Tribuna
Agenda vieţii spirituale
Gh. DOBRIN
872 vizualizari
Agenda vieţii spirituale

* Suntem în săptămâna a 25-a după Rusalii. Sf. Ev. Luca, în Lc. 10, 25-37, ne spune că la Mântuitorul a venit un învăţător de lege ca să-l ispitească şi care L-a întrebat: "Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?". Răspunsul Mântuitorului a fost: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?"
La care acesta a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi".
"Drept ai răspuns"  - îi zice Mântuitorul - "fă aceasta şi vei fi viu".
Dar acesta, ca fiu al veacului său, în care ura şi dispreţul pentru celelalte popoare predominau, a întrebat: "Şi cine este aproapele meu?".
Atunci Iisus Domnul îi va răspunde indirect prin una din cele mai frumoase şi înduioşătoare pilde. Este vorba despre Pilda Samarineanului milostiv.
Această pildă ne spune că "un om se cobora de la Ierusalim şi a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat, l-au rănit, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe acea cale şi văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, a trecut şi un levit şi văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi văzându-l, i s-a făcut milă; apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin şi punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi i-a purtat de grijă".
Pilda era uşor de înţeles, iar Iisus este cel care îl întreabă pe învăţătorul de lege: "Care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?". Răspunsul nu putea fi altul decât cel dat: "Cel care a avut milă de el". Şi Iisus i-a zis: "Mergi şi fă şi tu asemenea".
Pe lângă iubirea pentru Dumnezeu, Mântuitorul ne porunceşte prin aceste cuvinte să iubim pe aproapele nostru. Mântuitorul nu numai ne-o porunceşte, ci El însuşi ne-a dovedit-o prin pilda vieţii Sale.
Iubirea aproapelui este necesară ca şi iubirea lui Dumnezeu, ele neputând exista una fără cealaltă. De aceea, Sf. Ap. Ioan ne spune: "Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească". (I In. 4, 20)
Omul îşi arată demnitatea sa de om, de chip al lui Dumnezeu numai atunci când dovedeşte prin fapte iubirea sa pentru aproapele. Numai punând în lucrare iubirea pentru semenii noştri ne arătăm superioritatea noastră, fiindcă ne asemănăm cu Dumnezeu, Care este iubire. (I In. 4,8)
Cu cât dăruieşti mai mult cu atât te îmbogăţeşti sufleteşte, cum ne spune pr. Nicolae Steinhardt. "Dăruind vei dobândi". Iubirea fiind "brăţara de aur a sufletului", care dă omului nobleţe şi măreţie.
Supremaţia omului străluceşte acolo unde domneşte iubirea. Căci numai iubirea are puterea de a transforma un om rău în unul bun, un păcătos în sfânt. Ea este cheia de aur, care este în stare să deschidă poarta Împărăţiei cerului.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia