Continental
Tribuna
COINCIDENŢE ONOMASTICE

De multă vreme, pentru cultura românească, prima decadă a lunii aprilie a fiecărui an prilejuieşte cinstirea zilelor de naştere a două mari personalităţi din aceeaşi aşezare sibiană: Răşinari. Şi aceasta pentru că luni, 1 aprilie (1888), este ziua de naştere a poetului Octavian Goga, iar luni, 8 aprilie (1911), cea a filosofului Emil Cioran. Şi într-un caz şi-n altul, localnicii, precum şi numeroşi inte­lectuali, elevi şi studenţi sibieni, le-au cinstit memoria, opera şi viaţa prin diverse manifestări cultural-ştiinţifice, inclusiv printr-un pelerinaj la mormântul lui Octavian Goga şi a soţiei sale Veturia, din grădina-parc a castelului medieval de la Ciu­cea, situat pe malul drept al Crişului Repede. Aici, în acea zi de1aprilie a fiecărei primăveri, preoţi din Răşinari şi Ciucea ofici­ază un parastas de pomenire, după care participanţii recită şi fredo­nează versuri-cântate din creaţia poetului, iar componenţii corurilor bisericeşti interpretează pricesne, precum şi doine spe­cifice oierilor din satele Mărginimii Sibiului. Şi cu toţii, la despărţirea de poetul lor drag şi de soţia acestuia, aştern pe mormintele lor florile timpurii ale primăverii, anti­cipând apro­pierea a două mari sărbători creş­tine: Floriile şi Învie­rea Domnului (Paştile).
Răşinărenii-sibieni, împreună cu locuitorii satului clujan Ciucea, l-au putut omagia pe Octavian Goga, la împlinirea a 132 de ani de la naştere, pentru că poetul îşi are mormântul în pământ româ­nesc, în timp ce filosofului Emil Cioran i-au transmis un gând de stimă şi de compasiune până în îndepărtatul cimitir Montparnasse din Paris. Cu toţii sunt mândri şi bucuroşi că pe malul drept al Văii Stejii „stă de veghe” bustul poetului Octavian Goga, dar şi că numele acestuia i-a fost atribuit atât Căminului Cultural, cât şi „Şcolii celei Mari”, funcţională încă din anul 1836, înzestrată de Mitropolitul Ardealului, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, cu hramul de pomenire „Buna-Vestire”. Şi mai au încă o mândrie: „Casa Memorială-Muzeu” a familiei Goga, îngrijită şi ocrotită atât de săteni, cât şi de actriţa Ilinca Tomo­roveanu, stră­nepoata poetului dinspre mama acestuia, împreună cu soţul ei, actorul Traian Stănescu. În privinţa omagierii filosofului Emil Cioran, de la a cărui naştere s-au împlinit, luni, 8 aprilie,102 ani, vom spune că în aşezarea lui natală au fost puse bazele unui Centru Cultural care îi poartă numele, şi că se pregăteşte dezvelirea şi sfinţirea unui prim-bust al acestuia, creaţie a talentatului sculptor sibian Ioan Cândea. Se intenţionează ca, tot atunci, academicianului-octo­genar Eugen Simion, prieten al răşină­renilor şi bun cunoscător al operei celor doi fii de seamă ai satului de munte, să i se atribuie titlul de „Cetă­ţean de Onoare” al comunei Răşinari.

Ioan Vulcan-Agniţeanulcomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia