Tribuna
A intrat în vigoare Legea privind regimul deşeurilor

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu infor­mează cetăţenii, agenţii economici şi autorităţile pu­bli­ce că a fost adoptată Legea
nr. 211/2011 privind re­gimul deşeurilor (publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 837 din 25/11/2011). Actul nor­mativ stabileşte măsuri în vederea protecţiei mediului înconju­rător şi a sănătăţii po­pulaţiei, prin prevenirea sau reducerea efec­telor adverse produse de gene­rarea şi ges­tio­narea deşeu­rilor. Potrivit legii, autorităţile administra­ţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure colec­tarea separată pen­tru cel puţin următoarele ti­puri de deşeuri: hârtie, me­tal, plastic şi sticlă. Totodată, producă­torii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au două înda­toriri majore: să atingă, până în anul 2020, un nivel de pre­gătire pentru reutilizare şi reci­clare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă prove­nind din deşeurile me­na­jere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile mena­jere; să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa can­tităţilor de deşeuri neperi­culoase provenite din activităţi de construcţie şi demolări”. Controlul privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tra­tarea, eliminarea şi trans­portul deşeurilor se efectu­ează de către reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu, instituţie abilitată pentru aplicarea sancţiunilor (con­tra­venţii care constau în amenzi între 1.000 şi 40.000 lei şi infracţiuni sancţionate cu închisoare de la 6 luni la 5 ani), susţine Daniela-Maria Stoica, director ARPM Sibiu. (C. P.)comentarii
1 comentarii

Este valabil si pentru centrele de colectare fier vechi
Eu
22.12.2011 13:18
Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia