Tribuna
Colocviul Internaţional „Emil Cioran”, Răşinari, 13-14 noiembrie 2021
Colocviul Internaţional „Emil Cioran”, Răşinari, 13-14 noiembrie 2021

Evenimentele culturale de la Răşinari au început la ora 10, sâmbătă, 13 noiembrie 2021, cu slujba de pomenire de la Biserica „Sfânta Treime” din Răşinari.
Sesiunea de comunicări a Colocviului Internaţional "Emil Cioran", 2021, ediţia a XXVII-a, desfăşurată la Primăria Răşinari, în Sala festivă "Emil Cioran", a fost deschisă de primarul comunei  Răşinari, ing.  Bogdan  Bucur,  alături  de Ioan  Radu  Văcărescu, preşe­dintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor  (care   a conferit on-line Premiul "Emil Cioran" 2021 doamnei Anca Sîrghie, "pentru întreaga operă literară şi publicistică"). A luat cuvântul de răspuns Anca Sîrghie, care a mulţumit pentru onoranta distincţie, mai ales că Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Sibiu i-a aşezat Premiul sub egida unei atât de prestigioase personalităţi. Apoi Domnia sa l-a evocat pe ziaristul Doru Dinu Glăvan, cel care şi-ar fi dorit să fie prezent la acest Colocviu. S-a ţinut un moment de reculegere în memoria Preşedintelui U.Z.P.R. din România. Doamna Sîrghie a dăruit, în semn de omagiu, Primăriei Răşinari un portret al lui Emil Cioran, recent realizat de Adina Romanescu, o artistă consacrată. Apoi, domnul Alex Cetăţeanu, director al ASRAN din Montreal (Canada), transmite cuvântul său dedicat participanţilor. Aflat în Londra, mesajul on-line evocă şi personalitatea celui plecat de curând dintre noi, Doru Dinu Glăvan. Profesoara Doina Boantă, fiică a satului, a oferit domnului primar ing. Bogdan Bucur, un album publicat de fratele Domniei Sale, Dan Băncilă, artist de talie europeană, al cărui bunic era răşinărean.
Sesiunea   de   comunicări   a   început   cu   domnul   Ioan   Radu   Văcărescu, care la tema "Eminescu şi Cioran" prezintă revista "Comedia", un cotidian de informaţie culturală apărut în Franţa, în care au fost prezenţi foarte mulţi intelectuali francezi din secolul al XX-lea. Emil Cioran a publicat în această revistă două articole: "Despre Eminescu", ianuarie 1943 şi "Secretele sufletului românesc", septembrie 1943 (scriind despre dorul şi nostalgia limbii române). Articolele sunt considerate excepţio­nale, evidenţiind subtil talentul de poet al lui Cioran. Preşedintele Filialei Sibiu citeşte câte­va fragmente din acele articole, traduse în limba română de către profesoara Simona Radu Văcărescu. De exemplu, poemul emi­nescian "Rugăciunea unui dac" este  consi­derat unul dintre "poemele cele mai disperate ale lumii". Este remarcat talentul lingvistic excepţional al lui Emil Cioran, stilul său incon­fundabil. De asemenea, domnul Ioan Radu Văcărescu vorbeşte despre o viitoare carte "Oamenii Răşinariului", care va vedea lumina tiparului în curând. Următorul invitat este conf. univ .dr. Constantin Necula, care vorbeşte des­pre "Emil Cioran - creştinul". Două texte pe care le evocă, în favoarea "creştinului", sunt Dan Ciachir - scrisoarea "Între Părintele   Stăni­loae şi Cioran",   care   începe   cu   o   formulă   ce   trădează apropierea dintre cei doi:"Dragul meu părinte", dar şi o carte dată la tipar de Marcel Petrişor, intitulată "Petre  Ţuţea, Sacer­doţiu fără   parohie", care are o  anexă reluând  textul  lui Petre   Ţuţea, "Despre filosof şi filo­sofie". Remarcă o sete teribilă de cunoaştere, de încercare de împăcare cu Dumnezeu "până mai eşti pe cale".
"Emil Cioran şi George Bălan" este tema comunicării domnului conf. univ. dr. Marin Diaconu, lucrare prezentată de Marius Dobre,  cercetător ştiinţific 1 la Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române. De asemenea, Marius   Dobre   prezintă   propria comunicare intitulată   "Lupta   cu Dumnezeu. Pe urmele divinităţii cu necredinţă", o interesantă abordare a con­cepţiei despre religie a lui Emil Cioran.   "Inter­viu­rile despre Emil Cioran" au constituit   o pledoarie excepţională a doamnei conf. univ. dr. Anca Sîrghie pentru această formă de comunicare literară deosebită ca valoare documentară. Între cei care l-au cunoscut pe Emil Cioran şi care au acceptat să vorbească, în interviuri, despre opera şi viaţa filosofului Cioran, deosebit de important este Aurel Cioran, fratele cu care Emil a fost foarte apropiat  în anii formării sale intelectuale şi cu care a reuşit să ia legătura spre final, după o întrerupere de aproape 40 de ani. Aurel a fost intervievat de Anca Sîrghie în 1991-1992, când în ziarul bucureştean "Românul" textul apare în trei numere cu titluri distincte.  Dialogul cu Aurel este reluat în 1997, tocmai înainte de moartea lui, şi astfel s-a elucidat o temă spi­noasă, cea a duşmăniei manifestate de Emil Cioran faţă de Lucian Blaga, autorul pam­fletului "Farsa originalităţii", neînţeles în momentul respectiv de gânditorul de la Paris. Anca Sîrghie are în biblioteca personală un exemplar cu lucrarea "Censura transcen­dentă" a lui Lucian Blaga din 1934, exemplar pe care figurează o semnificativă dedicaţie "Lui Em. Cioran un capitol de metafizică şi toată prietenia". Dezicerea de acea prietenie a explicat-o Elena Daniello, ultima muză a lui Blaga, martoră la Cluj a dramaticei frământări produse de ameninţarea politică la care era supus poetul-filosof de regimul comunist atroce din anii '48- '60. Interviul în trepte cu Cioranii a continuat în anul 2010, când dialogul Ancăi Sîrghie cu Eleonora, soţia lui Aurel, edifică cititorii asupra vizitelor făcute de soţii Cioran la Paris, unde au fost primiţi de Emil cu o nespusă emoţie şi veselie. Toate acestea interviuri şi cele realizate de Mariana Criş în 1994, de Ion Sorescu şi  Dan. C.Mihăilescu în 1995, de Ilie Mihalcea şi de redactorii revistei Euphorion" în 1996, se regăsesc în volumul "Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor", Editura Eikon, Cluj-Napoca,  2012, ediţie  îngrijită   de  Anca  Sîrghie şi  Marin Diaconu.  
Dr. Titus Lateş, cercetător ştiinţific 2 la Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române, a prezentat detaliat felul în care apare "Emil Cioran în jurnalele contemporanilor". Reflec­ţiile doamnei Mariana Pândaru Bârgău, despre "Un document epistolar inedit" au fost prezentate de Anca Sîrghie, iar reportajul-eseu al doamnei profesoare şi poete Paula Romanescu, "Cu Cioran prin Montparnasse-ul umbrelor", a fost lecturat expresiv de către doamna Simona Modreanu, cioranolog de prestigiu sosit de la Iaşi. Prima parte a sesiunii s-a încheiat cu o secvenţă artistică. Teatrul "Aureliu Manea" din Turda a prezentat, on-line, spectacolul impresionant despre "Exerciţii de admiraţie Emil Cioran".
În timpul pauzei, participanţii au ascultat cu interes intervenţia doamnei prof. univ. Ileana Costea din California, SUA, care ne-a mărturisit cum l-a cunoscut pe Emil Cioran la Paris. La rubrica "Lansări de carte" din programul Colocviului, Anca Sîrghie a comentat trei apariţii editoriale: "Caiete Cioran - Ediţia 2019", Editura D*A*S, 2019, Sibiu, pe care l-a coordonat, eseul lui  Florin   Paraschiv,  "Nirvană  şi  paiaţă", Editura Transilvania, Baia  Mare,  2021 şi "Caie­tele Constantin Noica" 1, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2021, îngrijit de Domnia Sa în colaborare cu conf. univ. Marin Diaconu. Simona Modreanu a prezentat cartea "Cioran ou la chance de l'échec", Edition Unicité, Paris, 2021, o realizare editorială de excepţie care pledează pentru ideea ciora­nia­nă că "infernul este paradisul fără rugăciune".  
Partea a doua a sesiunii de comunicări a debutat cu o prezentare bine documentată, realizată   de   doctorand  Vlad   Bilevsky  (Insti­tutul   de   Filosofie   şi   Psihologie   "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române,   Bucureşti), "Adeziunile   Ştiinţifice   ale   tânărului Emil Cioran: între antropologie filosofică şi filosofie psihologică".  Doamna Doina Boantă  a citit  comunicarea trimisă din Buenos Aires  de scriitoarea Alina Diaconu, o apropiată la Paris a lui Emil, autoare a cărţii "Dragul meu Cioran. Cronica unei prietenii", versiune în limba română lansată în 11 mai 2019 la ediţia de la Răşinari a Colocviului nostru.  Doamna profesor dr. Ada Stuparu de la Craiova prezintă "Ipostaze ale exilului la Emil Cioran şi I.D. Sîrbu", comunicare sensibilă prin care se reface itinerariul vieţii celor doi "exilaţi" în afară şi înăuntru redescoperit în scrisorile  şi corespondenţa acestora. Maria-Daniela Pănăzan, profesor dr. la Colegiul Naţional "Gh. Lazăr" din Sibiu, prezintă o comunicare despre "Emil Cioran - cronicarul unor prăbuşiri între cer şi pământ" în care fixează locul important al filozofului din Răşinari printre lacrimi şi sfinţi, printre căderi şi decăderi, în pendulările noastre cotidiene.
Doamna Claudia Voiculescu, masterand   la  Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iusti­nian Patriarhul" din Bucureşti, vorbeşte despre "Cioran, cel care vedea realitatea nevăzută" în care susţine cu argumente religiozitatea autorului. Ioan Gligor Stopiţă, redactorul-şef al revistei "Rapsodia" din Sibiu, prezintă un interviu realizat de Gabriel Liiceanu cu filozoful răşinărean, având un titlu simbolic "Emil Cioran, cel iniţiat în zone abisale". Simona Modreanu a încheiat strălucit un adevărat   "maraton" al evocării personalităţii lui Emil   Cioran,  glosând despre "Norocul neîmplinirii", completat de discuţii şi aprecieri ale celor care au asistat on-line din diferite colţuri ale lumii. Ultimul moment artistic a fost susţinut de actorul Cătălin Emil Neghină de la Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, care a lecturat din opera cioraniană mai multe fragmente grupate generic sub titlul "Lumina care cade pe Coasta Boacii".
Duminică, 14 noiembrie 2021, participanţii au fost invitaţi la o excursie la Păltiniş şi la Şanta, organizată sub genericul "Pe urmele lui Emil Cioran şi ale lui Constantin Noica".
Adăugăm mulţumiri şi felicitări organiza­torilor, Primăria Comunei Răşinari, Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, Liga Culturală din Sibiu, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, doamnei conf. univ. dr. Anca Sîrghie şi dom­nului primar Bogdan Bucur, pentru eforturile depuse în realizarea acestui eveniment cu valoare identitară deosebit de emoţionant.

Maria-Daniela Pănăzan

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
SEVIS

Eurotrip

koenigfrankstahl

A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
Licitatie publica

accentmedia