Tribuna
Pentru respectarea Legii Concurenţei: "Scrisoarea de îndrumare"
Viorel ANDRIESCU
1088 vizualizari

Legea Concurenţei 21/1996, republicată, interzice, prin prevederile art. 5 şi art. 6, practicile anticoncurenţiale ale agenţilor economici care se pot manifesta sub forma înţelegerilor sau a abuzului de poziţie dominantă
Gheorghe Moldovan, inspector de concurenţă la Inspectoratul de Concurenţă Sibiu, ne-a precizat,  în context, că  agenţii economici interesaţi pot solicita Consiliului Concurenţei îndrumări cu privire la interpretarea, în cazuri individuale, a prevederilor legii menţionate.
Este vorba de acele "scrisori de îndrumare, prin care Consiliul Concurenţei acordă îndrumări atunci când cazurile ridică îndoieli serioase, deoarece prezintă elemente de noutate sau probleme nerezolvate, în aplicarea art. 5, art. şi 6 din lege. Acestea nu constituie decizii şi nu restricţionează Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor legale. Principalul scop este acela de a veni în sprijinul agenţilor economici pentru ca aceştia să-şi poată evalua, în cunoştinţă de cauză, faptele cu privire la înţelegerea, respectiv practica ce ar putea intra sub incidenţa prevederilor legale respective".
Adela-Daniela Marin, inspector de concurenţă coordonator, ne-a subliniat că solicitarea unei scrisori de îndrumare poate fi înaintată de către un agent economic sau de către un grup de agenţi economici, care au încheiat sau urmează să încheie o înţelegere / practică în măsură să intre sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.
"Solicitarea se face pe baza unei cereri, nu a unui formular-tip, ne-a spus inspectorul de concurenţă coordonator, care cuprinde întrebările cu privire la problemele ce ar putea să apară. Un agent economic îşi poate retrage cererea în orice moment, dar informaţiile furnizate în contextul cererii pentru îndrumare rămân la dispoziţia Consiliului Concurenţei".
Scrisoarea de îndrumare trebuie să conţină date cu privire la identitatea tuturor agenţilor economici implicaţi, precum şi o persoană de contact. De asemenea, trebuie să se regăsească în scrisoare: întrebări precise asupra cărora agentul economic doreşte să obţină îndrumări; informaţii complete şi exhaustive despre toate punctele relevante pentru o apreciere fundamentată a problemelor ridicate, inclusiv o documentare adecvată; o argumentare detaliată, cu motivele pentru care cererea prezintă una sau mai multe probleme noi; orice alte informaţii care permit o evaluare a cererii, inclusiv o declaraţie din care să reiasă că acordul sau practica la care se referă cererea nu face obiectul unei proceduri pendinte, în faţa unei instanţe judecătoreşti sau a Consiliului Concurenţei; precizarea, dacă este cazul, a elementelor care sunt considerate a fi secrete de afaceri; orice altă informaţie sau document util pentru cazul individual respectiv.
Cererea de scrisoare de îndrumare trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: dacă evaluarea substanţială a înţelegerii sau a practicii, cu privire la art. 5 şi/sau art. 6 din lege ridică o întrebare de aplicare a legii pentru care nu există clarificare nici în cadrul legislativ naţional existent, în materie de concurenţă, incluzând jurisprudenţa instanţelor de judecată, nici în practica decizională şi nici în scrisorile de îndrumare, emise anterior; dacă o evaluare preliminară a problemelor specifice şi a fondului cazului sugerează că o clarificare a unei întrebări noi, printr-o scrisoare de îndrumare este utilă.
Inspectorul de concurenţă coordonator Adela-Daniela Marin ne-a mai precizat, în încheiere, că "instituţia Consiliului Concurenţei nu va lua în considerare cererile agenţilor economici atunci când: înţelegerea sau practica la care se referă cererea reprezintă subiectul procedurilor în faţa Consiliului Concurenţei sau în situaţia în care există un proces pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti. De asemenea, în situaţia în care întrebările adresate sunt ipotetice, sau înţelegerile / practicile nu mai sunt aplicate de către părţi".
De reţinut că, atunci când Consiliul Concurenţei nu emite scrisoarea de îndrumare, informează pe solicitant asupra acestei decizii.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia