Tribuna
REVISTA SIBIANĂ DE ARTELE COMUNICĂRII
SÆCULUM
SÆCULUM

Primul număr dublu, din seria nouă, pe anul 2012 [Nr. 1-2 (33-34)] al revistei bianuale SÆCULUM – publicaţie a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, sub auspiciile Centrului de cercetare, informare şi documentare în ştiinţele comunicării, şi al Asociaţiei Alumni – a intrat recent pe piaţa contemporană a tipăriturilor de gen.
Cele 206 pagini format 16x24,5 cm. ale prestigioasei „reviste de studii culturale şi comunicare“ oferă, pe lângă editorialul Tot la Eminescu aţi rămas?, scris cu aplomb bine temperat de redactorul-şef Ion Dur şi „continuat“, conform unei promisiuni imanente, cu articolul aceluiaşi, intitulat: Celălalt Eminescu, în secţiunea „Cultura fondatoare“, împlinită cu Conceptul de experienţă în fenomenologie, semnat de acad. Alexandru Boboc, materiale diverse, în cele opt rubrici cu care şi-a obişnuit redacţia cititorii. Sunt contribuţiile a nu mai puţin de 28 de specialişti în domeniile lor de excelenţă, din Ţară şi din străinătate. Numai din raţiuni de spaţiu tipografic nu-i vom pomeni pe toţi, şi astfel, în secţiunea Convergenţe/Divergenţe, menţionăm ambele cercetări ca tratând faţete ale vastei opere elaborate de patronul spiritual al Universităţii sibiene: Valentin Radu, cu Blaga. Mentalitatea magică – un interesant şi erudit studiu critic aplicat, în care nelinişteşte doar absenţa oricărei elementar-necesare trimiteri la un maestru al domeniului abordat, un teoretician comparatist al magicului şi mitologicului în culturile lumii aşa cum este românul american Mircea Eliade, şi Marius Ion, cu Genealogia gnozei în metafizica lui Blaga – o abordare în modalitate analitică a temei propuse. Celelalte rubrici, cu texte în limbile: română, engleză, germană, franceză, dau contur şi substanţă interesului cititorilor pentru revista întemeiată odinioară la Sibiu de „directorul fondator“ Lucian Blaga (ianuarie 1943-aprilie 1944). Radu Stănese se prezintă cu studiul: Antropoglifele canonului egiptean (rubrica Istorie şi memorie), în vreme ce poeţii sunt semnatari ai „Experienţelor estetice“: Rodica Braga, Dumitru Chioaru, Ileana Marinescu, Ioan Radu Văcărescu, Andrei Ileni, Gabriel Hasmaţuchi, Romeo Petraşciuc. Un insolit document în facsimil: scrisoarea de recomandare a „elevului“ Radu Stanca, pentru o bursă de studii în Franţa, purtând iscălitura profesorului său, universitarul clujan strămutat la Sibiu şi academicianul Lucian Blaga, la 1946, publică şi comentează în articolul Lucian Blaga şi Cercul Literar de la Sibiu – sub Lancea lui Dorifor – specialistul în expresionism blagian Ioan Mariş.
Grafica lui Radu Stănese, mai degrabă spăimos-ilustrativă decât inspirată, înlocuieşte circumstanţial absenţa unor mult mai profitabile fotografii, ori portrete cu funcţie documentară, de dorit în economia ansamblului unui număr de revistă altminteri dens, acoperind arii culturale diverse (potrivit programului declarat la reapariţie, în anul 1995: filosofia, artele, ştiinţele şi religia), şi bine alcătuit, ca întotdeauna, de redactorii săi. Dacă din Colegiul ştiinţific al noii serii a revistei SÆCULUM, alcătuit pentru recentul Nr. 1-2 (33-34)/2012 din unsprezece nume adunate de la tot atâtea universităţi de pe mai multe continente, cel al lui Eugène Van Itterbeek apare firesc în chenar negru, numele regretatului Ilie Guţan, ca unul din cei patru întemeietori ai seriei celei noi a revistei de la Sibiu, cu totul inexplicabil, lipseşte.

mihai  posada,
Brumărel 2013,
Sibiu-pe-Cibincomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia