Tribuna
ADI ECO dă vina pe Primăria Sibiu pentru noile tarife de colectare a deșeurilor
Laura BUCIU
2716 vizualizari
ADI ECO dă vina pe Primăria Sibiu pentru noile tarife de colectare a deșeurilor

În urma apariției în spațiul public a unor informații despre contracte și servicii, acuzatoare la adresa ADI ECO, am solicitat Asociației de Dezvoltare Intracomunitară ECO Sibiu un punct de vedere. De asemenea, reprezentanții Asociației au răspuns și la întrebările care stau pe buzele a numeroși sibieni, referitoare la modul de calcul al taxei de salubritate din noul regulament, cine a stabilit-o și dacă este normal ca o familie numeroasă să plătească taxă la fel ca un singur locatar al unui imobil.

 

ADI ECO admite contractul de consultanță cu una din firmele lui Răzvan Blid

 

Săptămâna trecută, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ADI ECO ar fi încheiat un contract de consultanță cu firma unui personaj mai puțin cunoscut sibienilor, Răzvan Blid. Pentru o corectă informare am solicitat ADI ECO informații în acest sens.

Referitor la existenţa unui contract de consultanţă între ADI ECO Sibiu şi una dintre firmele lui Răzvan Blid, respectiv Seneca & Savy Concept SRL, reprezentanții ADI ECO au precizat că a fost încheiat, de către Asociație, un contract de consultanţă cu SC Seneca & Savy Concept SRL în urma unei proceduri de cerere de ofertă, procedură în cadrul căreia au fost solicitate patru oferte de la firmele de consultanţa SC Ramboll South East Europe SRL, SC EPMC Consulting SRL, SC Volftech Eng. SRL şi SC Seneca & Savy Concept SRL. „Contractul a fost atribuit societăţii SC Seneca & Savy Concept SRL pe baza criteriului preţul cel mai scăzut, valoarea contractului fiind de 95.000 lei. Obiectul contractului încheiat la data de 17.10.2019 este legat de servicii de consultanţă pentru întocmirea a 4 Studii de oportunitate şi 4 Strategii de contractare, necesare în vederea elaborării a 4 documentaţii de licitaţie publică. Din valoarea contractată până la data prezentei s-au livrat şi recepţionat 3 Studii de oportunitate şi 3 Strategii de contractare, în valoare de 70.000 lei. În ceea ce priveşte societatea Presidius Systems SRL (o altă firmă a lui Răzvan Blid cu care ar fi încheiat contract de consultanță SOMA, în informațiile apărute în spațiul public – n.r.) precizăm faptul că ADI ECO Sibiu nu a avut niciodată încheiat vreun tip de contract cu această societate şi nu cunoaştem detalii despre aceasta sau contractele pe care le deţine”, au răspuns cei de la ADI ECO Sibiu.

 

Cum s-a ajuns la suma de 430 lei/gospodărie pentru municipiul Sibiu

 

Abonamentul de 430 lei/gospodărie în municipiul Sibiu nu face referire la noţiunea de gospodărie, spun cei de la ADI ECO, ci este o modalitate de calcul bazată pe frecvenţa de colectare şi volumul recipienţilor puşi la dispoziţie utilizatorilor, conform instrumentului economic „Plăteşte Pentru Cât Arunci (PPCA)” şi nu se raportează la numărul de persoane care au domiciliul într-o unitate locativă. „Intenţia de schimbare a modalităţii de taxare a rezidat ca urmare a obligaţiei de implementare a PPCA prevăzut expres în prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi reiterată cu titlu obligatoriu începând cu data de 01.01.2021 şi prin prevederile Legii 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, art. 1, alin (3). Totodată, în urma verificărilor realizate de Comisariatul Judeţean Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu s-au impus măsuri cu termen de implementare a instrumentului economic Plăteşte Pentru Cât Arunci (PPCA) la nivelul tuturor UAT-urilor componente ADI ECO Sibiu. În ceea ce priveşte explicitarea modalităţii de calcul a sumei de 430 lei, pentru obţinerea unui răspuns lămuritor şi temeinic documentat avem respectuoasa rugăminte de a vă adresa Primăriei Municipiului Sibiu, instituţie care a procedat la `fundamentarea` acestei sume”, spun cei de la ADI ECO Sibiu.

În altă ordine de idei, aceștia precizează că „modalitatea de calcul a taxei trebuie să fie una flexibilă şi potrivită fiecărui utilizator al serviciului, sens în care la data prezentei centralizăm toate solicitările şi sesizările primite de la cetăţeni, urmând ca acestea să fie iniţial dezbătute şi apoi transmise administraţiei locale în vederea acordării noului Regulament şi alinierii acestuia la legislaţia incidenţă. Adăugăm aici faptul că UAT-urile au competenţă exclusivă în ceea ce priveşte aprobarea taxelor locale, incluzând aici şi taxa de salubrizare”.

 

Prelungirea contractului cu SOMA

 

Referitor la prelungirea contractului operatorului de salubritate SC Soma SRL reprezentanții ADI ECO Sibiu precizează următoarele: „Odată cu obligaţia de implementare a prevederilor OUG 74/2018 au fost reiterate cu titlu imperativ în sarcina autorităţilor publice locale obligaţiile de colectare separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă, în paralel cu impunerea unor indicatori de performanţă în sarcina operatorilor şi ţintelor de reciclare şi deviere de la depozitare în sarcina UAT-urilor. Sub acest aspect analizând infrastructura de colectare existentă la nivelul zonei 1 Sibiu şi cantităţile de deşeuri reciclabile colectate în anii anteriori s-a apreciat faptul că atingerea ţintelor impuse în sarcina UAT-urilor nu poate fi realizată fără extinderea sistemului de colectare separată. Faţă de acest aspect, şi luând în considerare doleanţele exprimate de către reprezentanţii celor 22 de UAT-uri (asociate) au fost solicitate operatorului de salubritate (Soma SRL) investiţii suplimentare constând în achiziţionarea de echipamente de colectare separate după cum urmează: 22.242 bucăţi pubele galbene cu volum de 240 litri pentru deşeurile din plastic-metal pentru utilizatorii casnici din zona rurală care nu beneficiau de astfel de echipamente; 17.000 pubele albastre cu volum de 240 litri pentru deşeurile din hârtie-carton pentru utilizatorii casnici din mun. Sibiu; 6.000 pubele maro cu volum de 120 litri şi 160 eurocontainere cu volum de 1,1 mc., pentru fracţia biodegradabilă pentru utilizatorii casnici din oraşul Cisnădie şi loc. Cisnădioara, sat Şelimbăr şi sat Şura Mică. În plus, infrastructura de colectare a deşeurilor a fost dotată cu echipamente de monitorizare pentru a asigura contorizarea fiecărei locaţii de unde se colectează deşeuri. Pentru deservirea acestui număr suplimentar de echipamente de precolectare separată a fost necesară şi extinderea rutelor de colectare şi implicit a parcului auto al operatorului cu 7 (şapte) autospeciale conform echipate pentru exploatarea sistemului extins. Investiţia solicitată în sarcina operatorului de salubritate (echipamente de colectare de diverse tipuri şi infrastructura de monitorizare) constituie conform contractului încheiat `bunuri de retur`, ceea ce înseamnă că acestea revin de drept UAT-urilor membre ADI ECO Sibiu, asociaţie care-i reuneşte pe toţi cei înscrişi în actualul sistem de management integrat al deşeurilor. Autospecialele constituie `bunuri de preluare`, ceea ce înseamnă că la sfârşitul contractului pot trece în proprietatea UAT-urilor membre la solicitarea acestora, sub rezerva achitării diferenţei rămasă neamortizată, dacă o astfel de diferenţă va exista.

Având în vedere valoarea investiţiilor suplimentare solicitate operatorului, pentru a nu înregistra o creştere a tarifului care să depăşească gradul de suportabilitate al cetăţeanului s-a decis prin Hotărârea AGA a ADI ECO Sibiu din 13.12.2018 prelungirea contractului operatorului. Prin acelaşi Act Adiţional au fost implementate toate prevederile OUG 74/2018 referitoare la stabilirea tarifelor distincte, inserarea obligaţiei de respectare a parteneriatelor / protocoalelor încheiate cu Organismele care Implementează obligaţiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP), suportarea din fonduri proprii ale operatorului a Contribuţiei pentru Economia Circulară datorată Fondului pentru Mediu pentru cantităţile de deşeuri municipale care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă”.

În plus, ADI ECO Sibiu  precizează faptul că prin extinderea sistemului de colectare separată s-a realizat o creştere semnificativă a cantităţilor de deşeuri reciclabile colectate separat. Ei vin și cu exemple: s-a ajuns de la 4.667 de tone colectate în anul 2018 din toată zona 1 Sibiu, la 8.313 tone deşeuri reciclabile colectate din aceeaşi zonă în anul 2020.

„Sistemul astfel alcătuit înregistrează creşteri de la an la an, este aliniat cerinţelor legale în materie, inclusiv noii legi a compostului care impune colectarea fracţiei bio începând cu 01.01.2021. Din informaţiile noastre sistemul de colectare separată implementat la această oră în zona 1 Sibiu este singurul din ţară functional şi acordat cerinţei legale, incluzând deja colectarea fracţiei biodegradabile”, spun reprezentanții ADI ECO Sibiu.

 

ADI ECO răspunde dacă este normal ca o persoană singură să plătească la fel cât o familie numeroasă

 

La întrebarea dacă taxarea unei familii numeroase cu aceeaşi sumă cu care este taxată o singură persoană respectă principiul PPCA, reprezentanții ADI ECO Sibiu vin cu explicații.

„Considerăm că pachetul de servicii oferit de către fiecare UAT trebuie să ţină cont de necesităţile fiecărui utilizator. În plus, dimensionarea oricărei taxe este necesar a fi aliniată Planului de evoluţie al tarifelor aprobat de către aceleaşi UAT-uri membre, responsabile cu instituirea şi aprobarea taxelor către proprii cetăţeni. Dacă ne uităm atent pe pachetul de abonamente promovat de administraţia municipiului Sibiu putem simplu observa că diferenţa o reprezintă doar numărul de goliri pe fracţia rezidual, adică pubela neagră. Tocmai aici intervine instrumentul economic `PPCA`, pentru diferenţierea comportamentului dintre 1, 2, 3...5 sau mai multe persoane, utilizatori ai serviciului. Există practic posibilitatea ca 5 persoane să colecteze selectiv foarte corect şi astfel să nu genereze cantităţi mari de rezidual în pubela neagră/lună, cum la pol opus există şi posibilitatea ca o singură persoană să nu colecteze selectiv deloc şi să genereze cantităţi mari de deşeuri reziduale. Contorizarea acestor eventuale comportamente ale utilizatorilor este obligatorie, mai ales în condiţiile în care avem deja disponibil în teren acest sistem de gestionare. Totuşi, impunerea din start a unei taxări fixe fără să corelăm aceasta cu numărul de persoane şi fără a `observa/contoriza` felul în care un utilizator foloseşte serviciul pus la dispoziţie nu este recomandată”, spun reprezentanții ADI ECO Sibiu.

Potrivit acestora, serviciile de salubritate puse la dispoziţie comunităţii trebuie să ofere flexibilitate utilizatorului, „acesta fiind singurul capabil să decidă ce pachet de servicii doreşte, iar în situaţia în care depăşeşte pachetul ales să plătească suplimentar”.

„Sub acest aspect ADI ECO Sibiu va participa activ la îmbunătăţirea regulamentului propus astfel încât forma finală a acestuia să corespundă cerinţelor tuturor categoriilor de utilizatori”, mai spun ei.

 

Lucian Mândruță vine gratuit la dezbatere

 

Referitor la modalitatea de alegere a lui Lucian Mândruţă pentru moderarea dezbaterii cu sibienii şi a valorii onorariului pentru acest serviciu, ADI ECO Sibiu a răspuns că omul de televiziune a fost ales pentru că este un cunoscut militant pentru protecţia mediului şi un jurnalist cu notorietate, care nefiind locuitor al municipiului Sibiu poate da dovadă de imparţialitate, atât faţă de cetăţeni, cât şi faţă de autoritatea locală.

„Întrucât domnia sa a mai moderat dezbateri pe tema salubrizării şi a semnalat vehement ori de câte ori a fost cazul repetate încălcări a unor norme de mediu, am apelat la bunăvoinţa dumnealui pentru a participa on-line la această dezbatere. Precizăm că intervenţia domnului Lucian Mândruţă este absolut gratuită şi benevolă, nefiind solicitat un onorariu în acest sens”, au mai transmis reprezentanții ADI ECO Sibiu.

comentarii
15 comentarii

Vorbarie multa, niciun rezultat!
12.01.2021 19:10
Mincinosii dau vina unii pe altii si pana la urma noi suntem ,,prostii,, care platim ce vor ei.
Rusina sa va fie!
Claradi
12.01.2021 22:23
Aia cu gratuită si benevola cand vine vorba despre Lucian Mandruta e fix cea mai buna dovada ca intreg textul e doar o perdea de fum
Gratis nu a exista si nici nu va exista.
Claudiu
12.01.2021 22:49
adie vintul refuzului la plata,eu unul nu mai platesc taxa nici impozitele daca fodor e de vina cu superechipa de incompetenti
mult zgomot pentru nimic
da cred ca vina apartine fdgr-fodor di pnl-turcan,cimpan,dumbrava.................
adie
12.01.2021 22:50
Primul pas ar fi sa renunțe la slogan " plătești pentru cat arunci" . Din păcate în acest moment nu se poate aplica în Sibiu . Apoi ar trebui sa se informeze cum se aplica spre exemplu în Belgia în zona flamanda , în era internetului nu e nici o știre de senzație. Pe scurt ...pe regiuni administrative se produc saci de colectare (de diverse volume si preturi diferite ) separat , menajer ( cele mai scumpe) apoi pet-uri , cartoane de băuturi și doze . Cutiile de carton și hârtia...separat. Ei...tu cetățean, cumperi acești saci si ii folosești. Săptămânal se colectează. Cati saci folosești....problema ta. Când se termina , cumperi alții. Se înțelege ca nu se ridica alți saci în afara de cei oficiali . Cam asa ar trebui procedat și în Sibiu
12.01.2021 23:30
Ca sa inchei un comentariu și asa prea lung ....necazul este ca trebuia pregatita logistica pentru acest pas , dacă vrei sa ai rezultate și dacă vrei sa o faci pentru cetățeni și cu ei . Restul , programe din pix fără finalitate concreta si preturi mari pentru servicii proaste care vor enerva în continuare pe toată lumea. Va doresc mult succes .
12.01.2021 23:38
NIMIC NU ESTE MAI SCUMP CA CEEA CE ESTE GRATIS!!!!!
STEFAN
13.01.2021 06:55
Mai dragilor , ca peste tot in tara asta , cred ca , este vorba despre slugi care ocupa o functie nicidecum pe merit si apoi trebuie sa plateasca . La PMS serv. salubrizare trebuie facut raportul privind cresterea pretului si probabil un sef care nu are nicio legatura cu Sibiul si care trebuie sa plateasca pentru postul lui a facut prtetul . Daca cei ce decid in acest oras si judet vor continua sa angajeze astfel de personaje vom merge din rau in mai rau . Nu o sa treaca mult timp si vom avea primar din sud .
io
13.01.2021 07:29
E de la sine inteles ca intri in politicdaca ai bani. Daca intri in politica fara bani, va trebui sa faci jocurile celui care te-a "lansat". Esti servul lui cat esti politician. Imi amintesc un vechi slogan de la radio Europa FM (oare de ce au renuntat la el?): De fapt, lumea e condusa de cativa baieti destepti.
13.01.2021 08:28
Din pacate toti cei implicati vor bani pentru salariile lor, fara sa ofere nimic la schimb. Cum este posibil ca o persoana singura (eu) sa platesc la fel cu o familie formata din 7 persoane? Va rog sa veniti la platforma de gunoi de pa Aleea Calarasilor (langa blocul Bastilia) dupa amiaza sa vedeti dezastrul? Cum se poate implementa rahatul PPCA in acest loc unde arunca (la propriu) gunoiul, in conteinere si pe langa) locuitorii din 10 blocuri din jurul platformei, cei de la casele din apropiere, firmele din zona si oricine doreste sa scape de lucrurile nefolositoare (electrocasnice, mobilier, moloz, etc). De 6 ani Primaria FODOR se face ca ploua! Nu sunt in stare sa gestioneze o actiune de asemenea amploare in mod corect si impartial. MINCIUNA si INCOMPETENTA!
Dan
13.01.2021 09:33
Daca primaria plateste la soma tonele de deseuri colectate, atunci si noi ar trebui sa platim la kg nu la volum. Nu mai vorbesc de ridicola eticheta cu cod qr de pe pubela neagra, eticheta pe care nu am vazut niciodata ca un lucrator al soma sa o scaneze.
Ioan
13.01.2021 09:40
Primaria Sibiu e principalul vinovat ptr marirea taxei iar plata trebuie facuta la cel care ridica gunoiul SOMA.Nu au gospodarit corect banul public făcând găuri mari in buget si acum cauta sa pună biruri pe cetățeni! RUSINE PRIMARIA SIBIU!
Sibian
13.01.2021 09:51
NICIODATA o persoana nu va produce gunoi si dezordine ca 4-5 persoane.In consecință nici nu poate sa plătească ptr mai multe persoane iar ptr un imobil nelocuit nici nu poate fi vorba.
13.01.2021 10:10
La Tg. Mures taxa speciala stabilita de la 01.01.2021ptr utilizatorii casnici este de 11.87 LEI/PERSOANA/LUNA.
Fodor
13.01.2021 11:43
Primăriile au, adevărat, competența de a stabili taxe. Actualul sistem de colectare este însă configurat in cadrul investiției cu fonduri Europene prin programul POS-Mediu 2007-2013 - deșeuri, proiect gestionat de Consiliul Judetean, nu de Primării. In cadrul acelui proiect a fost desemnat operatorul Soma, PRIN LICITAȚIE, sa colecteze deșeurile, in baza unui caiet de sarcini, la niște tarife pe care le-a OFERTAT, iar Primăriile stabilesc taxele funcție de tarifele operatorului Soma. Acel caiet de sarcini nu (mai?) corespunde cu realitatea. Oare a modifica in nestire tarifele ofertate la licitație și condițiile inițiale din caietul de sarcini nu înseamnă modificarea condițiilor inițiale de licitație? Oare asta nu înseamnă modificarea substanțiala a contractului atribuit prin licitație? Dacă da, asta nu este legal. Poate cel mai potrivit ar fi sa se facă un nou caiet de sarcini, pe baza cantităților și a structurii deșeurilor real colectate in ultimii ani, precum și pe baza tendințelor constatate de modificare a cantității și structurii deșeurilor. Apoi sa se încredințeze din nou, de către Consiliul Judetean, gestiunea serviciului de colectare a deșeurilor PE BAZĂ DE LICITAȚIE (așa cum s-a făcut și prima oară). Astfel, șansele ca noile tarife sa fie dictate de costuri reale și de condițiile din piață (și nu de varii interese) sunt cele mai bune. Pana la noul contract atribuit prin licitație, operatorul Soma va continua colectarea pe baza actualului contract, pe baza unor tarife negociate cu o echipa competentă a Consiliului Judetean, pentru care acesta poate apela dacă e nevoie la experți externi, cum am văzut ca deja a făcut.
Petre Ispirescu
13.01.2021 15:50
Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia