Tribuna
AFF
Bani gratis pentru firmele sibiene
Ioan VIDRIGHIN
1132 vizualizari
Bani gratis pentru firmele sibiene

În contextul planului european de relansare economică, Fondul Social European (FSE) reprezintă un instrument pentru reducerea efectelor crizei din România. Schemele de sprijin financiar acordate în acest sens de Fondul Social European şi Guvernul României se derulează prin Programul Operaţuinal Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 (POSDRU).
Aceste scheme de sprijin au fost lansate oficial în România în data de 30 martie 2009 şi cuprind trei regimuri diferite de ajutor:
Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
Direcţiile majore de intervenţie pentru subvenţionarea costurilor vizează două capitole:
1. - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" (respectiv subvenţionarea costurilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor) - alocare financiară 27.000.000 euro.
2. - "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" (respectiv subvenţionarea costurilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor din mediul rural)"- alocare financiară 29.662.500 euro.
Ajutor de stat pentru formare profesională (generală şi specifică)
Sunt subvenţionate costurile firmelor pentru formare profesională. Domeniile majore de intervenţie vizează:
1. "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" (respectiv subvenţionarea costurilor aferente programelor de mentorat care sprijină tinerii angajaţi în prima etapă a primului lor loc de muncă) - alocare financiară 2.263.303 euro.
2. "Acces şi participare la FPC" (subvenţionarea costurilor aferente sprijinului acordat firmelor pentru actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a resurselor umane, precum şi a costurilor aferente formării profesionale continue a angajaţilor la iniţiativa angajatorilor, sau de către aceştia din urmă) - alocare financiară 35.886.051 euro.
3. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" (subvenţionarea costurilor formării profesionale a angajaţilor prin programe de perfecţionare/specializare) - alocare financiară 13.750.000 euro.
Ajutor de minimis
Domeniul de intervenţie ce vizează subvenţionarea costurilor pentru informare, instruire şi investiţii în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. Alocarea financiară totală este de 24.882.500 euro.

Categoriile de beneficiari
Întreprinderile sibiene eligibile pentru solicitarea acestor scheme de sprijin pot fi:
1. Întreprinderi mari - cu peste 250 angajaţi şi o cifră anuală de afaceri de peste 50 milioane euro.
2. Întreprinderi mijlocii - între 50-250 angajaţi şi o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane euro.
3. Întreprinderi mici - sub 50 de angajaţi, cu cifră anuală de afaceri până la 10 milioane euro.
4. Microîntreprinderi - sub 10 angajaţi, cu o cifră anuală de afaceri până la 2 milioane euro.

Nu pot primi bani
Nu pot primi ajutor de stat pentru formare profesională şi ocuparea forţei de muncă:
* întreprinderile aflate în dificultate (de exemplu cele care fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);
* întreprinderile care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;
* întreprinderile mici şi mijlocii active în producţia de produse agricole pentru cursuri de formare profesională care să acopere producţia de produse agricole de calitate (care pot primi 100% acest ajutor în cadrul schemelor lansate conform Regulamentului nr. 1857/2006).
* întreprinderile din sectorul cărbunelui.

Important!
S-a dat undă verde depunerii cererilor de finanţare pentru aceste ajutoare. Principiul promovat în acest caz este primul venit, primul servit, în limita fondurilor alocate.
Cererile de finanţare pot fi completate şi electronic - sistem informatic Actionweb, la adresa www. fseromania.ro.

În ziarul de mâine vom reveni cu amănunte privind condiţiile de acordare, cât se acordă şi pentru cine se acordă aceste ajutoare.
comentarii
1 comentarii

De ce nu folositi o parte din bani pentru sustinerea firmelo ce fac export ?
axel
02.04.2009 10:20
Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA