Tribuna
Ce îi trebuie Tribunalului Sibiu pentru a-și găsi un sediu nou
Ce îi trebuie Tribunalului Sibiu pentru a-și găsi un sediu nou

O clădire de peste 4.500 de metri pătrați, în zonele A sau B ale Sibiului, care să aibă 70 de locuri de parcare și să fie ușor accesibilă - așa trebuie să arate imobilul pe care îl caută reprezentanții Tribunalului Sibiu pentru a deveni noul sediu al instanțelor sibiene.

Reprezentanții Tribunalului Sibiu au demarat procedura de închiriere a unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității Tribunalului Sibiu și Judecătoriei Sibiu. Imobilul trebuie să fie situat în municipiul Sibiu, exclusiv în zonele fiscale A și B, să aibă deschidere/acces la stradă și să asigurare un spațiu privat de parcare, oferit gratuit pentru minim 70 autoturisme. „Aprecierea asupra îndeplinirii acestui criteriu se va face prin depunerea de către ofertanți a unei schițe de configurare a locurilor de parcare și a fluxului de intrare-ieșire, luând în considerare un spațiu minim de 2,25 metri/5,5 metri pentru fiecare vehicul”, se arată în cerințele instanțelor.

Suprafața utilă trebuie să fie de 4.500 de metri pătrați (+10%). Diferența de +10% se poate regăsi exclusiv în spațiul util excluzând holurile, care nu pot depăși suprafața maximă de 1.000 mp. „Dacă modul de configurare a spațiilor interioare nu permite reducerea holurilor, atunci se vor achita cu titlu de chirie de către locatar doar 1.000 mp cu această destinație.  Spațiile aferente centralei termice, generatorului, ori alte instalații necesare asigurării utilităților nu pot face obiectul închirierii. Prețul total al contractului de închiriere se va calcula la finalizarea compartimentărilor, în funcție de suprafața utilă rezultată și potrivit precizărilor anterioare.

Reprezentanții Tribunalului Sibiu spun că imobilul trebuie să fie disponibil spre închiriere începând cu data 20 noiembrie 2019. „Prelungirea termenului este posibilă raportat la complexitatea lucrărilor necesare şi în măsura în care termenul de locațiune pentru actualul sediu al Tribunalului Sibiu va fi prelungit”, se arată în document.

 

Alte pretenții ale reprezentanților Tribunalului Sibiu:

 

* Să se acorde o perioadă de grație de o lună, după intrarea în vigoare a contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea ocupării spațiului și mutării.

* Să se acorde o perioadă de grație de o lună, după încetarea contractului de închiriere, cu titlu gratuit, în vederea eliberării spațiului și mutării.

* închirierea exclusivă a întregii clădiri, fiind exclusă coabitarea. Se poate închiria parțial o clădire în următoarele situații:

a) partea de clădire rămasă liberă rămâne nefolosită, în condițiile în care nu există altă cale de acces către aceste spatii (exemplu: etaje superioare fără acces separat);

b) spațiile închiriate au acces separat, activitățile fiind distincte, toate branșamentele la utilități sunt distincte și contorizarea acestora se face separat (clădiri foarte mari compartimentate și amenajate pentru mai multe activități distincte de genul: mall - uri, imobile cu mai multe corpuri de clădire, foste fabrici recompartimentate, etc).

* Construcția trebuie să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate la solicitarea autorității contractante pentru birouri, pentru lucrul cu publicul, spațiul de arhivare, săli de ședință, etc, de către proprietar, pe cheltuiala acestuia. Modalitatea de amenajare a spațiilor interioare, cuprinsă în Secțiunea II, punctul 4 din prezenta documentație, este aproximativă, fiind esențiale și obligatorii următoarele aspecte:

- asigurarea unui spațiu util, fără holuri, de cel puțin 3500 mp, fiind obligatorie izolarea fonică a încăperilor.

- sălile de judecată nu pot fi în număr mai mic de 10, iar dimensiunea lor nu poate fi mai mică de 50 mp

- toate spațiile (cu excepția arhivelor, spațiile de depozitare  și camerele pentru arestați) trebuie să beneficieze de lumină naturală și suplimentar, cele de birouri și sălile de judecată trebuie să aibă ferestre cu vedere spre exterior, la o înălțime rezonabilă, prevăzute cu jaluzele. În ce privește holurile, criteriul se consideră îndeplinit dacă lumina naturală este asigurată la capete și/sau prin luminatoare dinspre celelalte încăperi.

În situația în care clădirea face obiectul unei reamenajări ce impune obținerea autorizației de construcție, procesul verbal de recepție finală va fi prezentat chiriașului cel târziu la data preluării imobilului.

* Holurile să asigure o bună deplasare a personalului în clădire, o lățime minimă acceptabilă fiind de 1,5 metri în fata sălilor de judecată și 1,2 metri în celelalte situații.

* Proprietarul trebuie să prezinte, cel târziu la preluarea imobilului de către autoritatea contractantă certificatul energetic, exclusiv clasele A, B sau C.

* Spațiul de închiriat să fie igienizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la exterior și interior, să aibă în dotare grupuri sanitare renovate, geamuri, uși, instalații sanitare în perfectă stare de funcționare, să fie racordat la rețele de energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale - în cazul în care încălzirea se face cu centrală termică proprie (autorizată ISCIR) cu combustibil gazos.

* Spațiul de arhivă trebuie să asigure o umiditate permanentă de maxim 50%, indiferent de soluția tehnică aleasă de locator. Absența unei soluții tehnice nu descalifică un ofertant, dacă acesta apreciază că nu se impune o intervenție tehnică asupra spațiilor enumerate pentru asigurarea umidității optime. În cazul în care e declarat câștigător, se aplică dispozițiile contractuale privind răspunderea și penalitățile de întârziere.

* Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, cablaj pentru telefonie fixă pentru un număr de 100 posturi telefonice.

* Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, rețea de intranet (LAN) pentru un număr de 300 de calculatoare, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic.

* Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, un număr suficient de prize, în toate încăperile, pentru toți consumatorii electrici.

* Să se asigure de către proprietar, pe cheltuiala acestuia, sistem de supraveghere video interior și exterior, în zonele indicate de autoritatea contractantă, în funcție de configurația și destinația spațiilor.

* Imobilul trebuie să dețină cel puțin aviz PSI pentru noua destinație (Tribunal) și trebuie să fie dotat cu rețea de hidranți de incendiu exteriori si interiori, conform normelor PSI, urmând ca în termen de maxim doi ani de la darea în folosință să obțină autorizație ISU.

* Să se asigure acces în clădire separat pentru persoanele private de libertate, spre camerele de arest, care vor comunica cu sălile de ședință de penal.

* Clădirea trebuie să fie dotată, conform legislației în vigoare, cu rampe de acces, platforme, indicatoare și toalete echipate pentru persoanele cu dizabilități.

* Căile de evacuare trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și/sau normativelor sau normelor antiseismice.

* Asigurarea  a două lifturi de cel puțin 4 persoane  fiecare.

* Puterea electrică instalată a imobilului să fie de cel puțin 150 Kw/h.

* Asigurarea unei temperaturi optime, cuprinsă între 21 și 23 grade Celsius, pe tot parcursul anului, cel puțin în spațiile de birouri, săli de judecată, zona de așteptare pentru public și camera serverelor, indiferent de soluția tehnică aleasă de locator. Absența unei soluții tehnice nu descalifică un ofertant, dacă acesta apreciază că nu se impune o intervenție tehnică asupra spațiilor enumerate pentru asigurarea temperaturii optime. În cazul în care e declarat câștigător, se aplică dispozițiile contractuale privind răspunderea și penalitățile de întârziere.

Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este – cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2019, ora 12.00, la Registratura Tribunalului Sibiu, din Strada Calea Dumbrăvii, nr. 30, mun. Sibiu, jud. Sibiu.

Perioada de valabilitate a ofertelor – 180 de zile, cu posibilitatea prelungirii.

Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

comentarii
1 comentarii

Tribunalul din Sibiu are urgenta nevoie de reabilitare a sediului, nu de inchiriere cu diverse "pretentii". Este o mare rusine a primariei, ministerului de justitie si al altora ca nu au facut nimica sediului actual, decit l-au stricat. Vad ca nimeni nu raspunde pt aceasta situatie.
v
01.05.2019 00:35
Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Pastravaria Laita
Licitatie publica

accentmedia