Tribuna
Sevis
Ajutoare de încălzire pentru familiile cu venituri mici
* dosarele vor fi preluate începând de joi * vor beneficia de ajutor familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei *
În funcţie de venituri
Dosarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică în sistem centralizat, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010 vor fi preluate începând din 8 octombrie de către Primăria MunicipiuluI Sibiu, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, se arată într-un comunicat al Primăriei MunicipiuluI Sibiu.
Familiile şi persoanele singure, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Sibiu, cu venituri nete lunare pe membru de familie până la 615 lei RON inclusiv, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social pot beneficia lunar de ajutor pentru încălzirea locuinţei diferenţiat în raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale persoanei singure respectiv ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Sprijin pentru familii
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului (proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către titularul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani) însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia şi a documentelor doveditoare privind componenţa familiei precum şi a tuturor veniturilor nete realizate de membrii acesteia, în luna anterioară depunerii cererii. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii familiei se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre de guvern.
Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS), din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, va asigura tipărirea formularelor şi transmiterea lor furnizorilor de energie termică în sistem centralizat de pe raza municipiului Sibiu (S.C. Centrale Termice S.A., SC Nuonsib SRL) în vederea distribuirii lor către titularii de contract prin asociaţiile de proprietari/ chiriaşi începând cu data de 8 octombrie 2009.
Furnizorii de energie termică menţionaţi mai sus vor preda formularele completate şi însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei precum şi a tuturor veniturilor nete realizate de membrii acesteia, la Serviciul Public de Asistenţă Socială până la data de 31 octombrie 2009.
Formulare speciale
Serviciul Public de Asistenţă Socială va asigura distribuirea formularelor către familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale/lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri începând cu data de 8 octombrie 2009, la sediul serviciului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, camerele 2 şi 20 în programul de lucru, luni-vineri, între orele 8 – 18, urmând ca familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei să depună cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, la sediul serviciului, până la data de 31 octombrie 2009.
Serviciul Public de Asistenţă Socială va acorda informaţiile necesare privind completarea cererilor, modificarea/încetarea dreptului la ajutor şi orice alte informaţii privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prin ghişee deschise la sediul serviciului - camerele 2 şi 20 - în programul de lucru al acestora, precum şi la numerele de telefon 208932 şi 208926, se arată într-un comunical al Primăriei MunicipiuluI Sibiu.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia SPAS poate efectua anchete sociale prin sondaj sau în urma sesizărilor primite.
Documente necesare
1. Documente doveditoare privind componenţa familiei, în xerocopie :
- pentru cetăţenii români, cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Sibiu: buletin de identitate, carte de identitate, carte provizorie de identitate, certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani ;
- pentru cetăţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, document de identitate.
2. Documente doveditoare privind veniturile permanente nete realizate de familie sau persoana singură : orice document oficial care atestă venitul net declarat în declaraţia pe propria răspundere - adeverinţe angajator cu veniturile nete permanente realizate din salarii şi alte drepturi salariale cu menţionarea acordării/neacordării tichetelor de masă, cupoane pensii, cupoane indemnizaţii şi stimulente, adeverinţe burse elevi/studenţi, alte documente privind alte venituri permanente nete realizate şi declarate exceptând veniturile realizate din alocaţiile de stat care se declară dar nu se prezintă documentul doveditor.
3. Alte documente : xerocopie factură gaze naturale pentru verificarea codului clientului, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/chiriaşi de luare în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei pentru utilizatorii de energie termică în sistem centralizat (pentru persoanele care nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa la locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei – titularului cererii cu menţionarea numărului de persoane cu care acesta locuieşte).
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie este de până la 155 lei, ajutorul este de 262 lei, pentru venituri de 155,1 – 210 lei, ajutorul este de 162 lei, la 210,1 – 260 lei este 137 lei, la 260,1 – 310 lei se acordă 112 lei, la 310,1 – 355 lei este 87, la venituri de 355,1 – 425 lei, ajutorul ajunge la 62 lei, între 425,1 – 480 lei este 44 lei, între 480,1 – 540 lei este 31 lei, iar pentru cei cu venituri între 540,1 - 615 lei este 19 lei.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie este de până la 155 lei, ajutorul este de 54 lei, pentru venituri de 155,1 – 210 lei, ajutorul este de 48 lei, la 210,1 – 260 lei este 44 lei, la 260,1 – 310 lei se acordă 39 lei, la 310,1 – 355 lei este 34, la venituri de 355,1 – 425 lei, ajutorul ajunge la 30 lei, între 425,1 – 480 lei este 26 lei, între 480,1 – 540 lei este20lei, iar pentru cei cu venituri între 540,1 - 615 lei este 16 lei.
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 01 noiembrie 2009- 31 martie 2010 este de 58 lei.
Plata acestor ajutoare se va realiza lunar şi nu în sumă totală la începutul sezonului rece.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat
În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie este de până la 155 lei, ajutorul este de 90 lei, pentru venituri de 155,1 – 210 lei, ajutorul este de 80 lei, la 210,1 – 260 lei este 70 lei, la 260,1 – 310 lei se acordă 60 lei, la 310,1 – 355 lei este 50, la venituri de 355,1 – 425 lei, ajutorul ajunge la 40 lei, între 425,1 – 480 lei este 30 lei, între 480,1 – 540 lei este20lei, iar pentru cei cu venituri între 540,1 - 615 lei este 10 lei.
comentarii
5 comentarii

Mi-am facut venitul mediu si mi-a iesit 616,67 cu 2 lei mai putin ma incadram
Off.......
Eu sunt bogat
08.10.2009 14:14
ajutorul se da in fiecare luna sau o singura data? anul trecut am luat o singura data inainte de sarbatori
dragoi daniela
03.11.2009 22:24
Mama locuieste impreuna cu familia fratelui meu si s-a dus la primarie sa ceara lamuriri.Aici i s-a spus sa aduca documente si pentru membrii familiei fratelui meu adic ase incalzesc toti 4 la o singura soba.Va dati seama de jmecherie-ca sa nu acorde 2 ajutoare ,pentru mama separat ca pensionara si pentru fratele meu separat ca angajat .Asta face PDL-ul nu acorda un ajutor ca sa te ajute ci ca sa te amageasca-anul trecut au luat separat ajutorul de incalzire dar anul acesta au schimbat macazul PDL-ul fiele tarina grea ca si greutatile cu care ne confruntam
Olteanu Dumitru
08.11.2009 09:35
as vrea sa stiu cand ne dau bani
rodica
23.11.2009 17:11
noua iarna asta ne-a dat cate 500 de mii in 3 rate si atat nu am nici un venit,adica 150 ron
viviana
11.04.2010 10:56
Din aceeasi categorie
PORTAL MEDICAL

Postare anunturi

venactiv

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia