Tribuna
PNL
Promovarea culturii, educaţiei, cunoaşterii şi patrimoniului cultural local
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în slujba comunităţii
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în slujba comunităţii

În ultimul deceniu, biblioteca publică sibiană a desfăşurat activităţi care au avut drept scopuri principale modernizarea şi diversificarea serviciilor, astfel încât să răspundă pozitiv tuturor cerinţelor utilizatorilor, valorificarea patrimoniului cultural material al acesteia, recreerea şi susţinerea activă a educaţiei, culturii, cunoaşterii şi cercetării. De-a lungul acestei perioade, Biblioteca ASTRA a elaborat o strategie fundamentată pe principiile diversităţii şi incluziunii, astfel încât serviciile, activităţile şi evenimentele propuse să se adreseze cât mai multor categorii de public. În egală măsură, s-a urmărit permanent dezvoltarea colecţiilor bibliotecii în mod coerent şi constructiv pentru a oferi celor interesaţi materiale cât mai recente, respectând principiile educativ, informativ şi recreativ, dar şi bugetul prevăzut.
Biblioteca este o platformă culturală cu rol strategic în educaţia şi dezvoltarea armonioasă a comunităţilor pe care aceasta le deserveşte, iar acest lucru este posibil prin cooperarea permanentă între actorii publici, culturali, educaţionali şi economici. Parteneriatele încheiate sunt elemente care consolidează coeziunea socială între organizaţii, instituţii şi membrii comunităţii. Au fost derulate numeroase proiecte, evenimente şi activităţi în parteneriat cu organizaţii şi instituţii locale şi naţionale (Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cindrelul – Junii Sibiu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Alma Mater din Sibiu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS), Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA S.R.L., Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, Palatul Copiilor Sibiu, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Institutul de Cercetări Socio - Umane din Sibiu, Uniunea Arhitecţilor din România - Filiala Judeţeană Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Teatrul pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu, şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ilie Micu” Sibiu, Aeroportul Internaţional Sibiu, Fundaţia Culturală „PRO PIANO-ROMÂNIA”, Hanban/Institutul Confucius din R.P.Chineză, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu, Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Sibiu, Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, Colegiul Agricol „D.P.Barcianu” Sibiu, Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură „Carol I” Sibiu, şcoala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu, Centrul şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu – Roşu, Direcţia Naţională de Probaţiune, şcoala Postliceală Sanitară „Hygeia” Sibiu, Asociaţia Diakoniewerk International prin Centrul Ocupaţional pentru Persoane cu Dizabilităţi, şcoli gimnaziale, grădiniţe, biblioteci judeţene din România, American Councils for International Education, Institutul Polonez din Bucureşti, UCIMR, Asociaţia Musica Ricercata, Muzeul Naţional Cotroceni, Fundaţia Mereu Aproape, România EduCab, Asociaţia Bookland Bucureşti, Asociaţia Tăşuleasa Social, Asociaţia Culturală BIS, Asociaţia OvidiuRo, Asociaţia Mâini Unite, Asociaţia culturală „Pictor Octavian Smigelschi”, Asociaţia SCRIPTUS Sibiu, Asociaţia Culturală PLAY, Asociaţia Studenţească Amicus Sibiu, Asociaţia persoanelor cu deficienţe de auz ASCULTĂ VIAţA, Asociaţia BABY CARE Sibiu, Institutul Francez din România, Fundaţia „Emanoil Gojdu”, Librăria Habitus, Librăria Humanitas „Constantin Noica”, etc.).
În strategia Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu sunt incluse campanii de strângere de carte, programe, iniţiative, acţiuni şi evenimente culturale, educative şi ştiinţifice (conferinţe, expoziţii, prezentări de carte, vernisaje, simpozioane) şi activităţi de recreere adresate tuturor categoriilor de public. În egală măsură, o atenţie sporită este acordată permanent dezvoltării Depozitului Digital prin digitizarea unor elemente din Colecţiile Speciale şi Periodice, până la această dată fiind digitizate 300474 pagini. Activitatea bibliotecii cuprinde elaborarea şi editarea unor lucrări de cercetare în domeniul istorie. „Calendarul cultural sibian” realizat în cadrul Compartimentului Informare Bibliografică şi Documentare este publicat anual oferind astfel celor interesaţi un instrument de lucru. De asemenea, în ultimii ani au văzut lumina tiparului numeroase lucrări de documentare şi cercetare elaborate de cercetători din bibliotecă: „150 de ani de lectură publică. Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu. Album documentar 1861-2011”, Sibiu, 2011, Editura Armanis; „Andrei Şaguna (1808-1873). Biobibliografie, ed. a II-a revăzută şi adăogită”, Sibiu, 2012, Editura Andreiană, Editura Armanis; „Viaţa privată din Transilvania în însemnări pe cartea românească veche, sec. XVII-XIX (centre tipografice transilvănene)”, Bucureşti, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2013; „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu (1801-1830). Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2013; „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Universităţii Eövös Loránd Budapesta. Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2013; „Ilie Micu (1916-1973)”. Sibiu, Editura Armanis; Editura ASTRA Museum, 2013; „Biblioteca Astra în patrimoniul culturii naţionale”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2014; „Anuarul Istoriografic al României”, vol.1: 2011, Cluj-Napoca, 2013, Editura Argonaut (colaborator); „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu (1750-1800). Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2014; „Descoperiţi Rîu Sadului Sibiu România”, Sibiu, 2014; „Participanţi din localităţi sibiene la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 201; „Campania Armatei Române în Bulgaria. 1913”, Sibiu, Editura Armanis, 2016; „Carte românească veche în comunităţi sibiene. Documente edite şi ne-edite. Repertoriu”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2017; „Scaunul, comitatul, judeţul Sibiu. 100 de ani de administraţie românească în Transilvania. 50 de ani de la ultima reorganizare administrativ-teritorială a României”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Primul Război Mondial în colecţia de iconografie a Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Franţa - o inimă care a bătut pentru Marea Unire”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Campaniile Armatei Române în Comunicate Oficiale 1916-1919”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Participanţi din localităţi sibiene la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Carte românească veche în parohii greco-catolice din judeţele Braşov şi Sibiu”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2019; „Carte românească veche în Răşinari” Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2019.
În anul 2019 a luat fiinţă Asociaţia „Prietenii Bibliotecii Judeţene ASTRA”, organizaţie al cărei scop este să susţină activ promovarea culturii şi a patrimoniului. În 2020, s-a derulat proiectul „Cartea fără frontiere”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, prin care  a fost făcută o donaţie de carte Bibliotecii Publice Raionale „Andrei Ciurunga” din Cahul. Anul acesta vor fi desfăşurate proiectele „Cartea fără frontiere – ediţia a II-a” şi „Drumeţii Culturale la Poiana Godia”. Tot prin intermediul Asociaţiei „Prietenii Bibliotecii Judeţene ASTRA” a fost tipărită lucrarea „Bucătăria transilvăneană„/ „Die Siebenbürgische Küche”, o colaborare între Tipografia Armanis şi Tipografia Honterus din Sibiu. Volumul reprezintă o reproducere a cărţii de bucate realizată de Elise Fröhlich la sfârşitul secolului al XIX-lea, în care sunt incluse peste 1.400 de reţete tradiţionale săseşti şi sfaturi practice utile în gospodărie.
În parteneriat cu UCIMR, Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA (2018 – 2020) a oferit publicului evenimente muzicale şi expoziţii de documente. Prin intermediul proiectului educaţional „Când povestea prinde viaţă” bibliotecarii astrişti au donat şcolii din satul Agârbiciu (comuna Axente Sever, judeţul Sibiu) o colecţie de cărţi şi au amenajat spaţiul pentru lectură şi activităţi educaţionale şi de recreere. Reader on Board | Cititor la Bord este un proiect derulat în colaborare cu Aeroportul International Sibiu, cu participarea partenerilor Romania EduCab şi KeepCalling Team şi cu susţinerea Consiliului Judeţean Sibiu. Prin intermediul acestuia cartea şi lectura ajung într-un spaţiu mai puţin convenţional, de acesta beneficiind cei care călătoresc cu avionul. AlterNativ, târg de carte de sănătate şi terapii complementare, a fost derulat pe parcursul a trei ediţii, acesta constituind o platformă de dialog pentru cei interesaţi de aceste domenii.
Proiectul cultural „Hermannstadt/ Nagyszeben/ Cibinium Culinaria Rediviva” a reunit o serie de activităţi interactive destinate promovării culturii gastronomice şi educaţiei prin cultură. Documente cu valoare de patrimoniu au constituit discursul vizual menit să pună în lumină cultura gastronomică a secolelor trecute, în spaţiul socio-cultural sibian.
Echipa de bibliotecari a participat activ la proiectul internaţional Europeana, la întâlnirile organizate de platforma Romania EduCab pentru derularea programului Biblionet, a organizat numeroase concursuri de lectură, ateliere creative şi programe educative pentru copii şi tineret (Bibliovacanţa, Bătălia Cărţilor, ASTRA Adolescent, ASTRA Cititor Campion, ateliere de dezvoltare personală prin actorie, sesiuni de lectură pentru preşcolari şi elevi). Din anul 2018, o parte din sala de lectură de la etajul al V-lea al sediului nou este gazda proiectului „Spaţiul telescopic al cunoaşterii”, realizat de artiştii Lia şi Dan Perjovschi.
Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu este de 160 de ani promotor şi susţinător al lecturii şi culturii, acestea fiind instrumente esenţiale în procesul de stimulare a gândirii critice şi combaterea analfabetismului. Noile tehnologii au deschis drumul către un nou tip de bibliotecă, în a cărei componenţă intră noi forme de transmitere a cunoaşterii. Strategia de digitizare şi digitalizare a documentelor, existenţa platformelor virtuale de regăsire a informaţiilor şi publicaţiilor – Depozitul Digital, Cloud Library – sunt elementele care înscriu Biblioteca ASTRA pe harta bibliotecilor mileniului al III-lea.
De asemenea, pe lângă serviciile tradiţionale de împrumut şi retur al documentelor, asistenţă de specialitate, acces la sălile de lectură, spaţii pentru evenimente şi conferinţe, acces la programe şi evenimente culturale, servicii pentru biblioteci şi bibliotecari şi coordonarea activă a bibliotecilor din judeţul Sibiu, Biblioteca ASTRA Sibiu oferă servicii editoriale. Tipografia şi Editura ARMANIS (acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice, la categoria C, domeniul Istorie şi studii culturale) promovează lectura şi cultura, susţine parteneriate solide cu instituţii locale, pune la dispoziţia autorilor soluţii editoriale diversificate, realizate de o echipă performantă.
În anul 2020, Preşedintele României, Klaus-Werner Iohannis a conferit Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri”, pentru iniţiativele şi acţiunile desfăşurate în organizarea de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Această distincţie onorează şi motivează bibliotecarii astrişti în îndeplinirea pe mai departe a menirii lor, aceea de a transmite generaţiilor următoare moştenirea culturală a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, prima structură funcţională cu activitate neîntreruptă, şi patrimoniul bibliotecii fondate la 1861.
În primăvara anului 2020, a fost iniţiat serviciul BiblioSuport, creat cu scopul de a veni în sprijinul tuturor utilizatorilor care, în perioada pandemiei, doresc să acceseze colecţiile Bibliotecii ASTRA Sibiu. Prin intermediul acestuia, bibliotecarii oferă suport digital şi documente scanate celor care studiază, aprofundează sau desfăşoară activităţi de cercetare.
Serviciile şi spaţiile puse la dispoziţie în cadrul Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu sunt destinate tuturor categoriilor de public. Numeroase spaţii aflate atât în sediul istoric, cât şi în cel nou sunt disponibile pentru închiriere, în vederea organizării de evenimente, conferinţe, întâlniri, activităţi: Terasa de la etajul al V-lea, Foaierul, Sala de Consiliu, Ludoteca, cabinetele de studiu individual dotate cu echipamentele necesare unei bune desfăşurări a activităţilor de cercetare, Sala Festivă. În egală măsură, Casa de odihnă şi creaţie „Andrei Oţetea” din Sibiel îşi aşteaptă vizitatorii pentru organizarea de activităţi sau petrecerea unui sejur de neuitat în mijlocul naturii.  
De-a lungul ultimilor zece ani, colecţiile Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu au fost constant înnoite, dezvoltarea acestora fiind una dintre principalele noastre preocupări. Filialele Hipodrom, Valea Aurie, Bâlea şi Vasile Aaron au fost reabilitate. În anul 2018, a fost inaugurată filiala din oraşul Cisnădie. Rolul acestora este esenţial în diseminarea culturii în spaţiul sibian. Sediul nou, sediul istoric şi filialele beneficiază de dotările adecvate activităţilor de bibliotecă, există acces permanent la internet şi asistenţă de specialitate în ceea ce priveşte fiecare compartiment şi colecţie. Muzeul Asociaţiunii este deschis pentru vizitare, la cererea publicului. Proiectele, activităţile, evenimentele şi atelierele desfăşurate sunt cunoscute publicului prin intermediul website-ului https://bjastrasibiu.ro/, al canalelor social media şi susţinute în apariţii constante în presă, iar identificarea de noi categorii de public este unul dintre elementele fundamentale ale strategiei de derulare a proiectelor şi activităţilor din Bibliotecă şi filialele acesteia.

***
Toate activităţile Bibliotecii Judeţene ASTRA Sibiu sunt desfăşurate cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Sibiu.

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica