Tribuna
Autorizațiile de construire în regim de urgență, doar pentru poduri, viaducte, drumuri, imobile în pericol de prăbușire, calamități sau evenimente programate
Sorana MAIER
965 vizualizari
Autorizațiile de construire în regim de urgență, doar pentru poduri, viaducte, drumuri, imobile în pericol de prăbușire, calamități sau evenimente programate

Primăria Sibiu va emite, din luna martie, autorizații de construire în regim de urgență, contra unei taxe suplimentare, însă doar pentru cazuri care impun acest lucru și pentru situații clare.

Situațiile în care pot fi eliberate aceste autorizații au fost aprobate joi de Consiliul Local, în cadrul unui regulament privind emiterea autorizațiilor în regim de urgență.

Autorizaţiile de construire în regim de urgenţă pot fi solicitate pentru lucrări de construcții edilitare, instalații, amenajare de căi rutiere efectuate de instituţii publice, companii naționale, persoane fizice sau juridice de drept privat finanţate cu fonduri europene, pentru lucrări de construire pentru construcţii provizorii necesare desfăşurării unei activităţi culturale sau sportive pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.

De asemenea, regulamentul include lucrări de infrastructură mare ce includ viaducte și poduri peste cursurile de apă, căi rutiere sau elemente de infrastructură aeriană efectuate de instituții publice sau companii naționale cu finanțare proprie sau atrasă.

Alte categorii pentru care vor fi eliberate astfel de autorizații de construire sunt lucrări de intervenţie la imobile în pericol iminent de a se prăbuși, justificate prin rapoarte de expertiză și  lucrări de intervenţie de orice fel în caz de calamitate.

În circuitul intern al Primăriei Sibiu, documentele vor ajunge la semnat „în mapă de culoare roșie cu inscripționarea procedură de urgență”.

„Pentru scurtarea la maximum a timpului de emitere fiecărui semnatar i se va aduce la cunoştinţă, din secretariat, despre faptul că este depusă pentru semnare în procedură de urgenţă o autorizaţie de construire. Semnatarii autorizaţiei de construire în regim de urgenţă au la dispoziţie un timp limitat de studiu care, în nicio situaţie, nu va depăși 4 ore”, prevede noul regulament.

 

Taxe suplimentare

 

Odată ce autorizația va fi emisă, solicitantul va fi înștiințat urgent de către angajații Primăriei Sibiu.

În mod obișnuit, o autorizație este emisă în termen de maxim 30 de zile.

Taxele pentru emiterea autorizației în regim de urgență au fost aprobate în luna ianuarie și sutn de 1000 lei + 10% din valoarea autorizației, dacă valoarea investiţiei este de până la 1.000.000 lei, 1000 lei+ 5% din valoarea autorizației, dacă valoarea investiţiei este de până la 5.000.000 lei și 1000 lei + 2.5% din valoarea autorizației, dacă valoarea investiţiei este de peste 5.000.000 lei.

Pe de altă parte, legea prevede că excepție o constituie acele autorizații de construire care sunt emise pentru “lucrări de intervenţii în primă urgenţă” obligatorii în caz de pericol public, avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional și pentru care autorizaţia se emite de către autoritatea administraţiei publice competente, în regim de urgenţă, fără perceperea unei taxe suplimentare.

Posibilitatea de emitere a autorizațiilor în regim de urgență a fost introdusă la nivel național printr-o lege.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia