Tribuna
Două instituţii sibiene au acreditat un nou obiectiv muzeal naţional
Adrian POPESCU
4042 vizualizari
Două instituţii sibiene au acreditat un nou obiectiv muzeal naţional

Silvicultura şi prelucrarea lemnului au fost şi sunt îndeletniciri tradiţionale în centrul României. Ca atare, multe din componentele utilajelor care au marcat evoluţia tehnologiei prelucrării lemnului le regăsim încă şi azi risipite, uitate şi abandonate -în special în Transilvania- din cauza  transformărilor majore, am spune chiar radicale, pe care le-a suferit industria de prelucrare a lemnului. În acest context,  iniţiativa Direcţiei Judeţene pentru Cultură din Sibiu şi a Direcţiei Silvice Sibiu, anume de a prezerva acest patrimoniu ne demonstrează utilitatea dar şi  importanţa demersului.


Adrian Petre POPESCU

adrianpopescu@tribuna.ro

Un muzeu unic în Europa
În contextul menţionat,  la data de 1 Decembrie 2011, de Ziua Na­ţională a României,  se inaugura   neoficial, un spaţiu care tindea a deveni un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. Iniţial  au fost strânse şi reunite în formă expo­ziţională  peste 230 de obiecte. Ulterior îmbogăţit cu un patrimoniu specific, alcătuit din 147 de specii forestiere existente pe teritoriul ţării noastre,  de seminţe şi de esenţe de lemn, de ţinute istorice ale per­sonalului silvic, documente, bre­vete, distincţii, trofee ale speciilor vânate, material documentar fotografic etc.
Sub aura gnoseologiei
Din acel an (2011) s-a trecut la identificarea pieselor de muzeu cu valoare documentar-istorică sau tehnică din domeniul silviculturii. Obiectele au fost inventariate, apoi expuse în sălile amenajate special. De atunci muzeul a fost vizitat de autorităţile locale, de populaţia din zonă, de silvicultorii activi şi pensionari care nu au pregetat să-i treacă pragul şi să contribuie cu donaţii de piese de patrimoniu silvic-cultural. Au urmat anii de acumulare de patrimoniu mobil industrial specific, prin donaţii Şi achiziţii. Ctitoria muzeală a atras de la sine şi aplecarea spre studii, spre cercetarea regenerării pădu­rilor asociate cu distribuţia dimen­sională a arborelui, apelând la  tehnici moderne de investigare cu scopul de a oferi date utile eco­logilor sau cercetătorilor forestieri.

Acreditarea oficială
Acreditarea Muzeului Silviculturii din Sălişte, a fost un obiectiv unic Şi prioritar pentru iniţiatori (Direcţia Judeţeană pentru Cultură din Sibiu şi Direcţia Silvică Sibiu), mai ales că acest obiectiv este  reprezentativ pentru patrimoniul industrial din judeţul Sibiu. Momentul mult dorit a prins contur în şedinţa  Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor reunită în septembrie a.c. Comisia a propus acreditarea, fapt concre­tizat prin Ordinul  2947/20.09.2019, publicat în M.O. al României, partea I. Se confirmă astfel exis­tenţa unui muzeu unic în România, deţinător de colecţii de patrimoniu industrial mobil cu potenţial de clasare atât în fondul, cât şi în tezaurul naţional. Un obiect excep­ţional de patrimoniu mobil industrial  din care face parte şi gaterul pentru Buşteni din Porumbacu de Jos , din sec. al XIX-lea, cel mai mare din Transilvania, care în afara faptului că este păstrat integral, este şi funcţional. Ex­ponatele păs­trate şi prezentate în sălile Mu­zeului Silviculturii sunt o reme­morare a istoriei silviculturii  de-a lungul timpului. Muzeul este un arc peste timp, un loc unde trecutul se îmbină în mod plăcut cu prezentul; este locul unde te cu­prinde nostalgia trecutului, unde cercetăm, privim şi ne minunăm de dovezile materiale păstrate şi ne dăm seama de saltul tehnologic făcut în timp.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Q House

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Magazin
Licitatie publica

ACCENT MEDIA