Tribuna
PNL
Bugetul judeţului este supus dezbaterii publice
Bugetul judeţului este supus dezbaterii publice

Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean, consideră că în 2009 judeţul Sibiu va avea un buget echilibrat. Primul om al judeţului a prezentat proiectul de buget pe anul 2009. Astfel, pentru anul viitor bugetul se va ridica la 195,6 milioane de lei, cu aproximativ 18 la sută mai mare faţă de bugetul existent în anul acesta, când a fost aprobat. "Este un buget echilibrat care ne va permite să continuă investiţiile, să asigurăm fondurile pentru asistenţa socială şi pentru cofinanţarea proiectelor depuse spre finanţare din fonduri structurale. Bugetul va creşte pe măsură ce vom reuşi să atragem noi surse de finanţare", spune Martin Bottesch. Din acest moment, proiectul de buget pe 2009 al Consiliului Judeţean este supus dezbaterii publice, astfel încât să corespundă cerinţelor existente la nivel de judeţ. În această perioadă, bugetul judeţului este supus dezbaterii publice, astfel încât cei care vin cu propuneri concrete să poată fi luaţi în considerare.
Iată cum arată proiectul de buget al judeţului pentru 2009:

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU
PROIECT BUGET 2009

- mii lei -
Indicatori Cod Anul 2008
Iniţial Anul 2009
Proiect
I. TOTAL VENITURI – din care: 165.750,00 195.600,00
1. VENITURI DIN TAXE ŞI IMPOZITE 7.750,00 3.150,00
-1 taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 650,00 720,00
-2 restituiri fonduri din finanţare bugetară a anilor precedenţi 30.02.03 100,00 -
-3 venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 620,00 740,00
-4 venituri din dividente 30.02.08 160,00 600,00
-5 alte taxe din utilizarea bunurilor (autoriz.constr.; certif.urbanism) 16.02.50 420,00 270,00
-6 alte venituri 36.02.50 5.100,00 30,00
-7 alte venituri din prestări de servicii (contrib.asistaţi cămine spital) 33.02.50 700,00 790,00
2. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 39.001,00 48.000,00
3. SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRARE 04.02.04 18.879,00 22.000,00
4. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTARE CHELTUIELI DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI 11.02.01 47.270,00 55.000,00
5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI 11.02.05 8.444,00 15.000,00
6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRARE 11.02.06 7.869,00 8.050,00
7. SUBVENŢII PENTRU FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP 42.02.21 36.537,00 44.000,00
8. SUBVENŢII FINANŢARE UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ 42.02.35 - 400,00
II. TOTAL CHELTUIELI – din care:
165.750,00 195.600,00
CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 7.650,00 8.330,00
-8 cheltuieli de personal 5.200,00 4.800,00
-9 bunuri şi servicii 2.200,00 3.260,00
-10 cheltuieli de capital 250,00 270,00
CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 8.097,50 7.110,00
-11 cheltuieli de personal (SP Salvamont) 380,00 610,00
-12 bunuri şi servicii (SP Salvamont) 350,00 400,00
-13 transferuri (Direcţia evidenţa persoanelor) 1.680,00 1.600,00
-14 cheltuieli de capital - -
-15 alte cheltuieli - -
-16 fond de rezervă bugetară (finanţare proiecte POR) 5.687,50 4.500,00
CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 55.02 9.145,00 15.900,00
-17 dobânzi aferente datoriei publice interne 1.145.000 1.100,00
-18 dobânzi aferente datoriei publice externe 8.000.000 14.800,00
CAP. APĂRARE (CMJ) 60.02 300,00 320,00
-19 bunuri şi servicii 280,00 295,00
-20 cheltuieli de capital 20,00 25,00
CAP. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 61.02 387,00 3.930,00
-21 cheltuieli de personal (premii formaţii pompieri) 7,00 10,00
-22 bunuri şi servicii 260,00 300,00
-23 alte transferuri (cofinanţare achiziţii echipamente ISU) - 3.500,00
-24 cheltuieli de capital 120,00 120,00
CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 65.02 19.506,00 22.005,00
-25 cheltuieli de personal 10.500,00 12.100,00
-26 bunuri şi servicii 1.036,00 1.230,00
-27 asistenţă socială (program lapte+corn) 7.950,00 8.650,00
-28 alte cheltuieli (burse) 20,00 25,00
CAP. SĂNĂTATE 66.02 2.500,00 1.600,00
-29 transferuri 2.412,50 1.600,00
-30 cheltuieli de capital 87,50 -
CAP. CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02 20.340,00 28.200,00
-31 cheltuieli de personal(Biblioteca Astra) 1.730,00 1.600,00
-32 bunuri şi servicii (Biblioteca Astra) 450,00 1.050,00
-33 transferuri (instituţii de cultură din subordinea CJ) 13.820,00 17.450,00
-34 alte cheltuieli (personal neclerical) 4.330,00 5.000,00
-35 susţinerea cultelor - 1.500,00
-36 rambursare credite (UNICREDIT)
-37 cheltuieli de capital 10,00 -
CAP. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 69.194,50 83.200,00
-38 cheltuieli de personal 20.000,00 26.400,00
-39 bunuri şi servicii 12.000,00 12.600,00
-40 asistenţă socială (drepturi persoane cu handicap) 36.737,00 44.000,00
-41 alte transferuri 16,50 -
-42 cheltuieli de capital 441,00 200,00
CAP. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 1.130,00 400,00
-43 alte transferuri (Masterplan Apa Târnavei Mari) 730,00 300,00
-44 cheltuieli de capital (Modernizare infrastr. Apă Nordul judeţului) 400,00 100,00
-45 active financiare - -
CAP.PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 330,00
-0 alte transferuri (cofinanţare Proiect deşeuri Avrig+Sălişte) 330,00
CAP. TRANSPORTURI 84.02 27.500,00 24.275,00
-46 bunuri şi servicii (întreţinere DJ) 13.600,00 15.000,00
-47 alte transferuri (aeroport) 2.500,00 3.500,00
-48 investiţii aeroport (proiect Extindere Modernizare) 5.000,00 2.000,00
-49 cheltuieli de capital (cofinanţare proiecte) 6.400,00 3.175,00
-50 active financiare (aport capital social SC Drumuri şi Poduri SA) - 600,00
comentarii
1 comentarii

m
bucur
03.12.2008 08:59
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia