Tribuna
European Best Destinations
Reţinerea la sursă a veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile

Având în vedere că încep]nd cu data de 1 octombrie 2011 au fost modificate prevederile Codului Comercial cu privire la contractele de comision, man­dat comercial şi contract de consignaţie şi abrogate preve­derile Legii nr. 178/1934 pentru reglementarea contrac­tului de consignaţie, Ministerul Finan­ţelor Publice a emis Ordinul nr. 247 din 17 februarie 2012 privind aplicarea unei proceduri unitare la reţinerea la sursă a impozitului pentru unele venituri din activităţi independente. Conform prevederilor ordi­nului, plătitorii de venituri au obligaţia de a calcula, reţine la sursă şi vira impozit pentru contracte de comision, mandat comercial şi de consignaţie, calificate drept contracte civile după data de 1 octombrie 2011, precum şi în cazul contractului de agent; precum şi pentru contracte/convenţii civile, care atât înainte cât şi după intrarea în vigoare a noului Cod Civil au aceeaşi natură juridică. Plătitorii veniturilor din drep­turi de proprietate intelectuală, din activitatea de expertiză con­tabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară au obligaţia de a calcula, reţine la sursă şi vira impozitul reprezentând plăţi anticipate. Informaţii suplimentare se pot obţine de la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finan­ţelor publice din judeţul Sibiu sau de la Biroul de Meto­dolo­gie şi Asistenţă Contri­buabili, te­le­fon 0269/238.496, din ca­drul Direcţiei Generale a Finan­ţelor Publice a judeţului Sibiu - Ac­tivitatea de Meto­dologie şi Administrarea Veniturilor Statului. Biroul de Presă al DGFP Sibiucomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia