Tribuna
Centrala Hidroelectrică Robeşti a intrat în sistemul energetic naţional
Centrala Hidroelectrică Robeşti a intrat în sistemul energetic naţional

Hidroelectrica Sucursala Sibiu a pus, ieri, în funcţiune Centrala Hidroelectrică Ro­beşti (judeţul Vâlcea). Chiar dacă hidrocentrala se află în judeţul Vâlcea, aceasta este administrată de Hidroelec­trica Sibiu. La eveniment au luat parte Dragoş Zahia, directorul general al Hidro­electrica, Constantin Trihe­nea, fostul director al socie­tăţii, acum director de exploa­tare, Ovidiu Spătari, director Hidro­electrica Sucursala Si­biu, prefectul de Sibiu, Horaţiu Răcuciu, Constantin Şovă­ială, vicepreşedintele Consi­liu­­lui Judeţean Sibiu şi ofici­ali­tăţile locale din judeţul Vâl­cea. Premierul Emil Boc şi ministrul Economiei, Ion Arit­on, au declinat invitaţia în ultimul moment din motive obiective.
Lucrările la hidrocentrala de la Robeşti au început la finele lui 1989, însă din cauza fondurilor insuficiente de-a lungul timpului, a putut fi inaugurată abia acum. Înce­pând de astăzi, hidro­centrala se află în probe, urmând ca până la sfârşitul anului să intre în circuitul comercial al societăţii Hidroelectrica. Noua hidrocentrală a costat aproape 75 milioane de euro.
Directorul general al Hidro­elec­trica, Dragoş Zahia, a spus că este un moment important pentru societatea pe care o conduce, mulţumind minis­tru­­lui Economiei, Ion Ariton, şi fostului director Constantin Trihenea, pentru sprijinul acor­dat, în ultimul an, pentru finalizarea lucră­rilor la noua hidrocentrală. La rândul său, fostul director al Hidroelec­trica, Constantin Trihenea,a  decla­rat: "Mă bu­cur că am reuşit să-mi aduc contribuţia la finalizarea lucră­rilor. Este un proiect important, iar în pe­rioada următoa­re vor mai fi ter­minate şi alte proiecte si­milare". De altfel în 2012, va fi finali­zată şi pusă în funcţiune şi hidro­centrala de la Racoviţa.
Construcţia hidrocentralei de la Robeşti face parte din proiectul "Amenajarea hidro­ener­getică a râului Olt, pe sectorul Cornetu - Avrig". Noua hidrocentrală are o putere instalată de 27,10 MW, iar volumul barajului de acu­mulare poate fi de 6,20 mili­oane de metri cubi. Toto­dată, înălţimea barajului ajun­ge la 21,5 metri. Con­struc­torul a fost Hidrocon­strucţia Râm­nicu Vâlcea, proiectantul general - Insti­tutul de Studii şi Pro­iec­tări Hidroenergetice Bucureşti, în timp ce producţia de hidro­a­gre­gate a fost realizată de Uzina Constructoare Reşiţa.
Sucursala Hidroelectrica Sibiu exploatează şi valorifică potenţial energetic, prin amenajări hidroenergetice din judeţele Sibiu, Vâlcea, Braşov şi Covasna.
comentarii
2 comentarii

foarte bine ca s-a facut ceva bun in localitatea aia minunata
foarte bine
21.12.2011 19:19
Vai mie,1980-2011 unde esti tu ceausescu , e rusinos sa scrieti ca s-a dat in folosinta.Totul trebuia trecut la secret
moromete
21.12.2011 21:42
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia