Tribuna
PNL
Familia Cândea din Avrig, Emilian M. Dobrescu, Maria Grancea (coordonatori), Bucureşti, Editura „Sigma Educaţional”, 2020
Familia Cândea din Avrig, Emilian M. Dobrescu, Maria Grancea (coordonatori), Bucureşti, Editura „Sigma Educaţional”, 2020

Prin grija colegei noastre Liliana Oprescu, de la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga”, zilele trecute a ajuns la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu volumul Familia Cândea din Avrig, coordonat de Emilian M. Dobrescu şi Maria Grancea.
Apărută în 2020 la Editura „Sigma Educaţional” din Bucureşti, cartea cuprinde comunicările prezentate la ediţia a IV-a a şcolii academice de vară „Gheorghe Lazăr” desfăşurată vineri,
18 septembrie 2020, la „Biserica Veche” din Avrig.
Din corespondenţa publicată la sfârşitul volumului aflăm că fiecare ediţie a şcolii academice de vară „Gheorghe Lazăr” s-a finalizat cu tipărirea unui volum colectiv care adună laolaltă comunicările prezentate. Prima ediţie aşezată sub semnul patronului spiritual şi cultural al Avrigului – Gheorghe Lazăr –
s-a desfăşurat în 2017. Ediţia următoare vizează Personalitatea lui Onisifor Ghibu – pedagog de marcă al României, fascinat de statura culturală şi politică a avrigeanului care, la începutul veacului al XIX-lea, a descălecat la Bucureşti să întemeieze învăţământul superior în limba română. Volumul următor, tipărit în 2019, se opreşte la Personalitatea lui Vasile Stoica – eminent diplomat şi om de cultură din Avrig.
Ultima carte – Familia Cândea din Avrig – aduce în atenţia cititorului o întreagă dinastie de intelectuali ridicaţi din pământul mănos al acestei localităţi din ţara Oltului. Pentru reuşita volumului şi-au dat mâna cercetători din Bucureşti (Emilian M. şi Edith Mihaela Dobrescu, Moldoveanu Larisa-Elena şi Bogdana Alexandra-Maria) Cluj-Napoca (Mircea Gheorghe Abrudan), Sibiu (Andreea Buzaş, Ana Grama, Liliana Oprescu, Constantin Necula, Cosmin-Crăciun Cruciat) şi Avrig (pr. Vasile Gafton, Tatu Bujor, Maria Grancea şi Din Petre), care au subliniat, cu multă competenţă, rolul familiei Cândea în ridicarea socială şi culturală a zonei şi a României. Un volum elegant, de reală contribuţie ştiinţifică şi culturală, care face cinste deopotrivă coordonatorilor, Maria Grancea şi Emilian M. Dobrescu, cât şi instituţiilor care îl patronează – Academia Română şi Primăria oraşului Avrig.
Cu fiecare ediţie a şcolii academice de vară „Gheorghe Lazăr” şi – îndeobşte – cu fiecare volum tipărit, Avrigul adaugă noi informaţii culturale şi ştiinţifice pentru redactarea unei eventuale monografii. Oraşul Avrig are nevoie urgentă de o carte a sa, de o sinteză care să-i asigure o vizibilitate reală pe măsura contribuţiei sale de excepţie la cultura şi civilizaţia românească. De-a lungul istoriei noastre, din Avrig s-au ridicat personalităţile de elită care s-au remarcat prin inteligenţă, tenacitate şi, mai cu seamă, patriotism, un sentiment înălţător care le asigură un loc de excepţie în istoria neamului. Au dat ţării şi neamului românesc personalităţi comparabile cu cele pornite din Săliştea Sibiului sau Răşinarii lui Goga.
Tocmai de aceea, indiferent de criteriile care au jalonat editarea unui volum sau altul (însoţite sau nu de note asupra ediţiilor!), fiecare material publicat rămâne o cărămidă importantă la temelia şi înălţarea edificiului care va fi în final – Monografia Avrigului. Acest edificiu, însă, trebuie să se supună unor exigenţe specifice oricărei monografii (care, până la urmă, rămâne cartea de identitate a unei comunităţi), elemente care o fac unică, uşor recognoscibilă în context naţional.
Felicitări avrigenilor care au asigurat, an de an, tipărirea acestor volume prin care ne dovedesc că sunt demni de înaintaşii lor, Gheorghe Lazăr, Romulus Cândea sau Vasile Stoica.

Prof. univ. dr. Ilie Moise
Sibiu, 19 sept. 2020

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Comunicat de presa Miodent srl

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia