Tribuna
Sevis
Picătura de Carte |
170 de ani de Literă și Duh în Tipografia Mitropoliei Ardealului
Pr. Constantin NECULA
941 vizualizari
170 de ani de Literă și Duh în Tipografia Mitropoliei Ardealului

O apariție a Editurii Andreiana a Mitropoliei Ardealului, mi-a reținut atenția în zilele trecute. Părintele Emanuel- Pavel Tăvală, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, a realizat o carte-sinteză: Mireasa Duhului. 170 de ani de literă și Duh în Tipografia Mitropoliei Ardealului (Editura Andreiana, Sibiu, 2021, 398 pg.). E un proiect inspirat de Părintele Mircea Păcurariu- cel care i-a îndrumat lucrarea de doctorat în teologie a autorului cu o temă despre Diaspora românească din Europa de Vest după 1945. Aspecte istorice și canonico-juridice (2009)- cel care îi lasă parcă moștenire prefața la acest volum: Tiparul în Biserica Ortodoxă Română- privire generală (pp. 7-24, finalizată în ziua de Sfântul Antim Ivireanu 2020). Din locul în care Părintele Păcurariu încheie periplul său, Părintele Emanuel Tăvală crește povestea tiparniție sibiene. Numele volumului este dat de Mireasa Vântului, tiparnița cumpărată de către Oastea Domnului pentru a folosi tipăriturilor sale, care erau în tot mai mare creștere de tiraj, devenită din nefericire prilej de supărare între Mitropolitul Nicolae Bălan Și Părintele Iosif Trifa. Abia în anii din urmă, sub grija actualului Nostru Mitropolit, tiparnița aceea s-a dăruit Oastei iar o altă mașină cu toate ale sale a continuat să producă  semnele scrise ale prezenței Duhului Sfânt în cultura și comunicarea Bisericii. Căci Mireasa Vântului despre aceasta ne spune. În ce mod tipăritura este un exercițiu lucrativ al lucrării Duhului Sfânt în cultura unui popor, în proiectul educațional al unei Țări. Părintele Emanuel Tăvală – cadru didactic la Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” din Sibiu- scrie așadar reperele unei deveniri în cadrele unei istorii a Ardealului nu întotdeauna la îndemâna tiparului, cărții ori ziarului de măsură creștină: 1. Cuvânt lămuritor (pp. 25-26); 2. Tiparul în Sibiul secolelor XVI-XIX (pp. 27-31); 3. Tipografia Diecesană/Arhidiecesană Șaguniană din Sibiu (Începuturile; Întemeierea Tipografiei Diecesane din Sibiu; Clădirea, personalul, tehnologia; Greutăți, înfăptuiri, succese. Convergențe și divergențe transilvane. Aprecieri, șicane și dragoste frățească, pp. 33- 70); 4. Tipografia Arhidiecesană în timpul urmașilor mitropolitului Andrei Șaguna (Mitropolitul Procopie Ivașcovici; Mitropolitul Miron Romanul; Mitropoliții Ioan Mețianu și Vasile Mangra; Perioada Mitropolitului Nicolae Bălan (1920-1955); Păstorirea mitropolitului Nicolae Colan; Perioada păstoririi Mitropolitului Nicolae Mladin (1967-1982); Perioada Mitropolitului Antonie Plămădeală (1981-2005); Perioada contemporană și păstorirea Mitropolitului Laurențiu Streza (din 2005-prezent), pp. 71- 83); 5. După mai mult de un secol și jumătate de activitate...(pp. 85-94). Dar partea cea mai importantă alucrării, pentru iubitorii de istoria tipăriturii transilvane și românești, o constituie largul capitol: Tipăriturile apărute sub teascurile Tipografiei Șaguniene în 170 de ani (prezentare cronologică) (pp. 95- 269) și Indexul de autori și titluri (pp. 271- 395)- o addenda vie a unui Dicționar al tipăriturilor bisericești la care, cel puțin un capitol s-a scris. Pentru mulți tipografia și tipăriturile ei sunt doar repere de cultură ori izvoare de conținut publicistic. Pentru aceia care scriu, gândesc ori lucrează în perimetrul Tipografiei Șaguniene nu este așa. O unitate de har și efort creativ între Facultatea de Teologie, Mitropolia Ardealului și munca oamenilor de acolo, din fața mașinii tipografice- oricât de modernă ar fi ea- creează de fapt o mare familie: familia teologiei sibiene! O astfel de carte ne aduce aminte ce am uitat, ce putem îndrepta și ce avem de făcut pe mai departe.

 

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia