Tribuna
La 120 de ani. in memoriam Nicolae Cristea, memorandistul

Presa românească din Transilvania veacului naţiunilor prezintă o mare importanţă pentru desăvârşierea deplinei unităţi naţionale. Izvorâtă din demersul diplomatic al lui Andrei şaguna, ziaristica transilvăneană a răspuns în mod modern şi direct aspiraţiilor românilor, primul organism de presă "Telegraful Român" (1853) fiind adevărat simbol şi model. Între cei mai iluştri - şi au fost puţini redactori cu har - s-a numărat Nicolae Cristea, blagoslovit să rămână în post "Cât va voi"! De numele lui şi de tenacitatea şi curajul său se leagă vreme de câteva decenii trimiterea mesajelor de sprijin şi încurajare sub forma slovei scrise, a îndemnurilor la susţinerea drepturilor şi libertăţilor româneşti şi nu în ultimul rând ale celor pro unioniste. La "Telegraful Român" şi la "Tribuna", Nicolae Cristea a fost o Magna voce a activismului politic, angajând poziţii consecvente în confruntările încrâncenate dintre liderii românilor şi intratabila guvenare a vremii.  Cel mai amplu conflict juridic româno-maghiar l-a aşezat pe Nicolae Cristea ca exponent în procesul memorandiştilor, implicaţi, judecaţi şi condamnaţi brutal pentru demersul lor democratic în zilele de 7-25 mai 1894.
Prestigioasa şi insistenta cercetătoare Anca Sîrghie a preluat asupra-i ca o lucrare de suflet şi o datorie morală onestă, restituirea completă a biografiei strălucitului ei înaintaş. Măsura demersului o arată ultima sa carte - în colaborare cu universitarul Marin Diaconu - , a cincea într-o serie: Procesul memorandistului Nicolae Cristea (Editura Eikon, 2021). Asumat cu o voinţă remarcabilă, cu tenacitate şi vibraţie emoţională, acest volum impresionează din nou pentru cunoscători şi este util cititorilor dornici de adevăr. Documentele procesului de la Cluj evaluarea lor într-o consistentă introducere, glosarul de termeni specifici, ca şi ilustraţia bogată, asigură o notă specială acestei cărţi.
De la lucrarea istoricilor Nicolae Cordoş şi Şerban Polverejan [Mişcarea memorandisă în documente (1895-1897) , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1973], adevărat semnal pe seama acestui demers juridic magistral, volumul prezentat acum arată câtă actualitate are pentru contemporani restituţia onestă a modelelor de conduită morală a marilor personalităţi care stau prin opera lor la temelia statului modern român.
Salutăm cu cordialitate şi cu o cuvenită reverenţă, această contribuţie de cercetare şi-i felicităm pe autori a căror generozitate ei o îndreaptă spre citiorii dornici de adevăr.
Bran, Predeluţ, 30.05.2022,
Ioan Opriş


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
adi eco

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA