Blaga și Emil Cioran, o relație filozofică tensionată”, iar universitara Anca Sîrghie a prezentat comunicarea „Întâlniri pariziene ale lui Emil Cioran cu Constantin Noica”, valorificând contactele epistolare. 
Numeroasele dezbateri generate de comunicările prezentate au fost urmate de un recital din opera lui Emil Cioran, în interpretarea actorului Cătălin Neghină.
În reluarea sesiunii științifice, pr. Nicolae Streza din Rășinari a prezentat comunicarea „Emil Cioran despre Împărăteasa Sissi, Elisabeta a Austriei”, la care scriitorul Ion Radu Văcărescu din Sibiu a adus interesante comentarii. Despre felul în care s-a materializat preocuparea scriitoarei argentiniene Alina Diaconu pentru opera  și personalitatea lui Emil Cioran a vorbit Anca Sîrghie în „Intemperiile din povestea unei cărți despre Emil Cioran”. Reliefând și ipostaza de spectator a filozofului de la Paris, Cornel Teulea a prezentat comunicarea „Câteva observații privind legătura lui Cioran cu teatrul”. 
Discuțiile pe marginea comunicărilor au evidențiat complexitatea și bogăția punctelor de referință pentru abordarea unei opere singulare, cum este cea a lui Emil Cioran, impusă în lume prin originalitate și valoare.
Asigurând diversitatea manifestării dedicate lui Emil Cioran, la Școala din Rășinari din preajma casei memoriale a filozofului, s-a desfășurat în avanpremieră spectacolul „Întâlniri pe muchie de cuțit”, de Cornel Teulea, regizat de Muriel Maneda, în scenografia Elizei Labancz, de la Teatrul Național „Aureliu Manea” din Turda.
Pornind Pe urmele lui Cioran, ultima zi a Colocviului Internațional aflat la a XXX-a ediție a fost dedicată, conform tradiției, unui parcurs prin frumoasele meleaguri și renumitele așezări din Mărginimea Sibiului, punctate pentru oaspeții veniți la Colocviu din întreaga țară în ghidajul asigurat de doamna Anca Sîrghie, căreia țin să-i mulțumesc pentru însuflețirea și competența dovedite în toate momentele evenimentului aniversar de la Rășinari, iar Primăriei din Rășinari țin să-i fiu recunoscătoare pentru  condițiile de cazare asigurate.
                                                                                                           Ada Stuparu

  


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica