Tribuna
AFF
160 de ani de la înființarea ASOCIAȚIUNII TRANSILVANE PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ȘI CULTURA POPORULUI ROMÂN / ASTRA
DOAMNELE ASTREI
DOAMNELE ASTREI
1861-1950. 1990-2022

 În 1949-1950 Asociațiunea Transilvană a fost abuziv desființată. Cu toate acestea, spiritul ei nu a dispărut, dovadă sunt manifestările științifice, evocările omagiale ale membrilor de seamă ce au avut loc până în 1989, cărțile, volumele de studii, studiile publicate.  O manifestare științifică la nivel național a avut loc în 1986, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea ASTREI, la Sibiu, cu participarea prezidiului Academiei Române: Acad. Radu Voinea, Acad. Caius Iacob, Acad. Cristofor Simionescu, Acad. Ștefan Pascu, și a IPS Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Sibiului, Mitropolit al Transilvaniei (1982-2005).
În 13 februarie 1990, la inițiativa Prof.univ.dr. Victor Grecu și a jurnalistului Nicolae Gastone, cu participarea Pr. Prof. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Ioan Floca, Mihai Racovițan, Corneliu Bucur, Vasile Ciobanu, Mircea Avram, s-a organizat o ședință în care s-a dezbătut modalitatea de anulare a documentului prin care s-a decis desființarea ASTREI și pentru a-i asigura statutul de continuitate. În 21 aprilie 1990, cu sprijinul Mitropoliei Sibiu și a IPS Antonie Plămădeală, a avut loc Adunarea Generală în Aula Facultății de Teologie Sibiu. Președinte de Onoare a fost ales IPS ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, primul președinte executiv a fost ales Pr. Prof. DUMITRU ABRUDAN, urmat, până astăzi de prof. univ.dr. DUMITRU ACU.
S-au organizat secțiuni, reprezentate de Elena Macavei, Virginia Hodorogea, Dumitru Acu, Mioara Tipuriță, Ioan Manițiu. În timp s-au organizat peste 50 de despărțăminte (filiale) în țară și în afara granițelor, Republica Moldova, Ucraina, Serbia. S-a reluat tradiția organizării itinerante a adunărilor generale care au avut loc în: Sibiu, Blaj, Brașov, Năsăud, Dej, Abrud, Șomcuta Mare, Făgăraș, Reghin, Orăștie, Arad, Sfântu Gheorghe, Iași, Constanța, Sângeorgiu de Pădure, Lipova, Alba Iulia, Carei, Aiud.
Tipurile de activități sunt variate: * aniversări, comemorări, evocări;  * expoziții, târguri de carte, lansări de carte; * întâlniri cu oameni de cultură; * concerte de muzică sacră, colinde; * concerte de muzică populară;  * serbări, serate literar-muzicale; * ridicări și sfințiri de monumente, sfințiri de plăci comemorative; * dezveliri și sfințiri de busturi; * sesiuni științifice, simpozioane, mese rotunde, dezbateri pe teme istorice, științifice, culturale; * expoziții de artă; * concursuri de creație literară și plastică; * concursuri de matematică și fizică; * spectacole folclorice; * tabere de creație pentru elevi din Basarabia și Ucraina; * schimburi de experiență între astriști din România și Basarabia, Ucraina; * acordarea de diplome, de ajutoare și burse; * donații de cărți și reviste pentru școli și biblioteci din Republica Moldova etc.
Ciclic se desfășoară activități culturale sub genericele: ”Zilele Asociațiunii ASTRA”, ”Deniile eminesciene”, Iași, Concursul de creație ”Veronica Micle”, Iași, ”Ocrotiți de Eminescu”, Blaj, Festivalul de poezie sacră ”Credo”, Blaj, Festivalul ”Camerata Blăjeană”, ”Zilele culturii aromâne”, Constanța, Festivalul de poezie ”Mihai Eminescu”, Sângeorgiu de Pădure, Tabăra de Cultură și Civilizație Românească ”Acasă la noi” pentru copii și tineri din Basarabia, Ucraina, Serbia; * Zilele Liviu Rebreanu”, Zilele George Coșbuc”, Năsăud, ”Zilele culturii orăștiene”, Orăștie, ”Concurs internațional de matematică”, Sibiu ș.a.
De atunci și până astăzi s-au editat mai multe REVISTE – ”Foaia Poporului”, Sibiu, ”ASTRA Blăjeană”, ”ASTRA Năsăudeană”, ”ASTRA Dejeană”, ”Revista Română”, Iași,” ASTRA Matematică”, Sibiu, ”ASTRA Maramureșeană”, ”Astra Arădeană”, ASTRA Sibiu, ”ASTRA Clujeană”, ”ASTRA Lăpușeană,”, ”ASTRA Buzăul Ardelean”,  ”Gazeta de Miercurea” ș.a.
S-au publicat numeroase cărți de proză, poezie, istorie, eseuri, monografii (Blaj, Năsăud, Oțelul Roșu, Lipova). Între CĂRȚILE DE AUTOR amintim: ”ASTRA. 150 de ani. Repere cronologice”, Dumitru Acu, Sibiu, 2011; ”ASTRA. 150 de ani. Vocația perenității românilor”, Victor V. Grecu, 2011, București; ”Asociațiunea ASTRA și Adunările Generale”, Elena Macavei, Sibiu, 2011;  ”Asociațiunea ASTRA și Ctitoriile”, Elena Macavei, Sibiu,  2011; ”Asociațiunea ASTRA și Academia Română”, Elena Macavei, Sibiu, 2013; ”Printre oamenii Blajului”, Ion Brad, Blaj, 2011; Etnomuzeografie transilvană. Muzeul Asociațiunii. 1905-1950,  Ana Grama, Sfântu Gheorghe, 2010 ș.a. VOLUME DE STUDII: ”Educația și integrarea europeană”, coord. Elena Macavei, Sibiu, 2007; ”Țiganii. Rromii. Realități și perspective”, coord. Elena Macavei, Sibiu, 2008; ”Dicționarul culturii și civilizației populare”, coord. Silvia Pop, Blaj, 2011; ”ASTRA. 150 de ani. O istorie ilustrată”, coord. Silvia Pop, Daniela Pănăzan, Claudia Oancea, Blaj, 2011;  ”Cartea revistei ASTRA Blăjeană”, coord. Silvia Pop, Daniela Pănăzan, Claudia Oancea, Blaj, 2011  ș.a.
S-au organizat numeroase MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE  cu participări naționale și internaționale: ”Identitatea Limbii Române și globalizarea”, Iași, 2002; ”Românii din afara granițelor țării. Coordonate istorice și naționale în cadrul european”, Iași, 2007; ”Educația în spiritul valorilor europene și al integrării europene”, Sibiu, 2007; ”Educația și integrarea socială a populației de etnie rromă”, Sibiu, 2008; ”Bicentenarul nașterii Mitropolitului Andrei Șaguna – primul președinte al Asociațiunii Transilvane”, Sibiu, 2008; ”Centenarul Enciclopediei Române” coordonate de Cornel Diaconovici, Sibiu, 2004; ”150 de ani de la înființarea ASTREI”, Sibiu  și în toate despărțămintele, 2011; ”150 de ani de la înființarea Academiei Române”, Sibiu, 2016 ș.a.        
După 1990, alături de DOMNI aleși și implicați în conducerea ASTREI centrale și a despărțămintelor – VICTOR V. GRECU, NICULAE GASTONE, OCTAVIAN BOLOGA, ACAD. ALEXANDRU SURDU, GHEORGHE CĂPITAN, GHEORGHE POP, DAN MÂRZA, IOAN SENI, TEODOR ARDELEAN, AUREL URSU, IOAN LĂCĂTUȘU, LIVIU DÂRJAN, MITICĂ PRICOPIE ș.a., s-au afirmat și s-au remarcat DOAMNE  în funcții de conducere, pe unele le prezentăm succint.   
Din Sibiu.  Doamna VIRGINIA HODOROGEA (1939-2012), profesoară, vicepreședintă în Despărțământul ASTRA Sibiu, vicepreședintă în ASTRA Centrală, redactor șef al revistei ”Foaia Poporului”, organizatoarea numeroaselor manifestări culturale ASTRA, autoarea unor studii și articole publicate.
Doamna ELENA MACAVEI (n. 1943), profesor universitar, doctor în pedagogie, președinta Secției de Pedagogie a ASTREI.  Despre ASTRA a scris 4 cărți,  10 de studii, 38 de studii publicate în reviste, 53  de articole, 1 volum coordonat.  A organizat numeroase activități culturale ASTRA la nivel central și în cadrul Secțiunii Pedagogice. A primit Premiul Academiei Române, 2003, pentru lucrarea ”Pedagogie. Teoria educației”, vol. I, II, București, 2001, 2002.
Doamna MIOARA TIPURIȚĂ (1947-2018). Profesoară de muzică, specialitatea vioară, redactor la ”Foaia Poporului”, președinta Secțiunii Muzicale, organizatoarea multor evenimente artistice – muzicale,  concerte, recitaluri în Sibiu și în alte orașe, autoarea unor articole publicate.
Doamna ANA NAFRANIȚA (n. 1933), profesoară de științele naturii, membru în Comitetul Central al ASTREI, redactor și corector la ”Foaia Poporului”, responsabilă cu evidența membrilor astriști, cu strângerea cotizațiilor, redactor al proceselor verbale la adunările ASTREI.
Doamna MARIA - TEODORA ARSIN (n. 1937), profesoară de istorie,, membră ASTRA din 1993, a activat în Secretariatul ASTREI, a participat, cu intervenții active, la adunările generale și la manifestările științifice, culturale organizate în Sibiu și în alte centre.
Doamna SILVIA ȘERB (n. 1935), profesor-inginer, realizatoarea unor programe de cercetare în domeniu, membră ASTRA din 2009, participantă la activități de secretariat al ASTREI, la adunări generale și activități culturale.
Doamna ANA GRAMA (n. 1940), etnograf, muzeograf, președinta Secțiunii Etnografice ASTRA, 1994, a publicat volume, studii în volume, în reviste de specialitate, a organizat expoziții, a realizat bibliografii adnotate de valoare.
Doamna IOANA - NARCISA CREȚU (n. 1969), profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, deținătoarea  unor funcții administrative în Universitate, autoarea unor cărți și studii, vicepreședintă ASTRA, redactor șef al revistei ”Foaia Poporului”.
Doamna LIDIA - CARMEN PIRCĂ (n. 1967), profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, Secretar literar ASTRA, Secretar de redacție la revista ”Foaia Poporului” din 2018.
Doamna DOINA - MARIA SIMION (n. 1957), economist, programator, profesor universitar, doctor în economie, membră ASTRA în Despărțământul Central Sibiu, realizatoarea unui Muzeu Etnografic dedicat ASTREI.
Doamna MONICA GASTONE (n. 1945), pictoriță, realizatoarea unor expoziții locale și naționale, a unor portrete ale membrilor ASTREI istorice, deținătoarea unor premii în semn de recunoaștere a talentului. Membră ASTRA din 1990, participantă la manifestări științifice, culturale ASTRA în Sibiu și în Miercurea Sibiului, despărțământ condus până în 2018 de soțul,  Niculae Gastone.
Doamna ANCA  SÎGHIE (n. 1944), profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, eseist, critic literar, om de teatru, publicist, bibliolog. A participat cu interes la activitățile ASTREI.
Din Blaj.  Doamna SILVIA POP (1937 – 2018), profesoară de limba și literatura română, membru fondator și președinta Despărțământului ”Timotei Cipariu” din Blaj (1995-2018), cu realizări organizatorice și editoriale de excepție. A publicat cărți, studii, articole, a coordonat volumele importante  despre Blaj și despre ASTRA. A organizat Adunarea Generală din1998.
Doamna MARIA - DANIELA PĂNĂZAN (n. 1975), profesoară de limba și literatura română, doctor în filologie, scriitoare, autoarea mai multor cărți publicate, membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu, membru fondator și consilier cultural ASTRA din 1998.
Doamna CLAUDIA OANCEA – RAICA (n. 1975), profesoară de limba și literatura română, membru fondator al Despărțământului ”Timotei Cipariu” din Blaj, redactor al revistei ”ASTRA Blăjeană”, este autoarea unor cărți și studii.
Doamna ANA HINESCU (n. 1949), profesor, bibliolog, membru fondator al Despărțământului ”Timotei Cipariu” din Blaj, organizatoarea numeroaselor manifestări științifice și culturale, autoarea unor cărți, albume, studii.    
    Din Năsăud. Doamna  FLOAREA PLEȘ (n. 1936), contabilă ca profesie, membră ASTRA din 2004, președinta cercului ASTRA Năsăud, din 2012, vicepreședintă a Despărțământului Năsăud, a organizat simpozioane, colocvii, conferințe, lansări de carte, expoziții, aniversări, comemorări, a publicat studii, articole, cărți și face parte din Liga Scriitorilor Români, filiala Năsăud.
Doamna RODICA FERCANA (n.1943), poetă și prozatoare, membră a Cercului ASTRA Năsăud, membră a Ligii Scriitorilor Români, filiala Năsăud. Este autoarea a 21 de cărți de poezie și proză, activă în dezbaterile adunărilor generale ASTRA.
Doamna ANA FILIP (1941 – 2021), învățătoare la bază, profesoară, fondatoare a Despărțământului ASTRA Năsăud, a Cercului ASTRA de la Salva, a publicației ”ASTRA Salvensis”, a avut o bogată activitate culturală, s-a implicat mult în programul Tabăra Acasă la noi pentru copii și tineri din Basarabia și Ucraina.
Doamna GABRIELA - ELENA HERȚA (n.1967), învățătoare, președinta Cercului ASTRA Romuli, Bistrița-Năsăud, a organizat activități culturale, a publicat studii în ”ASTRA Năsăudeană”, a colaborat la ”Dicționarul culturii și civilizației populare din Țara Năsăudului”.
Doamna LUCREȚIA MITITEAN (n. 1937), învățătoare, foarte activă în formațiile corale și de teatru, membru fondator al Despărțământului ASTRA Năsăud, a susținut mai multe comunicări la adunările ASTREI, este autoarea câtorva cărți.
Din Beclean. Doamna LIGIA DĂNILĂ (n. 1955), profesoară, doctor în istorie, președinta Cercului ASTRA din Beclean și apoi a Despărțământului Beclean, pasionată de mișcarea feministă, a scris studii, articole și cărți în acest domeniu. A organizat simpozioane, festivaluri de folclor, acțiuni de dezvelire a busturilor și plăcilor comemorative, s-a implicat în programul Tabăra Acasă la noi.
Doamna MARIA COVACI (1928 – 2013), profesoară, doctor în istorie, publicist, membră ASTRA din 2003, autoarea unor studii și cărți cu profil istoric, a participat la acțiunile ASTREI din Beclean, Năsăud, Brașov-Săcele, Sovata, Dej, Lipova, la dezveliri de monumente, între care și cele donate de dr. Traian Dascălu.   
Doamna DELIA POP (n. 1960), educatoare, învățătoare, metodist, membră ASTRA, a participat la adunări generale, la acțiuni științifice și culturale, la organizarea Taberei Acasă la noi.
Doamna MARIA MÂRZA (n. 1949), învățătoare, membră ASTRA, casierul Despărțământului din Beclean, a ajutat la organizarea activităților științifice și culturale – festivaluri, dezveliri de busturi, plasări de plăci comemorative, depuneri de coroane de flori etc.
Doamna DIDINA RURAC (n. 1956), profesoară de limba și literatura română, membră ASTRA din 2000, a participat la adunări generale și activități culturale din Iași, Lipova, Năsăud, Dej, Sângeorgiu de Pădure, la activități cu ocazia Zilelor Basarabiei, la Deniile eminesciene etc.
Din Iași. Doamna ARETA MOȘU (n. 1946), profesoară, fondatoarea și președinta Despărțământului ”Mihail Kogălniceanu” Iași, din 1994, fondatoarea publicației ”Revista Română”, vicepreședintă în Comitetul Central cu problemele românilor de peste graniță, inițiatoarea și realizatoarea unor programe culturale de anvergură în țară și în afara granițelor: Deniile eminesciene, Se-ntâlnește dor cu dor, Școala europeană de vară, Tabăra Acasă la noi, concursul ”Veronica Micle” etc. A organizat numeroase simpozioane și sesiuni științifice, a publicat studii și articole, a avut inițiativa organizării despărțămintelor și cercurilor în Republica Moldova și Ucraina. A organizat Adunarea Generală din 1996.
Doamna LICA ȘELARU (n. 1961), economist, membră ASTRA din 2008, responsabilă cu evidența contabilă a Despărțământului ”Mihail Kogălniceanu”, Iași. A ajutat la organizarea manifestărilor culturale ale despărțământului, a participat la manifestări culturale în Iași și în alte despărțăminte din țară și din Republica Moldova.
Doamna MAGDALENA MĂNUȚĂ (n. 1950), învățătoare, organizatoare și participantă sistematic la activitățile culturale ale ASTREI în Iași și în alte orașe ale țării, în localități cu despărțăminte și cercuri din Republica Moldova și Ucraina.
Doamna ELENA ȚÎRDEA (n. 1977), agronom, membru fondator al Despărțământului Iași, sponsor al publicațiilor ASTRA Iași.
Doamna STELIANA TOMA (n. 1941), inginer doctor, a participant constant la acțiuni culturale și filantropice, culturale ale ASTREI.
Doamna VICA PARASCHIVA ȚUȚURMAN (n. 1955), învățătoare la bază, profesoară de psihopedagogie, a făcut și face parte din echipele de concepție, organizare și punere în practică a multor proiecte ASTRA Iași.
Doamna ELENA BURUIANĂ (n. 1948), profesoară de istorie, membră ASTRA din 1995, componentă a Comitetului de conducere al  Despărțământului ”Mihail Kogălniceanu” din Iași, a venit cu propuneri legate de organizarea activităților științifice și culturale ale ASTREI.
Doamna MARICICA MIHOIANU (n. 1961), interpretă de muzică populară, membră ASTRA, participantă la activitățile artistice ale ASTREI în Iași și în despărțăminte de peste graniță.
Doamna OLIMPIA NISTOR - IACOB (n. 1970), interpretă de muzică populară, membru fondator al Despărțământului Iași, participantă la spectacole folclorice în Iași, alte orașe ale țării, în Basarabia, nordul Bucovinei, Ucraina, Bulgaria, Serbia.
 Din Făgăraș. Doamna MIHAELA - GEORGETA GÂRLEA (n. 1952), muzeograf, profesoară de limba și literatura română, limba latină. A revitalizat Despărțământul istoric Făgăraș, este președinta Despărțământului ”Ion Codru Drăgușanu” Făgăraș din 1996. A avut o contribuție esențială la viața culturală a Țării Făgărașului, a organizat zeci de expoziții, lansări de carte, concursuri de creație, dezveliri de plăci comemorative. A organizat Adunarea generală din 2000.
Doamna  MIHAELA - OLGA JUDELE (n. 1956), profesoară de limba și literatura română, membră ASTRA din 1998, vicepreședintă, din 2000, a Despărțământului Făgăraș. S-a implicat în toate activitățile culturale ale zonei și ale ASTREI.
Doamna VIORICA POP (n. 1948), profesoară de limba și literatura română, vicepreședintă a despărțământului Făgăraș, implicată în importantele activități culturale din zonă și ale ASTREI.
Din Arad. Doamna CORINA BEJAN - VAȘCA - FRĂȚILĂ (n. 1948), profesoară de limba și literatura română, limba și literatura franceză, lector la Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad, membru fondator  și secretar I al Despărțământului ”Porțile Zarandului” din Sebiș – Arad, membru al Despărțământului ”Vasile Goldiș” din Arad, organizatoarea multor activități culturale în zonă.
Doamna MARIA CĂPITAN (n. 1940), profesoară, secretar I al Despărțământului ”Vasile Goldiș” din Arad, președinte fiind soțul, Gheorghe Căpitan. Împreună au conceput și organizat manifestările culturale ale despărțământului.
Din Alba, Câmpeni. Doamna  MARIA CIOICA (n. 1950), profesoară de limba și literatura română, culegătoare de folclor, realizatoarea unor spectacole și expoziții folclorice, autoare de poezii, proză, de cărți și studii. Membră a ASTREI și președinta Despărțământului ”Eugen Hulea”, Alba Iulia, din 2016.
Doamna MARIA ANA MOTORA (n. 1946), profesoară de limba și literatura română, membru fondator al Despărțământului ”Iosif Sterca Șuluțiu” din Abrud – Câmpeni, secretar literar și președinte, a organizat Adunarea Generală șa Abrud, a editat volumul ”ASTRA. Abrud 2015”.
Doamna MARIA JEFLEA (n. 1957), economistă, membră a despărțământului ”Iosif Sterca Șuluțiu” Abrud – Câmpeni din 2000, a Comisiei de cenzori. A venit cu inițiative și a contribuit la organizarea și desfășurarea activităților culturale ASTRA.
Doamna DANIELA NICULA (n. 1971), bibliotecară, membră, din 2013, a Despărțământului ”Iosif Sterca Șuluțiu” Abrud-Câmpeni, s-a implicat în strategia diversificării activităților culturale în zonă.
Doamna DESPINA – SILVIA STANCIU (n. 1945), profesoară de limba și literatura română, consilier local, membră ASTRA din 1993, vicepreședintă și președintă din 2012 a Despărțământului ”Ovidiu Hulea” din Aiud, a organizat numeroase activități de promovare a valorilor materiale și spirituale ale poporului român, expoziții etnografice. A publicat studii, a organizat Adunarea Generală ASTRA  la Aiud, 2019.
Din Covasna – Harghita. Doamna LUMINIȚA CORNEA (n. 1949), profesor, scriitor, critic și istoric literar, publicist, muzeograf, președinte al Despărțământului ASTRA Covasna – Harghita în perioada 2011-2017. Face parte din redacțiile unor reviste, este autoarea a 14 volume, a mai multor studii și articole publicate. A participat la activități culturale din diferite despărțăminte, s-a implicat în organizarea lor în țară și peste graniță.
Doamna DOINA – ANA DOBREAN (n. 1950), profesoară de limba și literatura română, limba și literatura franceză, etnograf, autoare de cărți, membră a Despărțământului ASTRA Covasna – Harghita, a participat și a ajutat la organizarea multor activități culturale, în special Deniile eminesciene și Tabăra Acasă la noi.    
Din Sângeorgiu de Pădure. Doamna EMILIA FEIER (n. 1946), profesoară  limba și literatura română, de limba și literatura franceză, poetă, publicistă, manager cultural, președinta Despărțământului ”Teodor Muică” din Sângeorgiu de Pădure. A organizat expoziții, sesiuni  științifice, a organizat a 99-a / 113 a Adunare Generală Sângeorgiu de Pădure – Sovata în 2012.
Din Târgu Lăpuș. Doamna VALERIA BILȚ (n. 1959), profesoară de limba și literatura română, de limba și literatura franceză, scriitoare, fondatoarea și președinta Despărțământului ASTRA Târgu Lăpuș, redactor șef al revistei ”ASTRA Lăpușeană”.
Din Săcele – Brașov. Doamna DANIELA CIMPOAIE (n. 1971), economistă, vicepreședintă a Despărțământului ASTRA ”Frații Popeea” din Săcele.
Doamna RALUCA - PETRUȚA ȘERBAN (n. 1978), profesoară de religie, conduce Atelierul de icoane pe sticlă al ASTREI din Săcele.
Doamna LIGIA ȘOANĂ (n. 1961), asistent medical, a întemeiat Cercul ASTRA ”Gherman Bogdan” în satul Zizin, județul Brașov.
Din Vama Buzăului – Brașov. Doamna  CORINA BĂRĂGAN – SPOREA (1943), profesoară de istorie, președinta Despărțământului  ASTRA ”Buzăul Ardelean”, inițiatoarea publicării revistei ”ASTRA – Buzăul Ardelean”.
Doamna SILVIA POPICA (n.1948), profesoară de matematică, susținătoare a reactivării ASTREI, participantă la activitățile ASTREI.
Din Seini – Maramureș. Doamna ELISABETA KIRCHMAJER – DONCA (n. 1942), profesoară, poetă,  romancieră, traducătoare, președinta Despărțământului ASTRA Seini, județul Maramureș.
Cu sprijinul Despărțământului ”Mihail Kogălniceanu” din Iași și în special al Doamnei Areta Moșu, s-au înființat, în Republica Moldova și în Ucraina, multe cercuri și despărțăminte ASTRA. Amintim câteva nume ale inimoaselor Doamne care promovează valorile culturii românești din România și din zonele în care trăiesc. MARIA BARBĂ (n. 1948), Cahul. IOANA AXENTII (n. 1955), – Cahul. DOINA FOCȘA (n. 1950) – Cahul. CLAUDIA NESTOR (n. 1952) – Strășeni. LIDIA FRUMOSU (1947-2020) – Crîuleni. LILIA CAZACU (n. 1979) – Crîuleni.  LILIANA GUȚANU (n. 1971) – Dondușeni. FEODOSIA BUNESCU (n. 1960) – Băhrinești – Florești. VERA BĂLAN (n. 1968) – Ialoveni. OLGA LEȘENCO (n. 1947) – Gura Căinarului. ELENA IACUB (n. 1951) – Onițcani. NATALIA URSU (n. 1969) – Babele – Ismail – Ucraina. IRINA ACHIRI (n. 1976) – Babele – Ismail – Ucraina. ELENA APETRI (n. 1973) – Herța, Ucraina.
Profundă recunoștință DOAMNELOR intrate în istorie și celor contemporane pentru devotamentul, pasiunea cu care au slujit și slujesc idealurile ASTREI.  


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

pensiunea casa buna

Comunicat de presa

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
AFF
Licitatie publica

ACCENT MEDIA