Tribuna
Adio parcare gratis în „supraetajata” din Hipodrom. Cât va costa un loc
Adio parcare gratis în „supraetajata” din Hipodrom. Cât va costa un loc

 Prima parcare supraetajată din Sibiu, dată în folosință în cartierul Hipodrom în această primăvară, este utilizată, de mai bine de o jumătate de an, gratuit. Reprezentanții Primăriei au declarat încă de la începutul demarării investiției că acest spațiu va putea fi folosit contra cost, urmând să se stabilească tarifele. Acest lucru s-a și întâmplat, iar proiectul supus dezbaterii publice va trebui să primească votul aleșilor locali. Până în 14 octombrie, sibienii pot depune în scris sugestii privind proiectul ce stabilește Regulamentul de funcționare al parcării supraetajate din Hipodrom.

 

Deocamdată, locuitorii din Hipodrom se mai pot bucura de parcarea gratuită în construcția supraetajată, probabil până în luna decembrie, dat fiind calendarul care trebuie urmat pentru adoptarea HCL ce va reglementa funcționarea acestui spațiu. 

 

Cât va costa parcarea în Hipodrom

 

Potrivit Regulamentului de funcționare, din proiectul supus dezbaterii publice, pe care sibienii îl pot citi pe site-ul oficial www.sibiu.ro(https://www.sibiu.ro/ro2/hotarari/proiecte_dezbatere/2022/pro_hot_dez_26.09.2022.pdf), un locuitor din zonă, persoană fizică, își va putea rezerva un loc de parcare în schimbul unei taxe de 720 lei/ an, vizitatorii vor plăti 1leu/oră, iar cei ce nu doresc să aibă un loc rezervat trebuie să achite 100 lei/lună. În același document sunt explicate toate condițiile pentru utilizarea parcării supraetajate, atât pentru posesorii de autoturisme, cât și pentru cei de motociclete, scutere sau biciclete.

 

Redăm mai jos principalele informații din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a parcării publice supraetajate din municipiul Sibiu, cartier Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu

 

CONDIŢII GENERALE

Art.1 (1) Prezentul Regulament reglementează accesul şi parcarea autovehiculelor în parcarea publică supraetajată din cartierul Hipodrom III. Capacitate locuri de parcare: 319 auto, 22 moto, 33 biciclete.

(2)        Locul de parcare este locul special amenajat în parcarea supraetajată delimitat prin marcaje rutiere, destinat staţionării unui singur autovehicul.

(3)        Parcarea este destinată pentru utilizarea acesteia prioritar de către rezidenţii imobilelor situate în perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii - Nicolae lorga. - conform Anexă nr.1, la prezentul regulament.

De asemenea poate fi utilizată şi de către vizitatorii care se deplasează în alte scopuri în această zonă a cartierului.

(4)        Ridicarea tichetului la intrarea în parcare, precum şi accesul pe bază de abonament, implică acceptarea şi respectarea în totalitate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării.

(5)        în sensul prezentului Regulament, riveran este persoana fizică care are domiciliul in zona delimitată de străzile Mihai Viteazu - Rahovei - Oştirii - Nicolae lorga.

 

Secţiunea 1. Regulamentul de acces în parcare

Art.2 (1) Programul de funcţionare este de luni până duminică între orele 0:00 - 24:00.

(2)         Accesul şi parcarea este permisă în limita locurilor disponibile:

-     autovehiculelor fără remorcă (care au o înălţime de maxim de 2,00 m şi masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 t);

-          motocicletelor şi scuterelor (pe locurile special amenajate).

(3)        Accesul se poate realiza de către deţinătorii autovehiculelor, persoane fizice sau persoane juridice. Intrarea şi ieşirea din parcare se realizează pe căile de acces special amenajate şi prevăzute cu sistem de bariere.

(4)         Intrarea se realizează astfel:

-        utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, cu locuri rezervate vor parca la subsol, etajul 1, etajul 2 sau etajul 3.

-        utilizatorii cu abonament, pe bază de carduri de acces, fără locuri rezervate, vor parca numai la parter sau pe terasa parcării, în limita locurilor disponibile.

-        vizitatorii, pe baza de tichet cu cod de bare eliberat la bariera de intrare, vor parca numai la parter sau pe terasa parcării, în limita locurilor disponibile.

(5)         Durata maximă de staţionare pentru autovehiculele parcate pe baza de tichet cu cod de bare eliberat la bariera de intrare, este de maxim 24h. După expirarea acestei perioade, conducătorul auto este obligat să părăsească parcarea.

(6)         Parcarea gratuită a bicicletelor se va realiza la subsolul parcării în spaţiul special amenajat (capacitate 33 locuri), asigurând bicicleta prin dispozitive proprii la rastele.

Art.3 Funcţionarea sistemului constă în:

a)         Oprirea în faţa barierei, citirea numărului de locuri de parcare libere, scanarea cardului de acces (în cazul utilizatorilor cu abonament) sau apăsare pe buton (în cazul vizitatorilor, pentru eliberare şi ridicare tichet de acces cu cod de bare). Accesul este interzis în cazul în care afişajul de locuri de parcare indică că nu mai sunt locuri libere.

b)        Ridicare barieră şi acces în parcare, la nivelul corespunzător celor două categorii: abonamente cu locuri rezervate şi abonamente fără locuri rezervate sau vizitatori.

c)          Staţionare în parcare

d)         La sfârşitul staţionării (în cazul vizitatorilor) se scanează tichetul de acces cu cod de bare la automatul de plată, se achită suma fişată pe ecranul automatului şi se validează tichetul.

e)         După validare, în termen de 10 minute, se părăseşte parcarea, se scanează tichetul validat la cititorul de la barieră şi se ridică bariera.

f)          La sfârşitul staţionării (în cazul utilizatorilor cu abonament) se scanează cardul de acces la cititorul de la barieră şi se ridică bariera.

g)        Staţionarea autovehiculelor şi ieşirea acestora într-un interval de 10 minute este gratuită.

Art.4 Locurile de parcare din incinta parcării amenajate pentru persoane cu handicap pot fi utilizate gratuit, în baza deţinerii unui card legitimaţie valabil emis pentru persoane cu handicap, conform Legii 443/2006.

 

Secţiunea 2 TARIFE, CRITERII Şl PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE 

Art. 5

Tarife:

(1)          Tarifele percepute în parcarea supraetajată Hipodrom sunt următoarele:

5.1.1               Abonament loc parcare rezervat (Subsol, Etaj 1, 2, 3):

AUTO (212 locuri) - persoane fizice 720 lei / auto / an

- persoane juridice 1440 lei / auto / an

MOTO (15 locuri) - persoane fizice/juridice 360 lei / moto / an

5.1.2                Abonament fără loc de parcare rezervat (Parter, Terasă):

AUTO (97 locuri) - persoane fizice/juridice 100 lei / auto / lună

MOTO ( 7 locuri) - persoane fizice/juridice 50 lei / moto / lună

5.1.3                      Tarif parcare pentru vizitatori (Parter. Terasă) pe bază de tichet emis de către sistemul de intrare cu barieră:

AUTO/MOTO -1 leu/lh

Se acorda până la sfârşitul anului în curs, pentru luni calendaristice şi se achita semestrial în lunile ianuarie şi iulie, până în data de 15 a lunii sau de la luna acordării. Neplata duce implicit la anularea rezervării locului de parcare.

(2)      Contravaloarea tarifului pentru staţionarea autovehiculelor vizitatorilor în parcarea supraetajată Hipodrom III - zona B-dul Mihai Viteazu, se calculează automat în funcţie de durata de staţionare, intervalul minim taxabil fiind de 1 oră, indivizibil.

(3)      încărcarea vehiculelor electrice la spaţiile special amenajate (capacitate 8 locuri) se va realiza contracost. Tariful este reglementat de H.C.L. 101/2022.

Art. 6 Criterii de atribuire a abonamentelor:

(1)          Solicitanţii pentru a fi eligibili în vederea solicitării şi deţinerii unui loc de parcare rezervat trebuie să nu figureze pe parcursul anului în curs cu datorii la Direcţia Fiscală Locală (impozite, taxă de salubritate, amenzi, etc.).

(2)          Abonamentele se emit cu prioritate pentru proprietarii autovehiculelor persoanele fizice/juridice care au domiciliul/sediul în blocurile definite la art. 1 alin. 3, în ordinea următoarelor criterii:

A.  Pentru abonamente cu loc rezervat individual:

1.   persoanelor fizice care au domiciliul stabil:

-     deţin autovehicul în proprietate:

1.1 înmatriculat pe domiciliul

1.2 înmatriculat pe o adresă diferită din municipiul Sibiu

1.3 înmatriculat pe o adresă diferită (din afara municipiul Sibiu)

-     utilizează un autovehicul:

1.4 înmatriculat pe persoanelor juridice rezidenţiale, conform declaraţilor din baza de date de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu (nu desfăşoară activitate la sediu)

1.5 înmatriculat în municipiul Sibiu, pe o persoană fizică (conform dovadă legală)

1.6 înmatriculat în municipiul Sibiu, pe o persoană juridică (conform dovadă legală)

1.7 înmatriculat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană fizică (conform dovadă legală)

1.8 înmatriculat (din afara municipiul Sibiu), pe o persoană juridică (conform dovadă legală)

2.   persoanelor fizice care au viză de reşedinţă (flotant):

-     deţin autovehicul în proprietate:

-     conform celor precizate la punctele 1.2 şi 1.3

-     utilizează un autovehicul:

-     conform celor precizate la punctele 1.4 -1.8

3.   persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al doilea autovehicul:

-     deţin autovehicul în proprietate:

-     conform celor precizate la punctele 1.1 -1.3

-     utilizează un autovehicul:

- conform celor precizate la punctele 1.4 -1.8

4.   persoanelor fizice care solicită loc de parcare pentru cel de-al treilea, patrulea, etc. autovehicul, se parcurg criteriile de la punctul 1, pentru fiecare autovehicul suplimentar

5.   persoanelor juridice nerezidenţiale conform declaraţiilor din baza de date de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu (care îşi desfăşoară activitatea la sediu) şi deţin autovehicul în proprietate.

B.  Pentru abonamente fără loc rezervat

-     persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliu / reşedinţă sau sediu în zona definită la iitera A.

Art. 7 Procedură de atribuire a abonamentelor pentru loc rezervat

(1) în baza unei programări online (pe site-ul S.P.A.D.P.P., spadpp.sibiu.ro), în prealabil, cererile pentru abonamente se pot depune doar la ghişeul nr.3, dedicat acestei proceduri, de la sediul S.P.A.D.P.P. din Piaţa Mică, nr.22.

(2) Programările online se pot realiza în perioada 15-31 decembrie.

(3) Cererile la ghişeu se pot depune în primele 10 zile lucrătoare din anul pentru care se solicită abonamentul, cu respectarea datei/orei conform programării online. Neprezentarea la ghişeu la data şi ora rezervată de solicitant, în calendarul aplicaţiei de programări online, duce la anularea rezervării şi implicit a posibilităţii de a depune cererea.

(4) Prin excepţie pentru anul 2022 şi 2023, perioadele vor fi următoarele:

-            Programări online pentru prezentarea la ghişeu se efectuează în perioada:

01.11.2022                    (de la ora 09:00) - 15.11.2022 (până la ora 24:00)

-            Perioadă depunere cerere la ghişeu, conform progrămării online:

16.11.2022                    - 30.11.2022 (10 zile lucrătoare)

(5) Plata pentru abonamente va fi realizată astfel:

-     în momentul depunerii cererii, în limita locurilor alocate, pentru cei care îndeplinesc criterile prevăzute la art. 6, alin. 1, lit. A subpunctele 1.1, 1.2, 1.3

-     ulterior (după finalizarea depunerii cererilor la ghişeu), în limita locurilor rămase disponibile, pentru celelalte categorii, prin departajare aplicând în ordine toate criterile stabilite la art. 6, respectiv numărul de înregistrare a cererii în situaţia îndeplinirii aceloraşi criterii.

-     la ghişeu pentru perioada rămasă din anul 2022

-     online sau ghişeu, până în data de 15 ianuarie pentru anul 2023 (păstrând acelaşi loc de parcare rezervat şi fără a mai fi necesară depunerea unei noi cereri)

(6) Alocarea locurilor rezervate se face în ordine crescătoare a nivelului de parcare şi numărului locului de parcare, în momentul efectuării plăţii.

(7) Se va realiza o listă de aşteptare, pentru următoarele situaţii care pot să apară:

-     depunere mai multor solicitări faţă de numărul locurilor de parcare alocate

-     depunerea de noi solicitări pe parcursul anului (noi locatari, achiziţionare autovehicule, etc.)

(8) Cererile de pe lista de aşteptare se vor soluţiona, alocând loc de parcare rezervat, în ordinea listei (care se actualizează permanent în funcţie de criterii, respectiv numărul de înregistrare a cererii în situaţia îndeplinirii aceloraşi criterii) în situaţia în care se vor elibera locuri de parcare rezervate (renunţare, neachitare tarif în termenul stabilit, utilizare necorespunzătoare, alte situaţii). Pentru transparenţă, lista actualizată va fi publică pe site-ul SPADPP, respectând condiţiile GDPR.

(9) Cardul de acces asociat abonamentului corespunzător unui număr de înmatriculare, nu este transmisibil”

Sunt prevăzute și amenzi

Tot în Regulament sunt prevăzute și sancțiuni pentru diferite abateri precum înstrăinarea cardului de acces sau pătrunderea în parcare fără tichet:

„Art.13(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 lei la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

a)  accesul în parcare fără tichet de acces cu cod de bare sau fără a respecta regulamentul de acces (intrare/ieşire după alt autovehicul) sau cu card de acces destinat altui autovehicul;

b)  permiterea accesului (intrare/ieşire) în baza cardului, pentru alt autovehicul neautorizat;

c)   accesul în parcare, a autovehiculelor cu masa totală maxim autorizată de peste 3,5t, cu înălţimea maximă de 2,00 m sau autovehiculelor cu remorcă, cu excepţia celor autorizate de Primăria Municipiului Sibiu;

d)  accesul sau parcarea autovehiculelor dotate cu sistem de alimentare GPL;

e)  parcarea autovehiculelor mai mult de 24 h, cu excepţia autovehiculelor care deţin abonamente valabile doar în parcarea supraetajată din Hipodrom

f)    oprirea sau staţionarea autovehiculelor în parcare pe două sau mai multe locuri de parcare, în spaţii neamenajate ca locuri de parcare sau pe căile de circulaţie (inclusiv în scopul efectuării plăţii la automatele de plată);

g)  parcarea autovehiculului pe alt loc de parcare decât cel rezervat, în baza abonamentului;

h)  parcarea autovehiculului de către vizitatori pe locurile de parcare rezervate;

i)    ocuparea locurilor pentru parcare cu autovehicule avariate, mai mult de 30 de zile;

j)    ocuparea cu alt tip de autovehicule a locurilor de parcare rezervate încărcării autovehiculelor electrice sau cu autovehicule electrice care nu efectuează operaţiunea de încărcare a vehiculului;

k)   ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule expuse pentru vânzare, în scopuri publicitare sau comerciale;

l)   completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autovehiculelor, efectuarea de reparaţii, lucrări de întreţinere la autovehicule (de ex. - spălare, curăţare, umplere cu ulei sau carburant, etc.) sau utilizarea de substanţe inflamabile sau periculoase;

m) fumatul sau utilizarea focului deschis sub orice formă şi aruncarea gunoiului sau a deşeurilor în afara spaţilor amenajate din incinta sau din prejurul parcării;

n)  deteriorarea dotărilor parcării sau utilizarea în mod necorespunzător a bunurilor din incinta parcării;

o)  desfăşurarea de diverse activităţi sau accesul pe acoperişul verde, a persoanelor neautorizate în incinta parcării;

p)  lăsarea în parcare sau în autovehicule a animalelor de companie nesupravegheate;

q)  părăsirea autoturismului parcat cu motorul în funcţiune;

r)   accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare;

s)   nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor.

(2)        în cazul în care se pierde sau se deteriorează tichetul de acces cu cod de bare, conducătorul auto este obligat să achite tichetul contravenţional în suma de 50 lei la unul din automatele de plată situate la intrările pietonale în parcare.

(3)        în cazul pierderii sau deteriorării cardului de acces se va putea elibera un nou card contra taxei de 100 lei.

Art.14 Pe lângă sanţiunile contravenţionale principale stabilite în prezentul Regulament, se pot aplica şi următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a)  blocarea accesului;

b)  anularea cardului de acces, respectiv a abonamentului.

Art.15 Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se constată prin procese verbale de constatare şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice sau persoane juridice.

Art.16 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu”.

(D.B.)

 

 comentarii
4 comentarii

Cine parcheaza acolo sa plateasca si sa nu se mai vaite ca nu sunt locuri de parcare in oras.
Teo
26.09.2022 16:39
Este timpul ca toti juvetii veniti in ultimii ani in oras sa fie obligati sa cumpere loc de parcare .
io
26.09.2022 21:24
Si acum o sa inceapa majoritatea sa se planga: ca e prea scump, ca de ce nu le ofera primaria...ca reptilieni, sosonci...si masoni...ca ei vor moca...
miniME
27.09.2022 14:11
Parcarea a fost construita din taxele sibienilor,deci ar trebui sa fie gratuita,dar Primaria vrea sa dea un ciolan mai grasut de ros angajatilor ei.Am fost prin institutiile Primariei,angajatii sant amabili si saritori,lucreaza intr-un mediu luxos , sant curati imbracati chiar doamnele foarte aranjate.Se vede ca Sibiul e un oras la standarde UE.
ION
28.09.2022 01:40
Din aceeasi categorie
Q House

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Magazin
Licitatie publica

ACCENT MEDIA