Tribuna
Fabrica Sevis
OMAGIU - TRIBUNISTULUI prof. VASILE RUSU
OMAGIU - TRIBUNISTULUI prof. VASILE RUSU

 

Profesorul Vasile Rusu,

omul bibliotecă

            L-am cunoscut acum o jumătate de secol. Mai întâi ocazional, apoi după ce s-a consacrat ca și colaborator constant, avizat și doct al ziarului Tribuna – întâlnirile s-au repetat, noi toți, conștientizând că publicistica lui Vasile Rusu este mărturia de vis a unui spirit cultivat, inițiat în labirintul subteran al cuvintelor. Cele 12 cărți publicate dar și numeroasele lui articole au fost scrise cu sufletul, în respectul total al adevărului curat.

            Vasile Rusu a scris cu talent și scrupulozitate despre marii bărbați născuți pe meleaguri sibiene, de la Sava Popovici Barcianu și fiul său Daniil, la Ilarion Pușcariu, Petru Șpan, Dimitrie Comșa, Timotei Popovici, Victor Păcală, născut în Dealul Frumos (lângă Agnita), sălișteanul Ioan Lupaș, Lucian Bologa (născut în comuna Marpod), avrigeanul Gheorghe Lazăr, cel mai de seamă înaintaș al învățământului în limba română ș.a.m.d.

            Profesorul Vasile Rusu este și un mare patriot. Într-un eseu din „Tribuna”, scris și publicat în 1986, profesorul scria: „Patria nu are vârstă. Patria mea. Vârsta Patriei mele se numără cu veșnicia”. Și încheia „Patrie fără vârstă – ziua Ta e în fiecare zi”.

            Unui patriot adevărat, născut și nu făcut, iubirea pentru Eminescu, poetul nepereche, a fost totală. Pilduitoare în publicistica lui pe această temă este poezia „Veșnicul”, publicată în „Tribuna”, în anul 1988.

            În articolele scrise și publicate în „Tribuna”, Vasile Rusu nu-i uită pe sălăjenii săi, care „și-au făcut din libertate icoană și din Unirea tuturor românilor – un scop național și măreț”.

            Vasile Rusu a avut de-a lungul anilor, atât în calitatea de director al Casei creației populare a județului Sibiu, dar și prin numeroasele studii și cercetări o contribuție însemnată la dezvoltarea pedagogiei românești.

            Salut cu respect și admirație munca – i-aș spune contracronometru – a prietenului nostru, ziaristul Marius Halmaghi, fără ale cărui strădanii mă îndoiesc că această carte ar fi putut apare până la ceas aniversar!

            Iar dacă „Tribuna”, așa cum scrie chiar profesorul octogenar Vasile Rusu „trage o brazdă adâncă în ogorul sufletului românesc, cu putere de rodire și azi prin tot ce a avut viabil sub impact ideologic, politic, moral și cultural”, contribuția prietenului nostru Vasile Rusu este una profesionistă, determinantă, unanim recunoscută.

            „La mulți ani”, Vasile!

                        Mircea Bițu

 

 

 

 

 

Vasile RUSU

profesor, scriitor, publicist tribunist

-o mică biografie -

S-a născut în satul Ciocmani, comuna Băbeni, jud. Sălaj, în 10 iunie 1936, într-o familie de țărani. Era al șaselea dintr-o familie de șapte copii.

Dictatul de la Viena, din 30 august 1940 lovește și în destinele acestei familii românești din Ardealul cedat. Tatăl, concentrat pe graniță, în armata română, se refugiază în România, împreună cu trei dintre copii mai mici, printre care și Lică (Vasile). Urmându-și tatăl pe unde l-au purtat valurile vieții, clasa I primară o face la Feldioara și o termină la Sibiu, în 1945. Aici își pierde tatăl, răpus de tifos exantematic. La Sibiu, repetă clasa I, urmează clasele a II-a și a III-a, încheind cursurile primare în satul natal (1948). Revenit la Sibiu, urmează cursurile Școlii normale de băieți „Andrei Șaguna”, clasele V-XI. În 1954, anul debutului în poezie, este exmatriculat, datorită aderenței la „grupul Goma” de la Liceul „Gheorghe Lazăr”. Studiile universitare de teologie, din Sibiu, sunt completate cu Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, terminată în anul 1967. După absolvire, ocupă funcția de director al Casei creației populare a județului Sibiu. Din 1970 trece la catedră, continuându-și preocupările culturale și publicistice. Face parte din Cenaclul literar Orizonturi noi, condus de scriitorul Radu Theodoru. Se numără printre membrii fondatori ai Ligii culturale „Mihai Eminescu” (1995) și ai Astrei renăscute (1997).

În 1990 este redactor șef al ziarului Prefecturii din Sibiu – Informația iar între 1996 și 1998, la Magister, revistă a învățământului preuniversitar sibian.

Colaborări la Tribuna, Transilvania, Familia, Oradea, Orizont, Timișoara, Casa cărții vâlcene, Râmnicu Vâlcea, Graiul Sălajului și Silvana, Zalău, Studii de limbă și literatură română, Sibiu, ziarul Rondul și revista Rapsodia, din Sibiu. (C.V.)

În Tribuna Sibiului, an. III, 1970: Perspective în activitatea Casei județene a creației populare, nr. 660; Diplomă „cu spini”, nr. 663; Concurs cultural-artistic „Cel mai frumos și mai activ cămin cultural”, nr. 687; an. XXVIII, 1976: Lectura tineretului, nr. 5975; an. XXXV, 1983: Figuri celebre de medici români, nr. 7958; an. XXXVI, 1984: Omagiu Țării de piatră, nr. 8490; an. XXXVII, 1985: Cartea de istorie, „Moisei”, nr. 8540; Cartea de umor, [Cornel Udrea, Duminica la iarbă verde], nr. 8776; Inscripție pe un cadou, foto Fred Nuss, nr. 8830; De ziua Republicii, versuri, nr. 8838; an. XXXVIII, 1986:  Urare Cetății, nr. 8844; Cartea de istorie. Pledoarie pentru adevăr, [Teroarea fascisto-hortistă în nord-vestul României, septembrie 1940-septembrie 1944], nr. 8875; 200 de ani de învățământ pedagogic la Sibiu (1786-1966), nr. 8626; Figuri de dascăli – Dimitrie Eustatievici, nr. 8938; De Mai întâi, versuri, nr. 8941;  Figuri de pedagogi sibieni – Sava Popovici Barcianu (1814-1879) și fiul său Daniil (1847-1903); Ioan Popescu (1832-1892), nr. 8943; Figuri de pedagogi sibieni –Ilarion Pușcariu (1842-1922); Petru Șpan (1860-1911), nr. 8949; Dimitrie Comșa (1846-1931); Timotei Popovici (1870-1950), nr. 8952; Victor Păcală (1874-1955); Ioan Lupaș (1880-1967), nr. 8953; Întâiul dascăl de ideal românesc, [Gheorghe Lazăr], nr. 8955; Spectacol de neuitat, [dedicat aniversării a 200 de ani de învățământ pedagogic românesc în Sibiu], nr. 8957; Sesiune jubiliară, [200 de ani de învățământ pedagogic românesc], nr. 8961;  „Adio întuneric”, nr. 9131; Patria fără  vârstă,  semnat Vasile R., nr. 9148; an. XXXIX, 1987: Expoziția pictorului Virgil Briciu, carnet plastic, nr. 9247; Cartea politică – un, mereu actual, memento, nr. 9430; Un act de cultură, [Astra (1861-1948), studii și referate], recenzie, nr. 9452;  an. XL, 1988: Veșnicul, versuri, nr. 9470; Trepte spre Unire, versuri, nr. 9478; În căutarea noului, [Ion Radu, Miron Ionescu, Experiență didactică și creativitate], recenzie, nr. 9504; an. XLI, 1989: Anul Eminescu, nr. 9771; Eminescu și școala vremii sale, nr. 9808; Eternitate românească - Eminescu poetul satiric, nr. 9812; Poetul și istoria, nr. 8936; Anul geniilor, nr. 9937; La Bojdeuca lui Creangă, nr. 10 055.

În Tribuna, an. CVI, 1996: „Dacă nu vă iubiți meseria și nu vă dăruiți ei - ați ales-o degeaba”, [profesorul și pedagogul Lucian Bologa], nr. 38;

În Tribuna.ro, an. CXXXII, 2016: De la Vasile Pârvan la Vasile Crișan, nr. 7635;

Opera în volume: De n-ar fi poveștile, în colab., Sibiu, 1971; Ioan Bechnițiu și Tribuna de la Sibiu, Sibiu, 1998; Românii din Marpod, monografie, Sibiu, 1999; Satire și safire, poeme, Sibiu, 1999; Eminescu – dragostea noastră, Sibiu, 2000; Eminescu – poetul suferinței, Sibiu, 2001; Pedagogul Lucian Bologa și psihologia vieții religioase, Sibiu, 2002; Eminescu și detronarea lui Cuza, Sibiu, 2004; Tribuna

sibiană la 120 de ani, Sibiu, 2004; Poarta Anotimpurilor, volum aniversar, Sibiu, 2006;  Un sălăjan din Sibiu, 2 vol., Sibiu, 2011; Noica și Eminescu (Filozoful și Poetul), Sibiu, 2013; Un sibian din Sălaj, 2 vol., Sibiu, 2015

 

A mai semnat: Vasile R.

Referințe: Vasile Rusu, Un sălăjan din Sibiu, Sibiu, 2011, vol. I, p. 19 și urm.; Florica Pop (coordonator), Oameni de seamă ai Sălajului, Zalău, 2006.

Prezenta scurtă biografie a prof. Vasile Rusu este preluată din „Enciclopedie Tribuna” (vol.V), în curs de apariție.

dr. Vasile Crișan

 

 

 

 

Perspective în activitatea

Casei județene a creației populare

 

Instituție metodică prin definiție pentru valorificarea artistică a potențialului folcloric, Casa creației populare a județului Sibiu își conturează profilul activității concrete pe toată întinderea geografică a zonelor folclorice incluse în județul nostru. Deși inima acestei instituții cu rost temeinic în viața artistică a județului se află la Sibiu, ne-am hotărît să-i auzim pulsul puternic, vestitor de realitate perpetuă, pînă în cele mai îndepărtate celule sociale răzlețe, undeva între dealuri mănoase, undeva între splendide plaiuri carpatine.

Deasupra oricăror granițe artificiale, confecționate, Casa noastră, a tuturor, cheamă și îndeamnă de la inimă, pe toți cei ce ostenesc cu drag în cîmpul artei populare, la o științifică trudă de cercetare, de înnobilare a tot ce reprezintă, material și spiritual, geniul creator specific poporului român, naționalităților conlocuitoare din această parte de țară.

Așa, pentru a ne împlini gîndul generos, aducem contribuția noastră la succesul plenar al tradiționalului festival cultural-artistic „Cibinium '76”, prin organizarea, pentru întîia oară la noi, a unei expoziții de instrumente de muzică populară, în colaborare rodnică cu Muzeul Brukenthal.

Pentru stimularea mișcării artistice de fluierași, pentru descoperirea de noi și veritabile talente, s-a inițiat un concurs județean, a cărui fază finală (1-10 septembrie) se va încheia cu un spectacol festiv susținut de formațiile fruntașe din județ. Un concurs de prestigiu, care se va desfășura de la începutul lui aprilie pînă în octombrie, cu faza finală la Sibiu, va fi primul concurs județean de muzică corală. La spectacolul festiv final vom avea plăcerea să înregistrăm prezența muzicală a cîtorva formații de frunte din județele învecinate.

Tot în acest an, județul Sibiu participă la concursul național „Vasilache”, cu cea mai reușită formație de păpușari.

Întîlnirea competițională dintre formațiile de fanfare în Mediaș - 24 mai, va înviora cu ritmuri dinamice viața artistică a bătrînului și totuși mereu tînărului oraș de pe Tîrnave.

Un alt concurs pe care îl vom dedica glorioasei aniversări a Partidului Comunist Român, 50 de ani de la întemeierea sa. „Cel mai frumos și mai activ cămin cultural”, are profunda menire de a transforma toate așezămintele de cultură din județul nostru în adevărate lăcașe de reconfortare intelectuală și estetică, de a oferi publicului însetat de frumos un cadru rafinat, dar de un autentic farmec popular, în care talentele să înflorească, cu vigoare și cu dărnicie.

Un alt aspect important al muncii Casei de creație este finalizarea tipografică a studierii științifice a folclorului și a producțiilor literare de la cenaclurile scriitorilor și compozitorilor. Astfel, în curînd vor vedea lumina tiparului primele lucrări tipărite prin Casa creației populare a județului Sibiu: Lucrări corale de Gh. Șoima și culegerea de versuri Traiectorii.

Pentru restul anului 1970 avem cuprinse în planul editorial: Balada populară din sudul Transilvaniei de Gh. Pavelescu, Fosnicht hu mer, Liewen salt te (piese de teatru) de Grete Lienert și Erhard Antoni, Cîntece săsești, Lucrări corale – (cîntece de masă), Pastorale – (cîntece de masă) de Ilie Micu, Dansuri și jocuri românești pentru vioară și pian (melodii) de Aurel Covrig, De n-ar fi poveștile – (basme inedite) de N.I. Nistor.

Una din îndatoririle de bază ale Casei creației populare este și asigurarea unui fertil schimb de experiență cu alte județe: „Întîlnirea umoriștilor” de la Bistrița – Năsăud, festivalul formațiilor corale organizat de Casa creației populare a județului Mureș, festivalul de la Șugag, organizat de Casa creației populare a județului Alba, unde va participa echipa de fluierași din Boița. Tot în mai, vom trimite la expoziția de sculptură artizanală de la Bistrița-Năsăud cîțiva artiști înzestrați cu o bogată fantezie: sculptorul Mircea Lac din Rășinari, Rodeanu din Sibiu, Emil Mureșan din Mediaș.

Prof. VASILE RUSU

directorul Casei județene a creației populare Sibiu


comentarii
1 comentarii

Ce contemplatie, un om care l-a explicat toata viata pe Eminescu. Iar Eminescu este cu mult mai mult de atat. Este mai departe de intelect, mai departe de suflet.
02.08.2021 20:10
Din aceeasi categorie
A.D.I. Eco Sibiu

Festivalul 25 ore de teatru non-stop

Muzeul Astra

Guitar Meeting

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia