Tribuna
File de calendar, 8 noiembrie
Arhanghelii Mihail şi Gavriil
Preot Nicolae STREZA
1365 vizualizari
Arhanghelii Mihail şi Gavriil
O mare zi de sărbătoare avem noi, ortodocşii în ziua de 8 noiembrie în fiecare an, îi sărbătorim pe cei mai cunoscuţi şi mai intimi prieteni ai noştri din lumea îngerească, pe Mihail şi Gavriil din ceata arhanghelilor.

După Sfântul Dionisie Areopagitul - pe care nu l-am uitat, ci ne-am rugat lui în aceea zi de 3 octombrie, deşi nu l-am învrednicit cu un text publicat, Dumnezeu a creat mai întâi cerul şi apoi pământul. Prin cer teologii înţeleg lumea îngerilor, care cuprinde 9 cete sau corpuri. Aşa cum arată Sfântul Dionisie Areopagitul este vorba de începătorii, îngeri, arhangheli, domnii, puteri, stăpâni, tronuri, serafimi şi heruvimi. Sfântul Dionisie a primit aceste cunoştinţe de la Sfântul Apostol Pavel după ce s-a botezat şi a crezut în Hristos, el care era un filosof din Areopagul Atenei. Ştim că Apostolul Pavel a mărturisit cu modestie că a fost răpit cu trupul până la al 3-lea cer, văzând acolo deosebirile cetelor Sfinţilor îngeri. După ce la botezat pe Dionisie Areopagitul i-a împărtăşit şi lui această experienţă celestă. În cartea "Despre Ierarhia Cerească" Sfântul Dionisie Areopagitul vorbeşte pe larg despre toate cetele îngereşti, despre rostul lor ca mesageri rugători între oameni şi Sfânta Treime. Nu cunoaştem numele multor îngeri ci doar ale acestori arhangheli. Încă Proorocul Davis spune în Psalmul 103: "Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc".
Îngerii sunt minţi, spirite cu înţelegere, înţelepciune, fiinţe de lumină create prin cuvânt de Dumnezeu. Numărul lor îl ştie numai Creatorul. Teologia îngerilor făcută de Dionisie Areopagitul este o teologie a ierarhiei îngereşti în sensul că există o ordine a îngerilor care nu s-a stricat niciodată. De la căderea primilor îngeri pe care Mihail i-a trimis în Iad, nu în nefiinţă ci într-o lume a răului şi a întunericului. Mihail a strigat: "Să stăm bine, să stăm cu frică", cuvinte care sunt cuprinse azi în Sfânta Liturghie. Cu o sabie de foc a pecetluit porţile dintre Rai şi Iad. Mihail este numit şi slujitorul harului şi dreptăţii. Unii teologi spun că atâţia arhangheli a creat Dumnezeu, câte etnii urmau să se nască. Deci în consecinţă fiecare etnie are un arhanghel. (Ne întrebăm care să fie oare arhanghelul românilor?) Puţini sunt creştinii care nu se închină şi nu cinstesc pe Arhanghelul Mihail, mai ales că mari bărbaţi români au primit numele Mihai.
Mihail aşa cum e pictat are o sabie de foc, iar Gavriil are un crin alb în mână. El s-a prezentat Fecioarei Maria şi i-a binevestit că va naşte pe Mesia care va mântuii lumea. Arhanghelilor Mihail şi Gavriil le este încredinţată îndreptarea purtării popoarelor. Ei comunică unor oameni cu dar, să le zicem inventatori, taine pe care Dumnezeu vrea ca oamenii să le pună în fapte.
Noi îi mai numim şi voievozi ai cetelor îngereşti după cum tâlcuieşte Sfântul Maxim Mărturisitorul textele Sfântului Dionisie Areopagitul, despre Mihail ştim că a cântat pentru prima dată imnul: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot plin este cerul şi pământul de mărirea lui!". Iar Gavriil s-a prezentat proorocului Zaharia care va fi tatăl lui Ioan Botezătorul. şi şi-a declinat numele: "Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu" (Luca 1,19); apoi s-a prezentat Fecioarei Maria şi i-a spus că va naşte pe Mesia, care se va numi Iisus. (Luca 1,31).
Aceşti doi Arhangheli sunt cinstiţi împreună cu tot corpul îngerilor sau soborul cetelor îngreşti. Ei au o rânduială de cult plină de teologie în slujba din 8 noiembrie. Troparul lor merită să fie citat: "Mai marilor voievozi ai oştirilor cereşti, Mihaile şi Gavrile, vă rugăm noi nevrednicii ca în rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi cu acoperământul aripilor măririi voastre cele netrupeşti; Păziţi-ne pe noi cei ce ne plecăm cu de-adinsul şi strigăm: Mântuiţi-ne din nevoi ca nişte mai mari peste cetele puterilor de Sus". Iar din Condac să rostim: "Mai marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorii dumnezeieşti măriri, povăţuitorii oamenilor şi căpetenii îngerilor,  cereţi lui Dumnezeu ceea ce ne este de folos şi mare milă".
Tuturor celor care poartă numele Arhanghelilor, bărbaţi şi femei, le dorim sănătate şi la mulţi ani!


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
adi eco

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA