Continental
Tribuna
Bugetul Sibiului pe 2019: 778,44 milioane de lei, cu 12% mai mare decât anul trecut
Sorana MAIER
1554 vizualizari
Bugetul Sibiului pe 2019: 778,44 milioane de lei, cu  12% mai mare decât anul trecut

“Prezentăm public propunerea de buget pentru anul 2019, o sinteză a acestuia și listele de investiții fiind afișate pe site-ul instituției. Este un buget generos, care va asigura finanțarea proiectelor pe care le propunem pentru comunitate”, a anunțat joi, Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Bugetul total preconizat pentru anul 2019 este de 778,44 milioane de lei, cu aproximativ 12% mai mare decât anul trecut. Suma totală a bugetului poate suferi unele modificări după comunicarea de către Administrația Finanțelor Publice a sumelor de revin municipiului Sibiu de la bugetul de Stat

Totalul bugetului propus este împărțit pentru secțiunea de funcționare care reprezintă gospodărirea orașului, de la salubrizare, deszăpezire și iluminat public și până la mobilierul urban, precum și cheltuielile cu funcționarea Primăriei Sibiu și a serviciilor publice – 379,42 milioane lei și pentru secțiunea de dezvoltare, adică investițiile în spații și obiective publice – 399,02 milioane lei.

Veniturile bugetului local în anul 2019 sunt estimate la 778,44 milioane de lei. Diferența în plus față de anul 2018 rezultă din creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care revine bugetelor locale, de la 43% la 60%, dar odată cu această creștere Guvernul a trecut costurile cu asistența socială în responsabilitatea bugetelor locale, ceea ce pentru Sibiu înseamnă aproximativ 21 de milioane de lei. Practic, cu această creștere, cotele defalcate din impozitul pe venit vor fi la nivelul anului 2017, înainte de scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, și vor însuma 210,5 milioane lei.

Din totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii ale municipiului Sibiu, adică taxele și impozitele plătite de sibieni, inclusiv cotele din impozitul pe venit care revine Sibiului sunt estimate la 356,33 milioane lei.

14,5 % pentru Învățământ

Pentru Învățământ, se vor aloca 112,97 milioane de lei, reprezentând 14,5% din bugetul local. Principalele lucrări de investiții prevăzute la acest capitol pentru anul 2019 sunt construcția noului Liceu de Artă, finalizarea mansardării școlii Regina Maria, extinderea școlilor Nicolae Iorga, I.L. Caragiale și Regele Ferdinand și construcția de săli de sport, construcția a două creșe, pe str. Hațegului (Ștrand) și respectiv str. Constructorilor (Țiglari), reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor 1, 21 și Radu Selejan și a Liceului Teoretic Constantin Noica, reabilitarea internatului Liceului Independența.

Sume importante s-au alocat din bugetul local și pentru alte lucrări de modernizare a clădirilor în care funcționează unități de învățământ și pentru dotarea acestora.

8.9 milioane lei pentru investiții la Pediatrie

Pentru Spitalul de Pediatrie se alocă din bugetul local o sumă de 8,9 milioane de lei pentru investiții, în completarea veniturilor proprii ale Spitalului , ajungându-se astfel la un buget total pentru Spitalul de Pediatrie de 81,87 milioane de lei.

Dintre investițiile prevăzute pentru anul 2019 sunt extinderea și dotarea Compartimentul pentru urgențe, amenajarea curții secției de boli infecțioase de pe strada Transilvaniei, amenajarea de spații noi medicale și administrative la secția de ortopedie și achiziționarea de aparatură și mobilier pentru secția de terapie intensivă.

149, 3 milioane lei pentru Cultură, sport, agrement şi parcuri

Cultura, sportul, agrementul și parcurile primesc 149,30 milioane de lei, reprezentând 19% din buget.

Pentru cultură au fost alocate 58,03 milioane de lei, din care 41,73 milioane lei reprezintă bugetele celor trei instituții culturale subordonate Consiliului Local Sibiu, finanțate din bugetul local: Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.

Pentru agenda culturală au fost alocați 7,5 milioane de lei, pentru agenda sport sunt propuși 8 milioane de lei, iar pentru cea a comunității 800.000 de lei.

Finanțarea propusă pentru sport, agrement și parcuri este de 91,26 de milioane de lei. Cele mai importante investiții la acest capitol sunt continuarea mordernizării Băii Populare, modernizarea Stadionului Municipal – etapa a II-a, construcția unui centru de agrement și sport, continuarea amenajării Lacului lui Binder, reamenajarea parcului Sub Arini pentru care se va organiza un concurs de soluții în 2019, finalizarea amenajării skate park-ului din zona Obor, odernizarea parcului din Piața Cluj, amenajarea unei zone de agrement lângă Piața Obor,  amenajarea de terenuri de sport pe strada Viitorului, crearea unui Art Park în Parcul Cetății, reparații capitale ale zidului Cetății și a celor trei turnuri de pe strada Cetății și modernizarea adăpostului pentru urși, amenajarea țarcurilor și adăpostului pentru jaguar, tigrii și lei la Grădina Zoologică.

 

 228,38 milioane lei pentru Infrastructură

 30% din totalul bugetului vor fi dirijați pentru cheltuieli în infrastuctura Sibiului.

La secțiunea dedicată lucrărilor pentru decongestionarea traficului sunt cuprinse modernizarea drumului peste Câmpșor pentru conectarea directă a cartierelor Turnișor și Ștrand – în 2019 este prevăzută realizarea proiectării, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vor fi alocate fonduri pentru execuția lucrărilor; modernizarea podului de pe strada Rozmarinului – proiectare și execuție; reconfigurarea carosabilului pe Calea Cisnădiei la intrarea în municipiul Sibiu – este în curs de realizare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vor fi alocate fonduri pentru execuția lucrărilor, amenajarea drumului de legătură între Intrarea Arieșului și strada Siretului pentru decongestionarea intrării/ieșirii din oraș înspre/dinspre Cisnădie - proiectare, crearea de drumuri de legătură noi între zona industrială vest și Calea Șurii Mici - proiectare, achiziționarea a 10 autobuze Euro 6, dezvoltarea sistemului Sibiu Bike City – centru de închirieri biciclete.

Tot aici sunt cuprinse și sumele pentru podul nou peste Cibin în zona cartierului Reșița ca variantă pentru podul Gării, împreună cu drumurile de legătură cu arterele principale – studii de proiectare și reabilitarea și extinderea podului Peco de pe șoseaua Alba Iulia – se va realiza proiectarea, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici se vor aloca fondurile pentru execuția lucrărilor.

La secțiunea dedicată reabilitării cartierelor de blocuri și a străzilor sunt incluse reparații capitale în Hipodrom, în zona străzilor N. Iorga – Calea Cisnădie – Aleea Frații Buzești – începute în 2018, reparații capitale în Turnișor – începute în 2018, reparații capitale în Broscărie – execuție în 2019, reparații capitale în zona străzilor Henri Coandă – Oțelarilor - execuție, reparații capitale în Ștrand – proiectare și execuție, reparații capitale în Hipodrom, între străzile N. Iorga – Luptei – Milea – Rahovei – bdul Mihai Viteazu – proiectare și execuție, reparații capitale în Hipodrom între străzile N. Iorga – Oștirii – Rahovei – bdul M. Viteazu – proiectare și execuție, reparații capitale în Terezian – proiectare și reparații capitale în cartierul Veterani – proiectare.

În 2019 sunt aprobate și sumele pentru modernizarea a 39 de străzi de pământ: Zăvoi (tronson II), Neppendorf, Mozaicului, Granitului, Varului, Bradului, Macazului, Viilor, Cucului, Lucernei, Trandafirilor, I. Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului, Dulgherilor, Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor, Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschil, Lăcrămioarelor, Băicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu, Cisnădioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacăra, Tineretului, 16 februarie, modernizarea străzilor Dorobanților, Tractorului, Lacul lui Binder, Podului, Monaco, Fabricii – execuție.

Vor fi amenajate parcări în zonele de blocuri, parcare subterană în Piața Gării, parcare supraterană în cartierul Hipodrom și parcare subterană sub Piața Cibin.

Mai sunt prevăzuți bani și pentru semaforizare, semnalizare și iluminat inteligent la trecerile de pietoni și  montarea unor delimitatoare pentru pistele de biciclete.

 

Excedentul bugetar al Sibiului – sursa de finanțare pentru proiectele majore

 

Excedentul bugetar al Sibiului la 31.12.2018 a fost în sumă 367,17 milioane lei.

“Acești bani sunt alocați pentru realizarea marilor proiecte pe care Sibiul le va finanța din bugetul propriu. Din excedent vom acoperi doar o parte din costurile proiectelor pe care le-am demarat sau urmează să le inițiem, care însumează peste 546 de milioane de lei.”, explică Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Proiectele ale căror costuri vor fi acoperite parțial din excedent:

I. Contracte încheiate în valoare de 129,14 milioane de lei, lucrările fiind în curs. Dintre acestea cele mai importante sunt construcția noului Liceu de Artă, reabilitarea Băii Populare, amenajarea sistemului de supraveghere video, achiziția de autobuze, amenajarea Lacului Binder, reabilitarea Stadionului, reparații capitale în zona de blocuri Turnișor și în zona Broscărie, mansardarea școlii Regina Maria

Proceduri de achiziție în curs pentru contractarea lucrărilor care însumează 46,26 milioane lei vor fi acoperite tot din excedentul bugetar. Între acestea sunt reparații capitale în zona străzilor H. Coandă – Oțelarilor, reconfigurarea carosabilului pe str. Monaco, modernizarea străzilor Tractorului, Fabricii, Lacul lui Binder, prelungirea străzii Oașa spre Șelimbăr, construcția de adăposturi la Zoo.

Excedentul va fi folosit și pentru finanțarea de investiții pentru care studiul de fezabilitate și proiectul au fost realizate și, după aprobarea bugetului, urmează să se organizeze procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor în valoare de 159,19 milioane lei. Este vorba despre a doua etapă de modernizare a Stadionului Municipal, amenajarea parcării supraterane din Hipodrom, reparații capitale în cartierul Hipodrom între străzile Iorga – Luptei – Milea – Rahovei -bdul M. Viteazu, extinderea școlii I.L. Caragiale, modernizarea străzii Podului, modernizarea podului de pe strada Rozmarinului, realizarea noului Plan Urbanistic General al Sibiului

Vor fi finanțate și investiții pentru care studiile de fezabilitate au fost aprobate deja, fiind în curs de alcătuire documentația de licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a execuției – proiecte în valoare de 211,48 milioane de lei. Este vorba despre reparații capitale în cartierul Ștrand, amenajarea parcării subterane din Piața Gării și Piața Cibin, reabilitarea drumului vechi din stațiunea Păltiniș, extinderea școlii Regele Ferdinand și construcția unei săli de sport

Implementarea proiectelor selectate în cadrul programului de bugetare participativă este de asemenea inclusă în bugetul acestui an: montarea delimitatoarelor pentru pistele de biciclete, amenajarea trecerilor de pietoni iluminate inteligent, amenajarea art park-ului, instalarea ecranelor LED în pasajul subteran Bulevard, modernizarea parcului Piața Cluj, implementarea conceptului Smart City Bus, Sibiul Verde, programul educațional Mâinile curate salvează vieți și dotarea curților școlilor și grădinițe cu jocuri educative. Propunerea integrală de buget se regăsește pe pagina principală a site-ului www.sibiu.ro.

comentarii
3 comentarii

buget cu 12% mai mare?cum?
nu se afirma de diferiti .......ca bugetul primariei e mai mic,ca l-o taiat de la bucuresti etc??????
care-i adevarul pina la urma?
ardeo
21.03.2019 17:51
Alba neagra e "jocul la moda " in tara.Asa e si cu bugetul.Poate pentru ritmul de dezvoltare al Sibiului bugetul e mic si apoi e si Reuniunea UE la Sibiu in mai.In mai se vor cheltui euroi la greu pentru siguranta si protectia barosanilor din UE, iar aeroportul o sa fie supra-aglomerat.Ideea este sa traim in ceata, ca doar NOI E PROSTI iar POLITICIENII si GOSPODARII ORASELOR E DESTEPTI ,iar nivelui de trai a crescut dupa cum spune distinsa Prim Ministru.
ION
21.03.2019 20:33
Prin aplicatia voastra Sibiu City mi-ati raspuns ca anul acesta se modernizeaza si Gazelei. Acum m-am prins, minte aplicatia, voi nu aveti nici o vina.....
Netz
22.03.2019 07:32
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia