Tribuna
PNL
Despre mărgineni şi Mărginimea Sibiului. O poveste care a mers în sufletul seniorilor Armatei Române din Sibiu
Despre mărgineni şi Mărginimea Sibiului. O poveste care a mers în sufletul seniorilor Armatei Române din Sibiu

Recent, prof. univ. emerit Dr. H.C., cetăţean de onoare al comunei natale, Gura Râului, precum şi al judeţului Sibiu, preşedinte de onoare al Asociaţiei "Reuniunea Mărginenilor", Iacob Cătoiu, a fost oaspete de onoare al membrilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ”General Ilie Şteflea” filiala judeţului Sibiu, fiu al Mărginimii Sibiului, devenit părinte spiritual al seniorilor militari sibieni. Împreună cu el, au trăit aceleaşi senzaţii de bucurie şi mulţi simpatizanţi ai asociaţiei, precum şi prieteni şi cunoscuţi ai distinsului invitat. Cu acest fericit prilej, timp de două ore, le-a depănat gazdelor o încântătoare poveste despre mărgineni şi Mărginimea Sibiului, regiune etnografică cu caracter unitar în arealul etnofolcloric al României, dar şi cu destinaţie europeană de excelenţă.
Povestea depănată în stilul lui Ion Creangă, despre mărgineni şi Mărginimea Sibiului, a cuprins un bogat buchet de idei, definind-o din punct de vedere geografic, istoric, etno-folcloric, arhitectural, lingvistic, ecleziastic, vestimentar, evidenţiind rolul acestui colţ de Rai în dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti, prin pleiada de mari personalităţi în rang de academicieni, scriitori, medici, mari prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi, nu în ultimul rând, pleiada de generali şi colonei daţi armatei române.
Definind-o din punct de vedere geografic, a explicat că Mărginimea Sibiului este situată în sudul Transilvaniei, în depresiunea Sibiului, la nord-nord-estul Munţilor Cindrel din judeţul Sibiu, având o suprafaţă de 1.200 km2, în care se regăsesc zeci de comunităţi săteşti, comune, a căror capitală culturală este oraşul Sălişte.
Apoi, definind Mărginimea din punct de vedere istoric şi al obiceiurilor locuitorilor acestei zone, a evidenţiat faptul că, de veacuri, îndeletnicirea populaţiei este agro-pastorală. Oieri vestiţi şi buni ortodocşi, locuitorii zonei din Mărginime practică transhumanţa de milenii, străbătând drumurile ţării până la Dunăre, în câmpiile Bărăganului şi ale Dobrogei dar şi dincolo de hotarele României, în Crimeea şi mai departe, în estul acesteia, în căutarea păşunilor, demonstrând tenacitate şi o remarcabilă dorinţă de cunoaştere a zonelor în care au ajuns cu mioarele la păscut, devenind o regiune etno-geografică cu caracter de unicat în România. Acest caracter este dat, mai ales, de păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor privind plecarea şi întoarcerea vlaşinilor în localităţile natale, cu turmele la iernat, în păstrarea costumului popular tradiţional cu care se mândresc cu prilejul zilelor de sărbătoare şi a evenimentelor importante, precum festivalurile locale, naţionale şi internaţionale, la care ansamblurile artistice din Mărginime sunt neegalate. De asemenea, aceste obiceiuri şi sărbători, care se păstrează nealterate, definesc mersul păstorilor cu oile la munte, cu ritualurile legate de acest lucru, precum şi cu prilejul coborârii oilor pentru iernat. În acest context, în fiecare lună din an, în acest spaţiu se desfăşoară obiceiuri, festivaluri, care prilejuiesc evocarea tradiţiilor din zona Mărginimii. Unele din aceste tradiţii şi datini sunt strict legate de calendarul bisericesc ortodox, precum Ziua Crucii, Sf. Nicolae, umblatul cu Steaua, cu Capra, Pluguşorul şi altele. Pe parcursul anului, în localităţile Mărginimii se desfăşoară şi alte obiceiuri tradiţionale, precum Prinsul văruţelor”(Tilişca), Sângeorgiul la Sălişte, festivalul de folclor ”La izvorul dorului” de la Tălmaciu, comemorarea academicienilor sălişteni, colocviile internaţionale Emil Cioran, zilele culturale ”Octavian Goga”, sărbătoarea Călăraşilor în com. Sadu, udatul Ionilor cu prilejul sărbătorii Sfântului Ioan Botezătorul, obiceiul Armindenilor din Sadu, sărbătoarea Sânzienelor în Râu Sadului, Bujorul de Munte din Gura Râului, festivalul Sus pe Muntele din Jina, sărbătoarea portului popular la Gura Râului, festivalul Brânzei şi Ţuicii la Răşinari, manifestarea Coborâtul oilor de la munte în Poiana Sibiului, Ziua Crucii la Cristian, întâlnirea cetelor de juni în Mărginime şi altele. În acelaşi timp, în fiecare an, ansambluri folclorice din Mărginimea Sibiului participă la festivalurile de folclor Ion Macrea, Vară, Vară, Primăvară, precum şi la Festivalul Internaţional de Folclor Cântecele Munţilor, desfăşurat de 42 de ani în Sibiu.
În cadrul prelegerii, distinsul oaspete a rezervat un spaţiu evocării sprijinului material al mărginenilor, acordat armatei române în războiul pentru independenţa României 1877-1878, precum şi participării mărginenilor la războiul pentru înfăptuirea României Mari şi participarea acesteia la Marea Adunare de la Alba-Iulia de la 1 decembrie 1918, la care se adaugă şi participarea bărbaţilor sălişteni la apărarea acestei împliniri istorice a tuturor românilor. În acest context, a amintit şi de jertfele date de populaţia Mărginimii Sibiului în cel de-al doilea război mondial, la care a luat parte România, de la 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945.

Despre eroii Mărginimii

După această evocare, Iacob Cătoiu a prezentat şi repere din harta eroică a Mărginimii Sibiului, în memoria eroilor mărgineni, precum monumente ale eroilor, troiţe, cruci, plăci memoriale, sărbătoarea Zilei Eroilor, la Înălţarea Domnului.
Distinsul oaspete şi-a încheiat povestea despre mărgineni şi Mărginime cu prezentarea unor mostre cu obiecte vestimentare, purtate de bărbaţi şi femei, obiecte de podoabă pentru fete şi femei, precum şi o colecţie de fluiere cu care doinesc ciobanii mărgineni în mânarea turmelor de mioare. Şi tot în acest context, profesorul emerit Doctor Honoris Causa Iacob Cătoiu a prezentat gazdelor bogata colecţie de cărţi, rezultat al cercetării acestei regiuni etnofolclorice, în care se regăsesc tradiţiile şi prezentul acestei zone de frumoasă poveste, cum s-ar spune ”tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul”, aluzie la versurile eminesciene din Scrisoarea III.
Distinsul fiu al plaiurilor Mărginimii şi-a surprins gazdele cu prezentarea celei mai recente cărţi, ”Viaţa ca o clipă”, care îşi are obârşia în trecutul şi prezentul Mărginimii şi mărginenilor Sibiului, carte pe care a oferit-o cu autograful său gazdelor. Apoi, a ţinut să-şi încânte asistenţii cu un vers de fluier fermecat, din repertoriul păstorilor mărgineni.
Pentru încântătoarea poveste despre mărgineni şi Mărginime, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ”General Ilie Şteflea” filiala jud. Sibiu, col.(r.), Ioan Părean, el însuşi un distins fiu al comunei Orlat, în aplauzele prelungite ale audienţei, i-a transmis distinsului oaspete, în asentimentul camarazilor săi, calde mulţumiri pentru povestea despre mărgineni şi Mărginime. Iacob Cătoiu a promis că va răspunde invitaţiei adresate de preşedintele asociaţiei de a fi din nou oaspete al seniorilor sibieni ai oştirii române.

A consemnat col. (r.) V. NEGHINĂ

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia