Tribuna
PNL
Semnal editorial: O carte cât o viaţă de om
N. I. DOBRA
1134 vizualizari
Semnal editorial: O carte cât o viaţă de om

Zilele trecute am primit, prin amabilitatea doamnei Emilia Maria Suciu, trei volume masive, intitulate generic "Izvoarele Mărginimii", autor fiind mult regretatul prof. Nicolae Suciu, muzician, prieten şi colaborator constant al ziarului nostru. Întâmplător sau nu, am primit cărţile în preajma datei de 15 august curent, când Nicolae Suciu ar fi împlinit 87 de ani. (S-a prăpădit în decembrie 2008, la câteva luni după ce a fost omagiat pentru cei 75 ani de viaţă rodnică, din punctul de vedere personal şi, în egală măsură, profesional.)

Primul volum, apărut antum, în 2008, este intitulat "Unele trăsături structurale ale folclorului instrumental şi vocal cu caracter de dans din Mărginimea Sibiului" (Editura Adalex, Sibiu), cu o prefaţă semnată de prof. dr. Paul Valentin Miereanu şi o Intro­ducere explicativă a autorului: "Am considerat util acest volum, atât pentru interpreţii vocali şi instrumentişti care se hrănesc cu acest valoros tezaur folcloric, dar şi pentru cercetători, etnomuzicologi, folclorişti în general (...)".

Următorul volum (Editura Techno Media, 2010), "Cule­gere de cântece şi melodii de dans", a apărut sub îngrijirea Dianei Suciu, cu sprijinul Centrului Judeţean "Cindre­lul-Junii" Sibiu, cu o gene­roasă prezentare semnată de Nicolae Scutea: "(...) Lucrarea de faţă se dovedeşte a fi o susţinere practică a studiului teoretic ce face obiectul primului volum, cele şapte capitole ale lucrării tratând fiecare în parte câte un gen de cântec de joc - învârtita, jiana, brâul, haţegana, sârba - precum şi alte cântece de joc şi strigături, întregul material definindu-se prin acurateţe şi autenticitate".

În fine, volumul al III-lea, "Antologie corală" (2019), realizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi pro­mo­varea Culturii Tradiţionale "Cindrelul-Junii" Sibiu, are în centru piese folclorice orga­nizate pe genuri cu caracter de dans. În Cuvânt înainte, Silvia Macrea, managerul "Cindrelul-Junii" Sibiu, scrie: "Fiecare melodie este o mărturie a respectului, pre­ţuirii şi abnegaţiei cu care compozitorii, dirijorii şi folcloriştii Sibiului s-au aple­cat asupra creaţiei populare. În acest context, am consi­derat că este de datoria noastră să le reunim în paginile unei antologii de specialitate şi să le păstrăm pentru generaţiile viitoare, ca o dovadă a emulaţiei crea­toare a satului tradiţional românesc din zona montană a Sibiului. Astfel, lucrarea antologică "Izvoarele Mărgi­nimii" devine o sinteză bogată şi bine structurată a folclo­rului muzical din Mărginimea Sibiului, unica de acest tip publicată până în prezent. (Generaţiile de azi şi de mâine sunt, fără îndoială, privilegiate, căci bogăţâia muzicală a Mărginimii Sibiului a avut în Nicolae Suciu unul dintre cei mai străluciţi oameni care au slujit-o, din postura compo­zitorului, dirijorului şi folcloristului (...)".

Iar în Prefaţă, prof. dr. Vasile Bebeşelea spune cu îndreptăţire: "A vorbi despre opera maestrului Nicolae Suciu, cea publicată dar şi cea în manuscris, este un act de mare responsabilitate pentru orice muzician". Şi, aş completa eu, pentru oricine se apleacă asupra biografiei şi operei acestui mărginean autentic, îndrăgostit de neam, de ţară şi de profesiunea aleasă.

În completarea acestui ultim volum, prof. Nicolae Scutea adaugă scurte biografii ale unor muzicieni-dascăli, dirijori, compozitori, pasionaţi de culegerea şi prelucrarea folclorului nostru muzical atât de original în manifestarea lui: de la Cornel Arion, Arion Bogdan, Vicenţiu Fântână, Nicolae Hanzu, Ilie Micu la Timotei Popovici, Achim Stoia, Gheorghe Şoima, Ion Totan, Ion Munteanu şi, bineînţeles, Nicolae Suciu.

Închei această succintă prezentare cu o caracterizare-portret, pe care i-a făcut-o lui Nicolae Suciu profesorul Vasile Crişan în studiul "Reuniunea de cântări din Sălişte" (Sibiu, 2003), cu deplină acoperire: "Lui Nicolae Suciu i-a dăruit Cel de Sus mult talent, multă energie, mult umor, o nevastă frumoasă şi mulţi copii".

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Sibiu Guitar Meeting

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

anunt-incepere-proiect-139830-final

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia