Tribuna
Prezentarea cărţii „1916. Luptele de la Orlat şi Cacova Sibiului”
Prezentarea cărţii „1916. Luptele de la Orlat şi Cacova Sibiului”

Apărută la Editura Salgo, cartea lui Ilie Hanzu „1916. Luptele de la Orlat şi Cacova Sibiului”, structurată pe 24 de capitole, este dedicată mamei autorului, Oriţa (Maria) şi bunicii materne Comana Popa a lu Şustăru.
Cu o componenţă memorialistică deosebită, cartea impresionează prin bibliografia bogată şi se bazează pe mărturiile şi vizitele făcute de autor împreună cu bunica sa maternă, Comana Popa a lu Şustăru, pe locurile unde s-au desfăşurat luptele de la Cacova din septembrie 1916, pe amintirile soldatului Ioan Popa, fratele cel mare al bunicii sale materne, pe amintirile şi mărturiile auzite de la părinţii autorului, Ilie şi Maria Hanzu, născută Popa, sau pe amintirile rămase de la medicul Stanciu Stroia.
Autorul face o analiză pertinentă a factorilor geopolitici, care au cauzat declanşarea primului război mondial, analiză urmată de prezentarea evenimentelor care au dus la intrarea Regatului României în război. Pentru înţelegerea evenimentelor care au urmat, este prezentată şi comentată detaliat Convenţia politico-militară a Regatului României cu Antanta, după care, în
următoarele patru capitole, autorul prezintă ofensiva celor patru armate regale în Transilvania, între 27 august şi 22 septembrie 1916, luptele purtate de trupele
regale române în capul de pod de la Olt, contraatacul armatelor germane şi austro-ungare cu ieşirea din încercuire şi retragerea românilor pe vechea graniţă din zona Sibiului, 25-29 septembrie 1916, şi luptele de la Cacova Sibiului, între 9-23 septembrie 1916.
Un capitol special este dedicat generalului Alexandru Hanzu, profesionistul care a proiectat şi înfiinţat trupele vânătorilor de munte în Transilvania, în martie 1919, şi în România Mare, după care urmează declararea independenţei Transilvaniei de către Partidul Naţional Român din Ardeal, partidul Marii Uniri şi prezentarea Consiliului Naţional Român Central de la Arad, 2 noiembrie-2 decembrie 1918,
realizatorul Unirii de la 1 Decembrie 1918, capitularea Regatului României în faţa armatelor Triplei Înţelegeri, armistiţiul de la Focşani şi Pacea de la Buftea, 7 mai
1918. Următoarele capitole sunt dedicate de autor Marii Uniri, organizării armatei Consiliului Dirigent de la Sibiu, al doilea guvern al Transilvaniei independente, 2
decembrie 1918 – 4 aprilie 1920, campaniei militare de la Ciucea şi Ţigani la Tisa 15-30 aprilie 1919, luptelor duse de armata română în nordul Ungariei, 21 mai-26
iulie 1919, luptelor de la Tisa şi nordul Ungariei, campaniei Diviziei XVI de la Tisa la Budapesta şi administraţiei militare a armatei Consiliului Dirigent a teritoriului, de la Tisa până la Carpaţii Orientali, între 25 noiembrie 1919 şi 4 aprilie 1920.
Ca un corolar binevenit şi firesc autorul prezintă cititorilor săi monumentele eroilor de la Cacova, predica de la Gura Râului, din 13 septembrie 1915 rostită de preotul Ioan Hanzu junior şi date despre eroii de la Vâlcea, căzuţi la 22-23 septembrie 1916 în luptele de la Cacova.
Interesant şi incitant este post scriptum-ul, în care autorul îşi motivează efortul de a aduce contemporanilor săi date şi mărturii inedite despre paginile de eroism scrise de eroii români în Marele Război pentru întregirea neamului.
Prezentarea documentată şi cu talent a evenimentelor, personalităţilor dar şi a eroilor anonimi participanţi la primul război mondial, se constituie într-un omagiu cald adus acelora care, înţelegând sensul istoriei naţionale, şi-au adus contribuţia la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Cartea inginerului Ilie Hanzu, „1916. Luptele de la Orlat şi Cacova Sibiului”, rămâne, prin bogăţia informaţiilor, cele mai multe inedite, o contribuţie valoroasă la tezaurul de istorie locală şi naţională.
Alexiu TATU

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia