Tribuna
Bugetul Sibiului în 2022. Mai mult de jumătate din cele 955 milioane lei merg spre investiții
Bugetul Sibiului în 2022. Mai mult de jumătate din cele 955 milioane lei merg spre investiții
© Răzvan NEGRU

Primăria Sibiu prezintă bugetul Sibiului pe anul 2022, estimat la 955,22 milioane lei, din care vor fi finanțate investițiile majore începute în anii trecuți și vor începe investiții noi. Jumătate din valoare provine din încasări din taxe și impozite, iar 28% din proiecte cu finanțare europeană.

“Propunerea de buget local pentru anul 2022 este afișată pe site-ul sibiu.ro pentru consultare publică.

Am construit bugetul de anul acesta pentru continuarea dezvoltării orașului, aproximativ 55% din fonduri fiind propuse a fi alocate spre investiții care să aibă ca rezultat creșterea calității vieții pentru sibieni. De la modernizarea cartierelor și investițiile în drumuri și poduri și până la modernizarea clădirilor unităților de învățământ, amenajarea de spații pentru sport și agrement, fondurile investite de noi vor dezvolta Sibiul pe mai multe direcții, toate importante pentru oraș”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Propunerea de buget și o sinteză a principalelor informații din acesta sunt disponibile la adresa:  http://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2022/Proiectul_Bugetului_de_Venituri_si_Cheltuieli_al_Mun_Sibiu_pe_anul_2022.pdf

Sibienii pot transmite sugestii sau întrebări în format electronic pe buget2022@sibiu.ro până în data de 27 ianuarie 2022.

Bugetul total al municipiului Sibiu în 2022 este estimat la suma de 955,22 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului provin din diferite surse. 50%, adică 473,34 milioane de lei sunt venituri proprii ale Sibiului din încasările din taxe și impozite și cotele defalcate din impozitul pe venit. 28% provin din fonduri europene obținute de Primăria Sibiu. În anul 2022 veniturile estimate din fonduri nerambursabile vor însuma aproximativ 262,68 de milioane de lei aferente proiectelor în derulare. 17% reprezintă excedentul bugetar din anii precedenți. Prin investițiile realizate, acesta a scăzut aproape la jumătate față de anul precedent, suma rămasă fiind deja contractată în totalitate. 5% sunt sume defalcate din TVA, adică sume care vor veni de la Bugetul de Stat pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap, salariile asistenților personali, etc.

Cheltuielile totale propuse în buget însumează de asemenea 955,22 milioane lei, din care 54%, adică peste 513 milioane de lei vor fi alocate pentru investiții pentru dezvoltarea orașului. 46% vor fi direcționați pentru administrarea orașului (reparații la străzi, iluminatul public, întreținerea parcurilor și zonelor verzi, salubritate, reparații și achiziția de dotări pentru unitățile de învățământ, întreținerea mobilierului urban), subvenționarea activității de transport public, finanțarea activității culturale și sportive, funcționarea obiectivelor de agrement, funcționarea Primăriei Sibiu și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, etc.

Cele mai importante sume vor fi alocate următoarelor domenii:  

INFRASTRUCTURĂ ȘI MOBILITATE

(34% din bugetul total, adică 327,32 milioane de lei)

INFRASTRUCTURĂ

 

 • În curs de execuție a lucrărilor:
 • Reparații capitale în zonele de blocuri din cartierele Ștrand, Terezian, Hipodrom I
 • Construcția drumului de legătură între cartierul Ștrand și cartierul Turnișor, peste Câmpșor
 • Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii
 • Reabilitarea drumului vechi din stațiunea Păltiniș

 

 • Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
 • Extinderea și reabilitarea podului de pe șoseaua Alba Iulia

 

 • Urmează contractarea execuției lucrărilor:
 • Modernizarea străzii Bratislava
 • Revitalizarea zonei Gării și amenajarea parcării subterane în Piața 1 Decembrie (Piața Gării)

 

 • Elaborare documentații tehnico-economice:
 • Viabilizarea cartierului Veterani
 • Modernizarea și extinderea străzii Viitorului, în zona podului CFR
 • Creare drumuri de legătură între Calea Șurii Mici și str. Turda din zona industrială vest (str. Bruxelles și Varșovia)
 • Reparații capitale ale podului Maria Tereza
 • Crearea drumului de legătură între str. Intrarea Arieșului și Calea Dumbrăvii
 • Reabilitarea unor străzi de pământ (Irisului, Lavandei, Dafinului, Triajului, Atena, Aviației, Muncel)
 • Construcția parcărilor supraterane și restructurarea piețelor agroalimentare Cibin și V. Aaron

 

MOBILITATEA  ALTERNATIVĂ:

 

 • În curs de execuție:
 • Sistem automat de închiriere a bicicletelor în regim self-service - Sibiu Bike City: 44 de centre de închiriere amplasate în întreg orașul, cu 540 de biciclete, inclusiv aplicația mobilă
 • Continuarea modernizării transportului public:
  • livrarea a 9 autobuze electrice  
  • crearea unei aplicații mobile pentru călători (informare în timp real cu privire la ora de sosire în stații a autobuzelor, gradul de încărcare al acestora, achiziția de bilete/abonamente, configurarea traseului dorit,etc.)
  • sisteme de afișaj în stații

 

 • Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
 • Traseu pentru bicicliști de-a lungul malurilor râului Cibin, între str. Maramureșului și centura ocolitoare

 

 • Elaborare documentații tehnico-economice:
 • Amenajarea unui coridor integrat de mobilitate pe Calea Șurii Mici, cu bandă dedicată pentru transportul public și piste pentru biciclete
 • Amenajarea unui coridor de mobilitate pe B-dul M. Viteazu - str. Rahovei
 • Amenajare Maluri Cibin – etapa II și III
 • Documentație tehnico-economică pentru introducerea trenului periurban

 

SPORT, CULTURĂ ȘI SPAȚII VERZI

(23% din bugetul total, reprezentând 218,35 milioane de lei)

 

 • În curs de execuție a lucrărilor :
 • Modernizarea Stadionului Municipal Sibiu
 • Amenajarea parcului Tilișca
 • Centru multifuncțional în zona str. Oțelarilor dedicat comunităților marginalizate
 • Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gusțerița, pe str. Podului

© Primăria Sibiu

 • În curs de contractare a execuției lucrărilor :
 • Amenajarea bazei de agrement și sport în zona Obor
 • Elaborare documentații tehnico-economice:
 • Amenajarea dealurilor Gușteriței pentru cicloturism, sport și agrement
 • Modernizarea parcului Sub Arini și a parcului Astra
 • Amenajarea unei zone pentru sport și agrement pe malul Cibinului, în zona “La Cascade”
 • Amenajarea  zonei pentru concerte în Pădurea Dumbrava
 • Amenajare teren de sport în stațiunea Păltiniș

Pe lângă asigurarea bugetului necesar funcționării instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului - Primăria Sibiu va continua și anul acesta să finanțeze agendele orașului. De anul acesta, celor 4 agende existente, se adaugă Agenda Sănătății, iar pentru proiecte dedicate tinerilor se creează o agendă separată. De asemenea Primăria Sibiu va sprijini și proiectele depuse de cluburile sportive de drept public. Suma totală propusă a fi alocată pentru susținerea acestor proiecte este de 20,97 milioane lei, din care:

 • Agenda Culturală – 5,5 milioane lei
 • Agenda Sport – 6 milioane lei
 • Agenda Comunitară – 300.000 lei
 • Agenda pentru Tineret – 300.000 lei
 • Agenda Educațională – 300.000 lei
 • Agenda Sănătății - 4,5 milioane lei
 • Finanțarea cluburilor sportive de drept public – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele care vor fi decontate în anul 2022 aferente proiectelor desfășurate în anul 2021 în valoare de 3,7 milioane lei.

EDUCAȚIE

(14% din totalul bugetului, adică 130,99 de milioane lei)

 

 • În curs de execuție a lucrărilor:
 • Construcția noii creșe de pe str. Hațegului – cartierul Ștrand
 • Construcție noii creșe de pe str. Constructorilor – cartierul Țiglari
 • Amenajarea unei noi creșe în cartierul V. Aaron, pe str. Electricienilor, prin reabilitarea unui imobil existent
 • Extinderea școlii Regele Ferdinand din cartierul V. Aaron și construcția unei săli de sport
 • Extinderea școlii I.L. Caragiale prin construcția unui nou corp
 • Modernizarea unui corp al Colegiul Economic G. Barițiu și crearea de noi săli de clasă

 

 • Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
 • Construcția noului Liceului de Artă

 

 • În curs de contractare a execuției lucrărilor:
 • Extinderea școlii N. Iorga și construcția unei săli de sport. Contractul încheiat în anul 2020 a fost reziliat datorită problemelor de proiectare. S-a pornit o nouă procedură de achiziție pentru contractarea execuției lucrărilor.

 

 • Elaborare documentații tehnico-economice:
 • Construcția unei creșe și grădinițe în Piața Cluj
 • Extinderea școlii nr.4 și construcția unei săli de sport
 • Extinderea Liceului Onisifor Ghibu
 • Extinderea Colegiului Național Octavian Goga
 • Construcția unei creșe și grădinițe pe Calea Șurii Mici și a unei creșe pe str. Al. Filozofilor
 • Consolidarea și reabilitarea clădirii la fostul Liceu CFR
 • Amenajare teren de sport și tribune la Școala nr. 8
 • Construcția unei săli de sport și amenajarea de terenuri de sport la școala Radu Selejan
 • Amenajare unui teren sport la Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna
 • Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice la 15 unități de învățământ

În acest capitol sunt incluse și lucrări de reparații și achiziții de dotări în sumă estimată de 5,5 milioane lei, precum și alocări pentru burse și pentru premierea elevilor cu rezultate la concursurile școlare în valoare de 14,37 milioane lei.  

© Primăria Sibiu

ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

 

 • În curs de execuție a lucrărilor:
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii Adăpostului de Noapte
 • Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu
 • Lucrări contractate pentru care urmează începerea execuției acestora:
 • Cablaj metropolitan strada Constituției
 • În curs de contractare a execuției lucrărilor:
 • Realizare iluminat eco-eficient în Zona Industrială Vest

 

 • Elaborare documentații tehnico-economice*:
 • Actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului
 • Actualizare Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)
 • Centru de conferințe și spectacole
 • Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice

Pentru obiectivele de investiții prevăzute la secțiunea „Elaborare documentații tehnico-economice”, după finalizarea documentațiilor, parte vor fi depuse pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, o parte vor fi finanțate din bugetul local și vom porni procedurile de contractare a lucrărilor, iar pentru altele vom face demersuri pentru atragerea finanțării și din alte surse.

După comunicarea tuturor sumelor alocate municipiului Sibiu de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu și de către Consiliul Județean Sibiu, proiectul de buget local se vor modifica în consecință. 

© Primăria Sibiu


comentarii
6 comentarii

Azi de dimineata, profit ca am liber si ma duc la primarie sa platesc impozitul si salubritatea pe tot anul. La intrare, un gardian: aveti certificat verde, testare, trecere prin boala? Nu. Dar ce aveti? Sanatate. A... nu puteti intra. Da' puteti plati online. Bine... Sa asteptati pana va voi plati. Poate in decembrie...
Certificatul verde e pasaport catre institutiile statului? Halal! Hei, marti, 6 iunie 2022, l a ora 11:45 se incheie pandemia?
13.01.2022 18:34
respecta legea si lasa comentariile.
14.01.2022 08:50
Nu stiu daca citeste cineva de la primarie acest mesaj dar am o intrebare.
Cam cat de lata o sa fie strada "Creare drumuri de legătură între Calea Șurii Mici și str. Turda din zona industrială vest (str. Bruxelles și Varșovia)" cum o sa faca intersectia cu Calea Surii Micii trotoarul cam cat de lat va fi si Pista de biciclete o sa aiba?? A si cam cat o sa dureze constructia 2-3 ani sau mai mult?
Apropo am vazut ca podul ala de poveste poate o sa aiba utilitate...dar se cam infunda intr-un capat....Ghinion ata sa putut......
Mister
14.01.2022 09:11
Care lege, bre? Bine, o respect si platesc darile in decembrie... De ce sa se foloseasca cei aflati in legalitate de banii celor certati cu legea?
8:50
14.01.2022 10:05
Uauuuuu! Intenţiile sunt de lăudat, dar cred că sunt pentru cel puţin 2 cincinale, după cum se mişcă treburile la Sibiu.
Sigur unele le vom regăsi în campania de alegeri locale viitoare...
Vorbe, vorbe, vorbe şi iar vorbe, dar cu munca şi realizările mai încet să nu obosiţi prea tare.
BON
14.01.2022 14:16
Ce buget dodolot si consistent. Sibiul niciodata nu a avut asa un buget mare.
Eu cred ca Primaria ar trebui sa se reapuce de treaba. De cand a plecat Dl.Iohannis nu s-au mai facut proiecte grandioase in Sibiu.
Sibiul are nevoie de un primar mai tanar. Consilierii din primarie sa fie mai activ.
Alex
14.01.2022 20:24
Din aceeasi categorie
SEVIS

Eurotrip

koenigfrankstahl

A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia