Tribuna
APIA primeşte cererile pentru schema de ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte, până vineri
APIA primeşte cererile pentru schema de ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte, până vineri
© Arhiva TRIBUNA
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aduce la cunoștință producătorilor agricoli că în data de 12 aprilie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253, Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor. Cererile pentru această schemă se depun la Centrele APIA până vineri, 7 iulie, inclusiv.


Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) şi intreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să deţină un efectiv de vaci de lapte de minim trei şi maxim nouă capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii; să fi livrat/ vândut direct minim patru tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA; produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii.
Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de trei capete sau mai mare de nouă capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.


Documente necesare


Cererile vor fi însoțite de următoarele documente, care vor fi prezentate și în original: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii; copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii; extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii. După caz, trebuie să se atașeze copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;
De asemenea, dacă se cere, va mai fi nevoie de: o copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum șase luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017; copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ; dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie. (A. M., I. V.)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia