Tribuna
O monografie realizată la adevăratele standarde valorice
O monografie realizată la adevăratele standarde valorice
În lumea contemporană, indiscutabil tot mai digitală, în care limbajul devine din ce în ce mai condiţionat de imagine, cartea Adei Stuparu "Anca Sîrghie în lumina slovei" (Sibiu, Editura Techno Media, 2019) este o relevantă demonstraţie că o scriere literară de bună calitate poate cu succes să pună în dialog cele două elemente: fotografiile înserate într-o considerabilă abundenţă, atât personale, cât şi publice, consolidează şi nuanţează în mod strălucit firul itinerant al prezentării subiectului în textul propriu-zis.

Carte destul de masivă

(peste 500 de pagini) şi totuşi uşor de citit, prin bogăţia analizelor şi a ilustraţiilor oferă un parcurs inteligent şi bine informat. Ingenioasă şi elegantă în exprimare, Ada Stuparu probează toate calităţile unei remarcabile cercetătoare, un autor îndreptăţit să ocupe scena literară prin captivanta ei expunere, oferind cititorului o nebănuită plăcere.

Gândită şi alcătuită după criteriile valorice specifice unui asemenea tip de scriere, care este eseul monografic, evidenţiind o neîndoielnică ştiinţă nu doar a structurării, ci şi a compatibilizării sectoarelor de biografie şi operă, lucrarea se dovedeşte a fi o carte atractivă, trădând excelenta dibăcie profesională a autoarei, ceea ce-i conferă cititorului o lectură plăcută şi incitantă.

Monografia

ne dezvăluie un personaj deosebit de complex, plasat într-o viziune adecvată şi exactă, atât în ce priveşte biografia, cât şi nivelul operei sale.
După cum ni se destăinuie chiar la începutul volumului, în "Argument", prezentarea monografică a fost concepută cu caracter jubiliar, anul 2019 fiind anul aniversar a 75 de ani de viaţă a distinsei profesoare de învăţământ liceal şi universitar Anca Sîrghie, dintre care 51 de ani dedicaţi cu pasiune activităţii didactice, precum şi muncii de creaţie consacrate scrisului şi cărţii. În acelaşi segment al relatării, autoarea subliniază impresionanta bibliografie care a stat la baza elaborării studiului: 27 de volume redactate, 20 îngrijite pentru editare, majoritatea prefaţate, peste 500 de articole publicate în presa din ţară şi din străinătate (Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii şi Australia), peste
120 de conferinţe şi comunicări ştiinţifice susţinute în România şi în alte ţări, peste 100 de lansări de carte.

Capitolul I al cărţii,

intitulat "O viaţă în date şi imagini", reproduce un drum atent prin viaţa personajului, aflat pentru prima dată în postura de subiect, după un lung traseu în care a fost un nestăvilit autor. Contemplând itinerarul biografic, puternic susţinut de imaginile ataşate, concis precizate, memoria se colorează melancolic, un efect de apreciat, izbutit de Ada Stuparu. Se mai cuvine menţionat că originala prezentare a acestui capitol ocupă peste 100 de pagini.

Partea a doua a eseului,

"Evoluţia unei personalităţi", include subcapitole vizând viaţa de familie, educaţia, formarea şi dezvoltarea profesională, cariera universitară.

Secţiunea a III-a, cea mai importantă şi amplă a monografiei,

urmăreşte vibranta activitate de cercetare şi creaţie a Ancăi Sîrghie, o simplă enumerare a componentelor structurale fiind edificatoare pentru rigurozitatea studiului care cuprinde  istorie şi critică literară: "Radu Stanca - dramaturg, poet, eseist", "Memorandistul Nicolae Cristea", "Greieruşa lui Lucian Blaga". Sub titlul "Scriitori români în întâlniri radiofonice" apar prezentări despre Dimitrie Cantemir, şcoala Ardeleană, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, George Coşbuc,  Liviu Rebreanu, George Bacovia, Lucian Blaga, Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda. Alături de un capitol aparte cum este  "America, un vis devenit realitate", stau Studii şi cercetări de uz didactic, Studii de istorie literară ( mişcarea memorandistă a românilor din Transilvania, biografia şi opera lui Mihai Eminescu, scriitori moderni şi contemporani , "Modelul Constantin Noica"sau "Constelaţia Cioran"). Foarte bogat este capitolul dedicat prezenţei în publicaţii: "Critică literară, recenzii", "Despre arte", "Despre cărţi şi biblioteci", "Deschideri euro-atlantice", urmat de "Ediţii îngrijite şi prefeţe", "Conferinţe. Comunicări ştiinţifice", "Redactarea de reviste", "Lansări de carte" şi "Activitatea culturală".

A patra diviziune a acestui notabil studiu

surprinde câteva consemnări în lucrări de sinteză şi evocă cu nedisimulată admiraţie distincţiile, ordinele, medaliile, premiile şi diplomele care i-au fost decernate de-a lungul anilor neobositei scriitoare şi cercetătoare Anca Sîrghie.

Impunătoarea bibliografie
(peste 250 de pagini)

şi o anexă ("Retrospectivă în imagini"), reprezentând o vastă colecţie de fotografii, încheie o lucrare rezultată dintr-o cercetare deosebit de laborioasă, un op ce constituie, în opinia mea, un neaşteptat cadou oferit exegezei literare monografice actuale.

În fine, cred că savoarea stilistică şi echilibrul uşor de constatat între exprimarea directă, clară şi inteligibilă şi efectul persuasiv al formulării pe care cartea le denotă, justifică situarea autoarei Ada Stuparu în rândul criticilor literari români de incontestabilă valoare.

Dorin NĂDRĂU (S.U.A.)

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Grant pentru capital de lucru TURTHA & SAVOURY SRL

Comunicat_de_Presa_Fagus ROM

Comunicat_de_Presa_ELLIXIRZ BAR

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia