Tribuna
PNL
500 de posturi, scoase la concurs pentru cadre didactice. În ce condiții se va desfășura proba scrisă pentru candidați
500 de posturi, scoase la concurs pentru cadre didactice. În ce condiții se va desfășura proba scrisă pentru candidați

Ministerul Educației a anunțat, recent, condițiile concursului de angajare pentru cadre didactice. În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, 500 de posturi în sistemul de învățământ sunt scoase la concurs. Ordinul MEC a fost publicat în monitorul oficial și prevede că procesul angajării va consta într-o probă scrisă dată de școală, cu subiecte pregătite de școală. Prin urmare, lucrările candidaților vor fi evaluate de unitatea de învățământ care face angajarea cadrelor.

Potrivit Ordinului Mec, “Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor/baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale”.

Concursul se va da pe baza Metodologiei din 2 septembrie 2013 de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN 4.959/2013.

Angajarea va fi pe perioadă determinată, iar pentru a fi admiși, candidații trebuie să obțină minimum nota cinci la proba scrisă.

“Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizată de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe saitul Inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrarea contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online”, se arată în actul normativ.

Potrivit acestuia, la înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar, prevede documentul. Candidații la școli care au clase cu predare în alte limbi vor da și o probă orală: “Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și sau bilingv sau în unități de învățământ având clase/grupe de predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât cea în care candidații și-a efectuat studiile, candidații susțin și o probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative admis respins, conform anexei la prezentul ordin. Fac excepție de la prevederile alineatului 3 candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare învățător profesor pentru învățământ preșcolar profesor pentru învățământ primar.”

Interviul și probele orale pot fi susținute online după încetarea stării de alertă:“Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizată de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice sau orale din inspecțiile și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului se poate fi susținute și în sistem online”.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Comunicat de presa Miodent srl

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia