Tribuna
Fabrica Sevis
Picătura de Carte |
Arhiva Rugului Aprins- Mărturia despre temnița comunistă a Părintelui Vasile Vasilache
Pr. Constantin NECULA
1129 vizualizari
Arhiva Rugului Aprins- Mărturia despre temnița comunistă a Părintelui Vasile Vasilache

Dintre volumele care pot arăta chipul mărturisitor al Bisericii, de curând a apărut unul cu adâncă semnificație pentru zilele pe care le trăim: Părintele Arhim. Vasile Vasilache, În Temniță cu Iisus Hristos- amintiri din închisorile comuniste (Ed. Eikon, București, 2020, 159 pg.). Trebuie să subliniem de la început meritul îngrijitorului ediției, Marius Vasilean, cel care semnează o Notă asupra ediției (pp.7-8) precum și contribuția lui Adrian Nicolae Petcu- Consilier superior la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității- care ne oferă o microbiografie, carte în carte, intitulată Închisorile Arhimandritului Vasile Vasilache (pp. 87-159) o foarte sintetică și valoroasă punere în context a vieții acestui mărturisitor al Evangheliei. Din amintita notă a editorului reținem : „Volumul de față completează în mod fericit cartea de amintiri „De la Antim la Pocrov”, a căreei ultimă ediție, corectată și adăugită, a apărut la Editura Eikon, în Colecția Arhiva Rugului Aprins (2015). Amintirile din închisoare ale Părintelui Vasile Vasilache, fostul Stareț a Mănăstirii Antim în anii ’40, tocmai atunci când se desfășurau acolo întâlnirile Rugului Aprins, sunt prețioase din mai multe perspective, înainte de orice având o valoare de mărturisire și una documentară. Dintre cele două titluri, „O altă lume” și „În temniță cu Hristos”, l-am ales pe cel de-al doilea existent pe pagina întâi a manuscrisului original în limba română – al cărui subtitlu era „Vedea-vor pe Cel ce L-au împuns”- întrucât este cu mult mai adecvat. De altfel, volumul de față reproduce manuscrisul, adăugit, aflat în posesia familiei, iar nu ediția în limba engleză apărută în SUA cu titlul „Another World. Memories from communist” (New York, 1987). Facem precizarea că toate cărțile scrise de părintele după emigrarea în SUA sunt semnate „Vasile Vasilachi”, iar nu „Vasile Vasilache”, așa după cum semnase în România. Întrucât am apelat la manuscrisul românesc, am evitat „grecizarea” și am păstrat numele „Vasile Vasilache”. Mulțumim pe această cale domnului Laurențiu Vasilache, nepotul autorului, fără ajutorul căruia atât personalitatea Părintelui Vasile Vasilache, cât și  a fratelui său de sânge, Părintele Haralambie Vasilache, mort ca un adevărat martir în închisoarea de la Gherla (1962), ar fi fost cu mult mai puțin cunoscute” (p. 7). Memoriile din închisoare- încheiate și consemnate ca atare, după o notă, la 14 august 1985- sunt o sinteză incredibil de realistă asupra pelerinajului prin durere spre Înviere pe care omul lui Dumnezeu îl străbate – începând cu 1959: Arestarea și condamnarea (pp.15-26); Rugăciune din adâncul de suferințe (pp. 27-30); La închisoarea Jilava (pp.31-38); În coloniile de muncă forțată din Luciu-Giurgeni, Ialomița (pp.39-42); La grădină, colonie de muncă forțată (pp.43-46); La spitalul din Constanța (pp. 47-48); La colonia de muncă forțată de la Stoenești (pp.49-52); La închisoarea Gherla (pp.53- 78) și Martor al suferințelor noastre (pp. 79-86). Fragmente dintr-o dramă care nu se transformă într-o tragedie pentru că Părintele, asemeni martirilor dimpreună cu el cuprinși în propria mărturisire, asumă în Hristos toată prigoana, convertește o ură subumană în topitoare a păcatului, din care naște iertarea și iubirea.

            Cum scriam, încă de la început, acestui manuscris îi consemnează „harta” de context istoric Adrian Nicolae Petcu cuprinzând în Închisorile Arhimandritului Vasile Vasilache o serie de date și interpretări necesare acestui chip de lumină al monahismului românesc. Astfel citim Repere biografice (pp.89-91), Stareț la Antim (pp.92- 100), Viețuirea la Neamț-Pocrov (pp.101-114), Ancheta la Securitate (pp. 115-135), Procesul (pp. 136-145), Detenția (pp. 146- 155), Revenirea în slujirea altarului (pp. 155-158). În loc de concluzii (p. 159) încheie un minunat document al demnității creștine, naționale și universale deopotrivă. Un sinaxar al suferinței și răbdării, al învățării prin propria trăire a Evangheliei Domnului Iisus Hristos, o urcare pe Golgota suferinței prin înțelegerea tainei Rugului Aprins.

Din aceeasi categorie
A.D.I. Eco Sibiu

Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

Guitar Meeting

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia