Tribuna
PNL
ADVERTORIAL: Sibienii au nevoie de pieţe agroalimentare moderne
ADVERTORIAL: Sibienii au nevoie de pieţe agroalimentare moderne
În scopul desfăşurării unui comerţ civilizat şi asigurarea protecţiei populaţiei din punct de vedere al igienei, PRO România-filiala Sibiu susţine necesitatea efectuării de investiţii în proiecte de modernizare a pieţelor agroalimentare din municipiul Sibiu, care sunt depăşite atât din punct de vedere al infrastructurii, cât şi al amenajărilor.

 

Pentru cetăţenii din municipiul Sibiu, pieţele agroalimentare sunt locurile unde ei preferă să-şi "facă piaţa", mai ales la final de săptămână, când dispun de timpul necesar pentru a-şi alege produsele după posibilităţile financiare pe care le deţin.

Cele două pieţe (Cibin şi Rahova) nu sunt adaptate cerinţelor şi vremurilor, condiţiile meteo înrăutăţind foarte mult funcţionarea acestora şi oamenii sunt nevoiţi să îndure frigul sau căldura insuportabilă, vara, mizeria şi disconfortul pentru a-şi vinde marfa. Aici îşi aduc recolta producătorii din satele din zonă, şi nu numai, fiind principalele puncte de desfacere şi uneori singura posibilitate reală de a face un ban cinstit pe urma produselor obţinute cu efort.

Dotarea pieţelor agroalimentare cu opţiunea de a plăti cu cardul nu a contribuit la creşterea vânzărilor de produse ale producătorilor agricoli şi, mai ales, nu a venit în sprijinul desfăşurării activităţilor specifice pieţelor agroalimentare, al nevoii acute de modernizare a infrastructurii comerciale care să aducă un nou stil de comerţ: modern, dinamic şi adaptat cerinţelor actuale.

Nu este de mirare că, pe ici pe colo, pieţele agroalimentare au fost înlocuite de micile ”supermarket-uri de cartier” (a se vedea, în special, B-dul Mihai Viteazu), unde sibienii deranjaţi de traficul infernal din municipiu care generează criză de timp, pot merge să cumpere, contra unor preţuri cu 30-50% mai mari, produsele agroalimentare de care au trebuinţă. De asemenea, faptul că pieţele sibiene sunt ocupate, în cea mai mare parte, de intermediari (agenţi economici autorizaţi) şi nu de producătorii reali (particulari) face ca preţurile să salte sistematic, ori de câte ori aceştia pot specula ceva.

Cu toate că, printre sarcinile concesionarului S.C. PIEŢE SIBIU S.A. se regăseşte şi cea privitoare la ”prestarea serviciilor de calitate tuturor utilizatorilor, creându-le condiţiile necesare pentru desfăşurarea unui comerţ în conformitate cu prevederile legale”, la ”faţa locului” se poate constata că îmbunătăţirile aduse în structura şi condiţiile de muncă din pieţele sibiene sunt neînsemnate şi nu se ridică la nivelul minim în ceea ce priveşte standardele practicate şi calitatea serviciilor oferite, cât şi spaţiile de depozitare, sortare şi vânzare existente.

Aşa cum reiese din Rapoartele administratorilor şi cele ale directorului general, S.C. PIEţE SIBIU S.A.a încheiat, de fiecare dată, profitabil, însă conducerea societăţii nu a iniţiat  realizarea vreunei lucrări de modernizare ori investiţii majore din resurse proprii, pentru ca pieţele agroalimentare să devină spaţii comerciale moderne şi eficiente pentru toţi locuitorii municipiului şi să asigure confortul şi condiţiile necesare atât comercianţilor cât şi cumpărătorilor.

Deşi S.C. PIEţE SIBIU S.A. îşi desfăşoară activitatea principală în domeniul administrării pieţelor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Sibiu şi ar trebui să se canalizeze spre dezvoltarea, întreţinerea şi  funcţionarea acestora, regăsim în portofoliul activităţilor societăţii lucrări de construcţii şi de întreţinere şi curăţare auto.

Nu este de mirare că obiective precum realizarea unor lucrări de extindere şi modernizare a pieţelor, monitorizarea cerinţelor clienţilor în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor oferite acestora ori îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi de mediu, retehnologizarea întregii activităţi desfăşurate de S.C. PIEŢE SIBIU S.A. prin achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate, sunt aspecte ce nu sunt luate în seamă.

Menţinerea unui mediu curat şi igienic din toate punctele de vedere, promovarea stilului de viaţă bazat pe consumul de alimente româneşti tradiţionale, cât mai curate şi produse chiar în zona Sibiului, de către comunitatea noastră sunt aspecte pe care fiecare cetăţean sibian le doreşte să se concretizeze.

Nu putem fi de acord, nu ne place că auzim şi vedem promisiuni, în general, referitor la dezvoltarea şi comercializarea unor servicii de un înalt nivel calitativ, la un raport optim calitate/preţ destinat producătorilor şi comercianţilor. Faptele lipsesc în întregime şi drept consecinţă uneori suntem nevoiţi să cumpărăm produse agroalimentare îngheţate pe timpul iernii (legumele, zarzavaturile etc.) ori aflate în stare de degradare, pe timpul verii.

În virtutea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, acţionariatul (municipiul şi judeţul Sibiu) deţine prerogativele privind elaborarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane astfel încât să fie pusă în practică ideea modernizării şi dotării cu toate facilităţile necesare a pieţelor agroalimentare din municipiul Sibiu.

Demersul PRO România-filiala Sibiu vine în sprijinul comunităţii şi, implicit, al acţionariatului societăţii, propunând spre examinare următoarele soluţii:

  • iniţierea de proiecte de modernizare a infrastructurii, menite să asigure un cadru modern, atât din punct de vedere comercial, cât şi sub aspectul siguranţei şi sănătăţii publice, respectând totodată tradiţia locului iar producătorii să fie încurajaţi să vândă în pieţe produsele cultivate în grădina proprie;

  • întocmirea de către directorul general al S.C. PIEŢE SIBIU S.A. a unui Program anual şi multianual de investiţii care să fie înaintat spre avizare şi aprobare Consiliului de Administraţie respectiv Adunării generale a acţionarilor şi autorităţilor publice tutelare, odată cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, program care să cuprindă obiective concrete legate de creşterea gradului de atractivitate a municipiului Sibiu pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate în pieţele agroalimentare din municipiu şi diversificarea serviciilor prestate;

  • pentru protejarea producătorilor, comercianţilor şi a mărfurilor acestora, chiar şi a cumpărătorilor, faţă de manifestările climatice extreme se impune elaborarea unui cuprinzător program de investiţii prin atragerea de fonduri europene, program capabil să satisfacă atât cererea clienţilor actuali cât şi a celor potenţiali, prin proiectarea unei infrastructuri moderne;

  • managementul societăţii să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al acesteia, respectiv consolidarea poziţiei pe piaţa concurenţială a prestatorilor de servicii de piaţă având la bază îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi creşterea profitabilităţii societăţii;

  • accentul să se pună pe promovarea pieţei producătorilor, pentru a mânca sănătos şi direct de la aceştia, întrucât practica actuală de interpunere a cel puţin doi intermediari (angrosist + detailist) între producător şi consumator face ca beneficiile să ajungă într-o mică proporţie la producători şi diminuează motivaţia de investiţii a acestora;

  • având în vedere tendinţa de concentrare a ofertei de produse agroalimentare la nivelul Uniunii Europene, este important ca producătorii să-şi planifice oferta şi să se adapteze mai bine la cererea pieţei (cantitate, calitate, ritmicitate şi respectarea principiilor de trasabilitate etc), promovând ”agresiv” produsele româneşti, mărcile locale etc.

În concluzie, pieţele agroalimentare trebuie să îşi găsească locul şi utilitatea pentru care au fost construite şi să îşi dovedească viabilitatea, anume aceea de creare a posibilităţii de desfacere şi comercializare a produselor, în condiţii civilizate, fără intermediari, pentru producătorii agricoli de pe întreg teritoriul judeţului Sibiu şi nu numai.

 

Biroul de presă PRO România Sibiu

Partidul PRO România

Organizaţia Judeţeană Sibiu

facebook.com/proromania.sibiu

 

www.proromania.ro

Telefon 0723611953

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia